KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Drs. P. (Peter) Ekamper

Pagina-navigatie:

Onderzoeker / webmaster

Opleiding

Demografie / economie

Expertise

Demografische projecties en modellen, arbeidsmarkt, manpower planning, ruimtelijke analyses, geografische informatie systemen (GIS), internet/intranet

Telefoon

++ 31 (0)70 3565233

E-mail

ekamper @ nidi.nl

Publicaties (selectie)

RIS

Ekamper, P. (2003),
Veroudering van de arbeidsmarkt. In: P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (eds.), De organisatie en de oudere werknemer. Bussum: Uitgeverij Coutinho, p. 19-34.
Ekamper, P., R. van der Erf, N. van der Gaag, K. Henkens, E. van Imhoff & F. van Poppel (2003),
Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden. Rijswijk: Elmar. 176 p. [URL - 20.6 MB!]
  Bevolkingsatlas van Nederland
Remery, C., K. Henkens, J. Schippers & P. Ekamper (2003),
Managing an aging workforce and a tight labor market: views held by Dutch employers. Population Research and Policy Review 22 (1): 21-40. [URL]
Ekamper, P. (2002),
Twee eeuwen Groninger gemeenten. Noorderbreedte 26 (3): 39-41.
Ekamper, P. & M. van Huis (2002),
De relatie tussen verhuizingen en veranderingen van de huishoudenssamenstelling in Nederland: een verkennend onderzoek. Den Haag/Voorburg: NIDI/CBS, 32 p.
Ekamper, P. & L.T. van Huis, (2002),
Verhuisredenen; verhuizen vanwege veranderingen van de huishoudenssamenstelling. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 18 (10): 81-84.
Ekamper, P. & M. van Huis (2002),
Verhuizingen vanwege veranderingen van de huishoudenssamenstelling. Maandstatistiek van de Bevolking 50 (8): 14-18. [URL]
Ekamper, P. & C. Huisman (2002),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2002-2015: een geactualiseerde versie. Den Haag: NIDI. 156 p.
Ekamper, P. (2001),
Gemiddelde leeftijden van de beroepsbevolking: gerongrafiek. Geron 3 (2): 45.
Ekamper, P. & C. Huisman (2001)
De ontwikkeling van de personeelssamenstelling van het ministerie van VROM in de periode 2001-2015; een scenario-analyse, Report for the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), Den Haag: NIDI. 26 p.
Ekamper, P., C. Huisman & L. van Wissen (2001)
Bedrijvendynamiek in Nederland met behulp van TabFirms version 1.0: een demografische database van LISA-gegevens in de periode 1996-1999, Report for the Dutch Spatial Planning Agency (RPD), The Hague: NIDI.
Remery, C., K. Henkens, J. Schippers & P. Ekamper (2001),
Omgaan met veroudering en een krappe arbeidsmarkt: de visie van de Nederlandse werkgever. M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie 55 (6): 23-39. [URL]
Remery, C., K. Henkens, J. Schippers, A. van Doorne-Huiskes & P. Ekamper (2001),
Organisaties, veroudering en management: een onderzoek onder werkgevers, NIDI report nr. 61. Den Haag: NIDI. 110 p. [URL]
Remery, C., J.J. Schippers, K. Henkens & P. Ekamper, (2001),
Veroudering arbeidsmarkt; werkgevers niet voorbereid. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (7): 53-56.
Tabeau, E., P. Ekamper, C. Huisman, & A. Bosch (2001),
Predicting mortality from period, cohort or cause-specific trends: a study of four European countries. In: E. Tabeau, A. van den Berg Jeths & C. Heathcote (eds.), Forecasting mortality in developed countries: insights from a statistical, demographic and epidemiological perspective. European Studies of Population Vol. 9. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Ekamper, P., J. Fóti, K. Henkens & K. Miltényi (2000),
Ageing and the labour force, social security, and retirement. In: G. Beets & K. Miltényi (eds.), Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, p. 201-223.
Ekamper, P. & C. Huisman (2000),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2000-2015; een geactualiseerde verkenning. Rapport ten behoeve van de Rijksgebouwendienst. Den Haag: NIDI
Ekamper, P. & E. van Imhoff (2000),
Raming van het arbeidsaanbod naar opleidingsniveau 1999-2007. Rapport ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - DGMP/AO/M. Den Haag: NIDI.
Ekamper, P. & L. van Wissen (2000),
Regionale arbeidsmarkten, migratie en woon-werkverkeer. Rapport ten behoeve van de Rijksplanologische Dienst. Den Haag: NIDI.
Henkens, K., C. Remery, J.J. Schippers, J. van Doorne-Huiskes & P. Ekamper (2000),
Wat doen werkgevers bij krapte? Economisch-Statistische Berichten 85 (4282): 960-962. [URL]
Beekink, E. & P. Ekamper (1999),
De grenzen verlegd; twee eeuwen herindeling Nederlandse gemeenten. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 15 (6): 41-44.
Beekink, E. & P. Ekamper (1999),
Meer mensen, minder zielen; demografische gevolgen van de herindeling van Nederland. Index 6 (8): 28-31. [URL]
Ekamper, P., F. van Poppel & E. Tabeau (1999),
Leven dankzij 150 jaar sterftedaling. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 15 (3): 17-20.
Imhoff, E. van, P. Ekamper & K. Henkens (1999),
Forse kostenstijging door veroudering onderwijssector. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 15 (8): 57-60.
Imhoff, E. van , P. Ekamper & K. Henkens (1999),
Scenario's voor veroudering in het onderwijs en haar consequenties. Beleidsonderzoek Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit Onderwijspersoneel 28, Zoetermeer: Ministry of Education, Culture and Science.
Tabeau, E., P. Ekamper, C. Huisman & A. Bosch (1999),
Improving overall mortality forecasts by analysing cause-of-death, period and cohort effects in trends. European journal of population - Revue européenne de population 15 (2): 153-183. [URL]
Ekamper, P., K. Henkens & E. van Imhoff (1998),
Personeelsbeleid en veroudering in demografisch perspectief. M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie 52 (1): 29-46.
Solinge, H. van & P. Ekamper (1998),
Doorstroming in algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten vanuit demografisch perspectief. NTZ, Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten 24 (2): 63-78
Solinge, H. van & P. Ekamper (1998),
Erfenis uit het verleden; Beperkte doorstroming in instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 14 (7): 54-55.
Ekamper, P. (1997),
Future age-conscious manpower planning in the Netherlands: from early retirement to a new perspective on the elderly? International Journal of Manpower 18 (3): 232-247. [URL]
Ekamper, P. & E. van Imhoff (1997),
The dynamics of ageing employment. In: R. Lindley (Ed.), The impact of ageing in the size, structure and behaviour of active age population and policy implications for the labour market, Institute for Employment Research, University of Warwick, UK.
Ekamper, P., K. Henkens & E. van Imhoff (1997),
Arbeid en veroudering. In: N. van Nimwegen & G. Beets (Eds.) Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 1997. Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken, NIDI report nr. 50, The Hague: NIDI.
Ekamper, P. (1996),
Leeftijdsbewust personeelsbeleid in de toekomst: van vervroegde uittreding naar herwaardering van ouderen? Sociaal Maandblad Arbeid 51 (5): 180- 193.
Ekamper, P. (1996),
Opheffing van bedrijfsvestigingen: een sterftetafel-benadering. Planning, Methodiek en Toepassing 21 (48): 12-21.
Ekamper, P. (1995),
Bevolkingsdichtheid in Nederland; veranderingen in de periode 1972-1994. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 11 (4): 31.
Wissen, L. van & P. Ekamper (1995),
A model of spatial dynamics in the population of firms. In: M.M. Fischer, T. Sikos & L. Bassa (Eds.) Recent developments in spatial information, modelling, and processing. Budapest: Geomarket Co., pp. 218-247.
Ekamper, P., K. Henkens & E. Van Imhoff (1994),
Demografische techniek voor personeelsplanning. Gids voor Personeelsmanagement 73 (12): 27-32.
Ekamper, P. & E. van Imhoff (1994),
1989-based dynamic household scenarios for the Netherlands: sensitivity analysis of the LIPRO model. NIDI report nr. 38. The Hague: NIDI.
Ekamper, P. (1993),
Ons 'huishoudboekje': bestedingen van Nederlandse huishoudens. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 9 (8): 60-61.
Ekamper, P. & K. Henkens (1993),
Arbeidsongeschiktheid en vut: communicerende vaten? Economisch Statistische Berichten 78 (3913): 505-507. [URL]
Ekamper, P. & N.W. Keilman (1993),
Sensitivity analysis in multidimensional demographic projection models with a two-sex algorithm. Mathematical Population Studies 4 (1): 21-36. [URL]
Ekamper, P. (1992),
De vervangingsvraag op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bevolking en Gezin 21 (2): 29-47.
Ekamper, P. (1992),
De vraag naar arbeid. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 8 (2): 13-16.
Ekamper, P., J.J. Siegers & M.H. Stijnenbosch (1992),
Bedrijfssectoren versus beroepsgroepen. Economisch Statistische Berichten 77 (3886): 1125-1128. [URL]
Ekamper, P. & J.F.M. Berkien (1991),
Demografische aspecten van de vervangingsvraag, NIDI report nr. 21, The Hague: NIDI.
Ekamper, P. (1991),
Gevoeligheidsfuncties voor meerdimensionale bevolkingsprognosemodellen met een twee-geslachten algoritme, NIDI report nr. 14, The Hague: NIDI.

LinksGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken