KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Dr. J.A.A. (Joop) de Beer

Joop de Beer

Theme leader Population ageing & longevity

Educational background

Economics

Expertise

Population projections, modelling

Phone

++ 31 (0)70 3565234

E-mail

beer @ nidi.nl

Publications (selection)

Balachandran, A., Beer, J.A.A. de, James, K.S., Wissen, L.J.G. van & Janssen, F. (2019),
Comparison of population aging in Europe and Asia using a time-consistent and comparative aging measure. Journal of Aging and Health 31. [URL]
Beer, J.A.A. de (2019),
Een voller en grijzer Nederland hoeft niet somber te stemmen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 35 (4): 4-7. [URL]
Beer, J.A.A. de (2019),
Griep en sterfte onder tachtigplussers. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 35 (1): 8. [URL]
Beer, J.A.A. de (2019),
Matiging stijging van AOW-leeftijd. Pensioen Bestuur & Management 16 (4): 39-41. [URL]
Beer, J.A.A. de (2019),
Worden we honderd? Pensioen Advies 30 (oktober): 12-14. [URL]
Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2019),
In goede gezondheid genieten van je AOW. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 35 (2): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de & Valk, H.A.G. de (2019),
De ontnuchterende rol van de wetenschap in het migratiedebat. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 35 (6): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de & Valk, H.A.G. de (2019),
Feit of fictie: Kan de wetenschap bijdragen aan een toekomstbestendig migratiebeleid? Journaal Vreemdelingenrecht 16 (1): 39-44. [URL]
Dalen, H.P. van, Henkens, K. & Beer, J.A.A. de (2019),
Op zoek naar een 'verstandige' koppeling van de AOW-leeftijd. Pensioen Magazine 24 (4): 6-11. [URL]
Janssen, F. & Beer, J.A.A. de (2019),
The timing of the transition from mortality compression to delay in Europe, Japan and the United States. Genus 75 (10): 1-23. [URL]
Kashnitsky, I., Beer, J.A.A. de & Wissen, L.J.G. van (2019),
Economic convergence in ageing Europe. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. [URL]
Bardoutsos, A., Beer, J.A.A. de & Janssen, F. (2018),
Projecting delay and compression of mortality. Genus 74: 17. [URL]
Beer, J.A.A. de (2018),
Worden we honderd? De Actuaris 26 (2): 32-33. [URL]
Beer, J.A.A. de, Dalen, H.P. van & Henkens, K. (2018),
De verbeelding van een redelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Me Judice 21 december 2018. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2018),
Grote steden groeien sneller dan de rest van Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (2): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2018),
Educational differences in longevity. Demos: bulletin on population and society 34 (5): 3-4. [URL]
Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2018),
Hoe kunnen verschillen in levensverwachting uitpakken voor een gedifferentieerde AOW-leeftijd? Me Judice, 31 juli 2018. [URL]
Beer, J.A.A. de & Latten, J.J. (2018),
De weerbarstige relatie tussen baby’s en conjunctuur. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (9): 1-4. [URL]
Boissonneault, M. & Beer, J.A.A. de (2018),
Work ability trajectories and retirement pathways: A longitudinal analysis of older American workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine 60 (7): e343-e348. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Ekamper, P. (2018),
Komen en gaan in de grote stad. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (3): 5-7. [URL]
Balachandran, A., Beer, J.A.A. de, James, K.S. Wissen, L.J.G. van & Janssen, F. (2017),
Comparison of ageing in Europe and Asia: Refining the prospective age approach with a cross-country perspective. NIDI Working Paper no. 2017/01. The Hague: NIDI. [URL]
Beer, J.A.A. de (2017),
Anderhalve eeuw stijging van de levensduur: een succesverhaal. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (4): 1-3. [URL]
Beer, J.A.A. de, Bardoutsos, A. & Janssen, F. (2017),
Maximum human lifespan may increase to 125 years. Nature 546 (7660): E16-E20. [URL]
Beer, J.A.A. de, Dalen, H.P. van & Henkens, K. (2017),
Pas op: je leeft langer dan je denkt! Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (5): 5-7. [URL]
Beer, J.A.A. de, Dalen, H.P. van & Henkens, K. (2017),
Stijgt de AOW-leeftijd niet te hard? Me Judice, 11 maart 2017. [URL]
Beer, J.A.A. de, Dalen, H.P. van & Henkens, K. (2017),
Wanneer voelt de verhoging van de AOW-leeftijd als diefstal? Me Judice, 27 februari 2017. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2017),
Vergelijking van regionale demografische trends: een nieuwe typologie van gemeenten in Nederland. NIDI-Webartikel 2017-01, oktober 2017. [URL]
Beer, J.A.A. de. & Janssen, F. (2017),
Wordt het record van de oudste Nederlander snel gebroken? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33. [URL]
Boissonneault, M. & Beer, J.A.A. de (2017),
The impact of physical health on the postponement of retirement. Vienna Yearbook of Population Research 14: 107-129. [URL]
Gaag, N.L. van der & Beer, J.A.A. de (2017),
Gouden tijden, slechte tijden ... wat brengt de vergrijzing ons? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (3): 1-4. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Ekamper, P. (2017)
De invloed van vestiging en vertrek op de groei van het aantal huishoudens. NIDI Working Paper no. 2017/03. Den Haag: NIDI. [URL]
Kashnitsky, I., Beer, J.A.A. de & Wissen, L.J.G. van (2017),
Decomposition of regional convergence in population aging across Europe. Genus 73 (2): 1-25. [URL]
Beer, J.A.A. de (2016),
Leidt opwarming van de aarde tot minder geboorten? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (2): 8. [URL]
Beer, J.A.A. de (2016),
NIDI scenario: Strong population decline in China. Demos: bulletin on population and society 32 (7), special issue: 3-4. [URL]
Beer, J.A.A. de (2016),
Waarom kunnen demografen de toekomst voorspellen? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (9): 4-7. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2016),
Grenzen aan de groei van de grote steden? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (4): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2016)
Vergelijking van de bevolkingsprognoses van Pearl en Primos voor de vier grote steden. NIDI-Webartikel 2016-01, april 2016. [URL]
Beer, J.A.A. de & Janssen, F. (2016),
A new parametric model to assess delay and compression of mortality. Population Health Metrics 14 (46): 1-21. [URL]
Groenewold, W.G.F., Beer, J.A.A. de & Valk, H.A.G. de (2016),
Prospects of labour migration pressure in Algeria, Morocco, Tunisia and Turkey. Genus 72 (8). [URL]
Janssen, F. & Beer, J.A.A. de (2016),
Projecting future mortality in the Netherlands taking into account mortality delay and smoking. Joint Eurostat/UNECE Work Session on Demographic Projections. Working paper 18. [URL]
Janssen, F., Hende, A. van den, Beer, J.A.A. de & Wissen, L.J.G. van (2016),
Sigma and beta convergence in regional mortality; a case study for the Netherlands. Demographic Research 35 (4): 81-116. [URL]
Schalkwijk, F.H., Koopman, J.J.E., Ghariq, E., Beer, J.A.A. de, Bodegom, D. van & Westendorp, R.G.J. (2016),
Disentangling rectangularization and life span extension with the moving rectangle method. Annals of Epidemiology. [URL]
Stoeldraijer, L., Janssen, F. & Beer, J.A.A. de (2016),
Sterke stijging van de kans om 100 te worden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (5): 2. [URL]
Beer, J.A.A. de (2015),
Huwelijks- en geboortecrisis door economische crisis. Versvak.nl, 7 april 2015. [URL]
Beer, J.A.A. de (2015),
Is krimp van de wereldbevolking in zicht? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 31 (5): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de (2015),
Maak van politieke vluchteling economische migrant. Me Judice, 7 oktober 2015. [URL]
Beer, J.A.A. de (2015),
NIDI voorspelt bevolkingskrimp in China en groei in India en Nigeria. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 31 (8): 1-4. [URL]
Gaag, N.L. van der, & Beer, J.A.A. de (2015),
From demographic dividend to demographic burden: The impact of population ageing on economic growth in Europe Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106 (1): 94-109. [URL]
Gaag, N.L. van der, Bijwaard, G.E., Beer, J.A.A. de & Bonneux, L. (2015),
A multistate model to project elderly disability in case of limited data. Demographic Research 32 (3): 75-106. [URL]
Beer, J.A.A. de (2014),
Doorkijk na 2040. S+RO 95 (1): 17.
Gaag, N.L. van der & Beer, J.A.A. de (2014),
Nieuwe tinten grijs? Pensioen, Bestuur & Management 11 (3): 17-18. [URL]
Gaag, N.L. van der & Beer, J.A.A. de (2014),
Nieuwe tinten grijs? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (2): 5-7. [URL]
Groenewold, W.G.F. & Beer, J.A.A. de (2014),
Economic and Demographic Change in the EU: Implications for Immigration and Integration Policies. NEUJOBS Policy Brief; No. D18.5. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, 13 p. [URL]
Groenewold, W.G.F. & Beer, J.A.A. de (2014),
Population and development scenarios for EU neighbor countries in the South and East Mediterranean region. In: Eurostat/UNECE/ISTAT (eds.): Proceedings of the Sixth Eurostat/Uneca Work Session on Demographic Projections, Rome (Italy) 29-31 October 2013. Roma: Instituto Nationale di Statistica, p. 139-150. [URL]
Beer, J.A.A. de (2013),
Crisis leidt tot meer zelfdodingen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (5): 7. [URL]
Beer, J.A.A. de (2013),
Een levensduur van meer dan 100 jaar: van uitzondering naar regel? (NIDI-webarticle). NIDI Website 2013 (2). [URL]
Beer, J.A.A. de (2013),
Het aantal geboorten zal weer gaan toenemen, maar niet vóór 2015 (NIDI webarticle). NIDI Website 2013 (1). [URL]
Beer, J.A.A. de (2013),
Is de CBS-prognose van de levensverwachting te conservatief? Bevolkingstrends 2013 (juli): 1-11. [URL]
Beer, J.A.A. de (2013),
Op naar de honderd! Sterke toename van de kans om honderd jaar te worden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (9): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de & Nimwegen, N. van (2013),
Population ageing calls for innovation now more than ever (NIDI-webarticle). NIDI Website 2013 (03). [URL]
Beer, J.A.A. de (2013),
Worden we in de toekomst honderd jaar? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (4): 5-7. [URL]
Groenewold, W.G.F. & Beer, J.A.A. de (2013),
Population scenarios and policy implications for South Mediterranean countries, 2010-2050. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS) , 23 p. [URL]
Huisman, C.C., Beer, J.A.A. de, Erf, R.F. van der, Gaag, N.L. van der & Kupiszewska, D. (2013),
Demographic Scenarios 2010-2013 (NEUJOBS Working Paper D10.1; revision). The Hague: NIDI.
Wissen, L.J.G. van & Beer, J.A.A. de (2013),
Chronic concerns. [Overview]. Public Service Review: European Union (25): 172. [URL]
Beer, J.A.A. de (2012),
Bevolkingskrimp: een probleem voor de ouderen van de toekomst? Geron 14 (3): 4-7.
Beer, J.A.A. de (2012),
Crisis in de economie, crisis in relatie- en gezinsvorming? Bevolkingstrends 12-11-2012. [URL]
Beer, J.A.A. de & Beets, G.C.N. (2012),
Demografische ontwikkelingen in de wereld, Europa en Nederland. In: Nimwegen, N. van & Praag, C. van, Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2012. Actief ouder worden in Nederland. (2012) Amsterdam p. 25-38. depot.knaw.nl/13262
Beer, J.A.A. de (2012),
Hoger kindertal helpt niet tegen vergrijzing. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (7): 1-3. [URL]
Beer, J.A.A. de (2012),
Immigratie structureel steigend. In: Niemöller, J., Het immigratietaboe: 10 wetenschappers over de feiten. (2012) Amsterdam p. 122-128.
Beer, J.A.A. de (2012),
Smoothing and projecting age-specific probabilities of death by TOPALS. Demographic Research 27 (20): 543-592. [URL]
Beer, J.A.A. de, Erf, R.F. van der & Huisman, C.C. (2012),
The growth of the working age population: differences between rural and urban regions across Europe. : NIDI.
Beer, J.A.A. de (2012),
Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (5): 1-5. [URL]
Bonneux, L.G.A., Beer, J.A.A. de, Beets, G.C.N., Praag, C.S. van & Garssen, J. (2012),
Gezonde en actieve levensverwachting. In: Nimwegen, N. van & Praag, C. van, Bevolkingsvraagstukken anno 2012. Actief ouder worden in Nederland.Amsterdam. depot.knaw.nl/13274
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de, Erf, R.F. van der & Huisman, C.C. (2012),
Migration, urbanization and competitiveness: what regions are most vulnerable to the consequences of a declining working age population? The Hague: NIDI , p.
Garssen, J. & Beer, J.A.A. de (2012),
Demografie van de vergrijzing. In: Nimwegen, N. van & Praag, C. van, Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2012. Actief ouder worden in Nederland. (2012) Amsterdam p. 39-51. [URL]
Groenewold, W.G.F., Beer, J.A.A. de & Huisman, C.C. (2012),
Population scenarios 2010-2050 for MED11 countries: a MEDPRO WP3 research report. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 76 p. [URL]
Huisman, C.C., Beer, J.A.A. de, Erf, R.F. van der, Gaag, N.L. van der & Kupiszewska, D. (2012),
Demographic scenarios, 2010-2030. The Hague: NIDI , p.
Rees, P.H., Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Heins, F. (2012),
European regional populations: current trends, future pathways and policy options. European Journal of Population - Revue Européenne de Population 28 (4): 385-416. [URL]
Beer, J.A.A. de (2011),
A new relational method for smoothing and projecting age specific fertility rates: TOPALS. Demographic Research 24 (18): 409-454. [URL]
Beer, J.A.A. de (2011),
Kan de immigratie van niet-westerse allochtonen worden gehalveerd? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (2): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de, Erf, R.F. van der & Huisman, C.C. (2011),
The growth of the working age population : differences between rural and urban regions across Europe. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 65 p. [URL]
Beer, J.A.A. de (2011),
Transparency in population forecasting: methods for fitting and projecting fertility, mortality and migration. Doctoral thesis. Amsterdam: Amsterdam University Press, 266 p. [URL]
Erf, R.F. van der, Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2011),
Europese regio's groeien vooral door migratie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (3): 2-3. [URL]
Groenewold, W.G.F. & Beer, J.A.A. de (2011),
Vier toekomstscenario's voor de multi-etnische samenleving. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (1): 1-6. [URL]
Groenewold, W.G.F., Huisman, C.C. & Beer, J.A.A. de (2011),
Demographic scenario projections for MED11 countries: MEDPRO project report. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , p. [URL]
Raymer, J., Beer, J.A.A. de & Erf, R.F. van der (2011),
Putting the pieces of the puzzle together: age and sex-specific estimates of migration amongst countries of the EU/EFTA, 2002-2007. European Journal of Population - Revue Européenne de Population 27 (2): 185-215. [URL]
Beer, J.A.A. de, Gaag, N.L. van der, Erf, R.F. van der, Bauer, R., Fassmann, H., Kupiszewska, D., Kupiszewski, M., Rees, P.H., Boden, P., Dennett, A., Jasinska, M., Stillwell, J., Wohland, P. & Jong, A. de (2010),
Demographic and migratory flows affecting European regions and cities: final report DEMIFER. Luxembourg: ESPON , p.
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Erf, R.F. van der (2010),
Estimates of migration flows by country of birth, 2002-2007. MIMOSA - Modelling of statistical data on migration and migrant populations. Den Haag: Ned. Interdisc. Demografisch Instituut (NIDI) , 21 p. [URL]
Beer, J.A.A. de, Raymer, J., Erf, R.F. van der & Wissen, L.J.G. van (2010),
Overcoming the problems of inconsistent international migration data: a new method applied to flows in Europe. European Journal of Population - Revue Européenne de Population 26 (4): 459-481. [URL]
Bonneux, L.G.A., Huisman, C.C. & Beer, J.A.A. de (2010),
Mortality in 272 European regions, 2002-2004: an update. European Journal of Epidemiology 25 (1): 77-85. [URL]
Groenewold, W.G.F. & Beer, J.A.A. de (2010),
Scenariostudie ontwikkeling multi-etnische samenleving tot 2040, met bijzondere aandacht voor MOE-landers: onderzoeksrapport Ministerie van VROM-WWI. Den Haag: Ned. Interdisc. Demografisch Instituut (NIDI) , 142 p. [URL]
Groenewold, W.G.F. & Beer, J.A.A. de (2010),
Toekomstverkenning allochtonen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen): rapport in opdracht van het Ministerie van VROM-WWI). Den Haag: Ned. Interdisc. Demografisch Instituut (NIDI) , 18 p. [URL]
Verweij, A., Sanderse, C. & Beer, J.A.A. de (2010),
Etniciteit [Update web pages]. Nationaal Kompas Volksgezondheid RIVM (): -. [URL]
Verweij, A., Sanderse, C. & Beer, J.A.A. de (2010),
Huishoudenssamenstelling. Nationaal Kompas Volksgezondheid RIVM (): -. [URL]
Beer, J.A.A. de (2009),
Bevolking. - Migratie. - Vergrijzing [Updated version]. Nationaal Kompas Volksgezondheid (RIVM) (): -.
Beer, J.A.A. de, Erf, R.F. van der & Raymer, J. (2009),
Estimates of OD matrix by broad group of citizenship, sex and age, 2002-2007. MIMOSA deliverable 9.2 B. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 72 p. [URL]
Beer, J.A.A. de (2009),
Immigratie en werkloosheid in Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (9): 7-8. [URL]
Erf, R.F. van der, Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2009),
Report on effects of demographic and migratory flows on European regions. The ESPON 2013 Programme. DEMIFER deliverable 1. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 105 p. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de, Bijwaard, G.E., Impicciatore, R. & Billari, F. (2009),
Illustrative projections using MicMac: an example in the field of fertility and living arrangements. Work Package 1/2. Multistate Methods and Microsimulation. Deliverable D7. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 93 p. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Willekens, F.J.C. (2009),
Report on user need assessment. Work Package 6. Dissemination of results: website, books, reports, user needs and perspectives. Deliverable D23. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 8 p. [URL]
Gampe, J., Zinn, S., Willekens, F.J.C., Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de, Himmelspach, J. & Uhrmacher, A. (2009),
The microsimulation tool of the MicMac-project. Paper 2nd General Conference of the International Microsimulation Association, Ottawa, 8-10 June 2009. The Hague: Netherlands Intedisciplinary Demographic Institute (NIDI) , p. [URL]
Nimwegen, N. van & Beer, J.A.A. de (2009),
Maken de babies een come back?. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (6): 5-7. [URL]
Beer, J.A.A. de, Bonneux, L.G.A., Huisman, C.C., Janssen, F. & Wissen, L.J.G. van (2008),
Decomposition of life expectancy changes by cause of death: final report with Browser, data and results. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , p.
Beer, J.A.A. de (2008),
Dutch muslims to remain a minority. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 24 (special issue): 6-8. [URL]
Beer, J.A.A. de (2008),
Forecasting international migration: time series projections vs argument-based forecasts. In: Raymer, J. & Willekens, F., International migration in Europe; data, models and estimates. (2008) Chichester p. 283-306.
Beer, J.A.A. de (2008),
Meer gemeentelijke prognoses: een lastige keuze. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 24 (9): 5-8. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P., Erf, R.F. van der, Poulain, M. & Raymer, J. (2008),
Methodology for the estimation of migration flows by broad group of citizenship, sex and age. MIMOSA - Modelling of statistical data on migration and migrant populations, Deliverable 4.1 NIDI/GéDAP/S3RI. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 30 p.
Beer, J.A.A. de (2008),
Second opinion Bevolkingsprognose 2008-2025 Den Haag. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut , 16 p.
Bonneux, L.G.A., Zaadstra, B. & Beer, J.A.A. de (2008),
Verstandige gezinsplanning: niet te laat, maar ook niet te vroeg kinderen krijgen. [Capita selecta]. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 152 (27): 1507-1512. [URL]
Erf, R.F. van der, Beer, J.A.A. de & Raymer, J. (2008),
Estimates of OD matrix by age and sex, 2002-2006. MIMOSA deliverable 5.2. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , p.
Fokkema, C.M., Valk, H.A.G. de, Beer, J.A.A. de & Duin, C. van (2008),
The Netherlands: childbearing within the context of a "Poldermodel" society. Demographic Research 19 (21): 743-794. [URL]
Gaag, N.L. van der & Beer, J.A.A. de (2008),
Demographic and migratory flows affecting European regions and cities: inception report. Luxembourg: European Spatial Planning Observation Network (ESPON) , p.
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Willekens, F.J.C. (2008),
A description of the design of the MicMac pre-processor. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute , 31 p.
Beer, J.A.A. de (2007),
An assessment of the tempo effect for future fertility in the European Union. Brussels: European Commission , 11 p.
Beer, J.A.A. de & Deerenberg, I. (2007),
An explanatory model for projecting regional fertility differences in the Netherlands. Population Research and Policy Review 26 (5/6): 511-528. [URL]
Beer, J.A.A. de, Gaag, N.L. van der & Willekens, F.J.C. (2007),
A tool for projecting age-specific rates based on a standard age schedule and assumptions on relative risks using linear splines: TOPALS: invited paper Conference of European Statisticians, Bucharest, 10-12 October 2007. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute , 26 p.
Beer, J.A.A. de, Bonneux, L.G.A., Huisman, C.C., Janssen, F. & Wissen, L.J.G. van (2007),
Decomposition of life expectancy changes by cause of death: final report. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , p.
Beer, J.A.A. de (2007),
Future trends in life expectancies in the European Union. Brussels: European Commission , 9 p.
Beer, J.A.A. de (2007),
Nederlandse moslims blijven in de minderheid. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 23 (9): 1-5. [URL]
Groenewold, W.G.F., Ginneken, J.K.S. van, Bruijn, B.J. de & Beer, J.A.A. de (2007),
Estimating mortality with the intercensus cohort component method: application to the Solomon Islands. Population (English edition) 62 (3): 381-414.
Willekens, F.J.C., Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2007),
MicMac: bridging the micro-macro gap in population forecasting: report on input data requirements of MIC: work package 2, micro-simulation model (Deliverable D.9). The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 68 p.
Beer, J.A.A. de, Gaag, N.L. van der & Willekens, F.J.C. (2006),
Report on input data requirements of MAC, MicMac deliverable D2 prepared for the European Commission. The Hague: NIDI , 26 p.
Nimwegen, N. van & Beer, J.A.A. de (2006),
Media: bevolkingsgroei is eindig! Maar is er iets nieuws onder de zon?. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 22 (4): 32-35.
Beer, J.A.A. de (2005),
Bevolking EU groeit vooral door migratie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 21 (4): 31-32.
Beer, J.A.A. de & Garssen, J. (2005),
Tien jaar GBA als bron van nieuwe demografische statistieken. Bevolking en Gezin 33 (2004) (3): 83-93.
Huisman, C.C. & Beer, J.A.A. de (2005),
Demografische aspecten van de StructuurvisieDen Haag: rapport in opdracht van de Raadsfractie van de Haagse Stadspartij. Den Haag: NIDI /Haagse Stadspartij , 43 p.
Alders, M. & J. de Beer (2005),
An expert knowledge approach to stochastic mortality forecasting in the Netherlands. In: N. Keilman (ed.), Perspectives on mortality forecasting. II. Probabilistic models. Social Insurance Studies 2. Stockholm: Swedish Social Insurance Agency, p. 39-64. [URL]
Beer, J. de & I. Deerenberg (2005),
Regionale verschillen in vruchtbaarheid: een verklarend model. Bevolkingstrends, statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 53 (1): 46-55. [URL]
Garssen, J., C. Harmsen & J. de Beer (2005),
The effect of the summer 2003 heat wave on mortality in the Netherlands. Eurosurveillance 10 (7-8): 165-167. [URL]
Alders, M. & J. de Beer (2004),
Assumptions on fertility in stochastic population forecasts. International Statistical Review 72 (1): 65-79.
Beer, J. de & J. Garssen (2004),
Tien jaar GBA als bron van nieuwe demografische statistieken. Bevolking en Gezin 33 (3): 83-93.
Beer, J.A.A. de & C.N. Harmsen (2003),
Eén op de drie huwelijken heeft een buitenlands tintje. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 19 (7): 54-56.
Garssen, J., J. de Beer, P. Cuyvers & A. de Jong (eds.) (2001),
Samenleven: nieuwe feiten over relaties en gezinnen. Voorburg/Heerlen: CBS, 228 p. [URL]
Hoorn, W. van & J. de Beer (2001),
Projecting mortality in population forecasts in the Netherlands. In: E. Tabeau, A. van den Berg Jeths & C. Heathcote (eds.), Forecasting mortality in developed countries. Insights from a statistical, demographic and epidemiological perspective. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Beer, J. de & F. Deven (eds.) (2000),
Diversity in family formation; the 2nd demographic transition in Belgium and the Netherlands. European Studies of Population Vol. 8. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 160 p.
Kruimelpad:
  1. Home
  2. Staff
  3. Overview


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken