KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Dr. P. (Peter) Ekamper

Researcher / Webmaster

Educational background

Demography / Economics

Expertise

Demographic projections and modelling, spatial analysis, geographical information systems (GIS), historical demography, labour market, manpower planning

Phone

++ 31 (0)70 3565233

E-mail

ekamper @ nidi.nl

Publications (selection)

Duin, C.N. van, Gaag, N.L. van der & Ekamper, P. (2019),
Groei en grijzer; bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050. Statistische Trends 2019 (27). [URL]
Ekamper, P. & Poppel, F.W.A. van (2019),
Infant mortality in mid-19th century Amsterdam: Religion, social class, and space. Population, Space and Place 25 (4): e2232. [URL]
Ekamper, P. (2019),
Time and space in historical demography; some case studies using Dutch micro-data, PhD Thesis. University of Groningen. 211 p. [URL]
Time and space in historical demography; some case studies using Dutch micro-data
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2018),
Grote steden groeien sneller dan de rest van Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (2): 1-4. [URL]
Ekamper, P. (2018),
De blauwe dood in cijfers: Delftse cholera-epidemieën van 1849 en 1866. Delf: cultuurhistorisch magazine voor Delft, 20 (4): 18-21.
Ekamper, P. (2018),
Risico op sterven door vliegtuigongeluk sterk afgenomen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (4): 8. [URL]
Ekamper, P. & Nimwegen, N. van (2018),
Demografie in het kort: vergrijzing. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (6): 5-7. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Ekamper, P. (2018),
Komen en gaan in de grote stad. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (3): 5-7. [URL]
Poppel, F.W.A. van, Ekamper, P. & Mandemakers, K. (2018),
Season of birth and early childhood mortality: A review of the debate and a case study for the Netherlands, 1812-1912. In: Puschmann, P. & Riswick, T. (Eds.), Building bridges. Scholars, history and historical demography. A festschrift in honor of Professor Theo Engelen. Nijmegen: Valkhof Pers, p. 590-625. [URL]
Wiel, K. van der & Ekamper, P. (2018),
Kromme sikkel des doods, of de pest van 1624 in Delft. In: Jaarboek Delfia Batavorum 2017, 27. Delft: Historische Vereniging Delfia Batavorum, p. 75-95. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2017),
Vergelijking van regionale demografische trends: een nieuwe typologie van gemeenten in Nederland. NIDI-Webartikel 2017-01, oktober 2017. [URL]
Ekamper, P. (2017),
Wereldbevolking van 7½ naar 11 miljard? Bevolkingsprognose Verenigde Naties. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (7): 8. [URL]
Ekamper, P., Bijwaard, G.E., Poppel, F.W.A. van & Lumey, L.H. (2017),
Sterfte door hongerwinter en oorlog. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (4): 3-4. [URL]
Ekamper, P., Bijwaard, G.E., Poppel, F.W.A. van & Lumey, L.H. (2017),
War-related excess mortality in The Netherlands, 1944–45: New estimates of famine- and non-famine-related deaths from national death records. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 50 (2): 113-128. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Ekamper, P. (2017),
De invloed van vestiging en vertrek op de groei van het aantal huishoudens. NIDI Working Paper no. 2017/03. Den Haag: NIDI. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2016),
Grenzen aan de groei van de grote steden? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (4): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2016)
Vergelijking van de bevolkingsprognoses van Pearl en Primos voor de vier grote steden. NIDI-Webartikel 2016-01, april 2016. [URL]
Ekamper, P., Poppel, F.W.A. van, Bijwaard, G.E. & Lumey, L.H. (2016),
De lange arm van de Hongerwinter. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (5): 5. [URL]
Sommerseth, H.L., Ekamper, P. & Sogner, S. (2016),
Marriage patterns and residential behaviour among Norwegian women in Amsterdam, 1621-1720. Continuity and Change 31 (2): 175-209. [URL]
Van Mol, C. & Ekamper, P. (2016),
Destination cities of European exchange students. Geografisk Tidsskrift - Danish Journal of Geography 116 (1): 85-91. [URL]
Boomen, N. van den & Ekamper, P. (2015),
Denied their ‘natural nourishment’: religion, causes of death and infant mortality in the Netherlands, 1875-1899. The History of the Family 20 (3): 391-419. [URL]
Bijwaard, G.E., Poppel, F. van, Ekamper, P. & Lumey, L.H. (2015),
Gains in life expectancy associated with higher education in men. PLoS ONE 10 (10): e0141200. [URL]
Ekamper, P. (2015),
Meer vluchtelingen dan ooit. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 31 (7): 8. [URL]
Ekamper, P., Poppel, F.W.A. van, Stein, A.D., Bijwaard, G.E. & Lumey, L.H. (2015),
Prenatal famine exposure and adult mortality from cancer, cardiovascular disease, and other causes through age 63 years. American Journal of Epidemiology 181 (4): 271-279. [URL]
Poppel, F. van, Ekamper, P., Bijwaard, G.E. & Lumey, L.H. (2015),
Late gevolgen van de Hongerwinter. Gen.: tijdschrift voor familiegeschiedenis 21 (2): 50-54.
Ekamper, P. & Poppel, F.W.A. van (2014),
Crossing the Dutch borders in the past: lessons from marriage registers. In: Dalen, H. van & Esveldt, I., Nico van Nimwegen: The resourceful demographer. Liber Amicorum. The Hague: NIDI, p. 102-109. [URL]
Ekamper, P. & Poppel, F.W.A. van (2014),
Verdrinkingsrisico sterk afgenomen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (7): 1-3. [URL]
Ekamper, P., Poppel, F.W.A. van, Stein, A.D. & Lumey, L.H. (2014),
Independent and additive association of prenatal famine exposure and intermediary life conditions with adult mortality age 18-63 years. Social Science & Medicine 119: 232-239. [URL]
Ekamper, P. (2014),
Olympische Winterspelen 2014. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (2): 4-. [URL]
Klüsener, S., Devos, I., Ekamper, P., Gregory, I.N., Gruber, S., Martí-Henneberg, J., Poppel, F.W.A. van, Espinha da Silveira, L. & Solli, A. (2014),
Spatial inequalities in infant survival at an early stage of the longevity revolution: A pan-European view across 5000+ regions and localities in 1910. Demographic Research 30 (68): 1849-1864. [URL]
Solinge, H. van & Ekamper, P. (2014),
Arbeidsparticipatie ouderen weer op niveau door vrouwen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (2): 8-. [URL]
Ekamper, P. & Buzing, G. (2013),
Delfts blauwe dood: de gevolgen van de cholera in de negentiende eeuw. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (6): 4-7. [URL]
Ekamper, P. (2013),
In 10 jaar 5 miljoen minder verkeersdoden in de wereld?. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (4): 8-. [URL]
Ekamper, P. & Bloothooft, G. (2013),
Weg van je wortels: de afstand tussen overgrootouders en achterkleinkinderen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (2): 8-. [URL]
Ekamper, P. (2012),
Bevolkingskrimp en onderwijs: afscheid van 450 scholen?. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (5): 8-. [URL]
Ekamper, P. (2012),
Estimation of the population of the Netherlands by municipalities in the period 1960-2010 according to the administrative boundaries of 2011. The Hague: NIDI , 13 p.
Ekamper, P. (2012),
Hoe presteerde Nederland op de Olympische Spelen in Londen? Me Judice 5 (08-19-2012). [URL]
Ekamper, P. & Poppel, F.W.A. van (2012),
Liefde met en zonder grenzen: de geografische horizon van huwelijkspartners in Limburg in de negentiende en vroege twintigste eeuw. In: Knotter, A. & Rutten, W., Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg. Maastricht, p. 79-103. [URL]
Ekamper, P. (2012),
Olympische medailles demografisch gewogen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (7): 6-7. [URL]
Poppel, F.W.A. van, Bijwaard, G.E., Ekamper, P. & Mandemakers, C.A. (2012),
Historical trends in the correlation of sibling deaths in infancy in The Netherlands. Biodemography and Social Biology 58 (2): 87-115. [URL]
Solinge, H. van & Ekamper, P. (2012),
Leeftijd volksvertegenwoordigers: vergrijzing in lokaal bestuur, vergroening in landsbestuur. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (9): 8-. [URL]
Ekamper, P. & Poppel, F.W.A. van (2011),
De grenzen van de liefde: de geografische horizon van huwelijkspartners in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Genealogie: Tijdschrift voor familiegeschiedenis 17 (3): 104-107. [URL]
Ekamper, P. & Schoorl, J.J. (2011),
Europeanen zonder grenzen: internationale verbondenheid in de Europese Unie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (7): 1-5. [URL]
Ekamper, P., Poppel, F.W.A. van, Duin, C. van & Mandemakers, K. (2011),
Heat waves and cold spells and their effect on mortality: an analysis of micro-data for the Netherlands in the nineteenth and twentieth centuries. Annales de Démographie Historique 48 (2): 55-104. [URL]
Ekamper, P. (2011),
Hoeveel mensen hebben er ooit op de aarde geleefd? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (9): 8-. [URL]
Ekamper, P. & Schoorl, J.J. (2011),
Nederlanders en Europa: een dubbel gevoel. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (8): 8-. [URL]
Ekamper, P., Poppel, F.W.A. van & Mandemakers, K. (2011),
Widening horizons?: the geography of the marriage market in nineteenth and early-twentieth century Netherlands. In: Gutmann, M.P., Deane, G.D., Merchant, E.R. & Sylvester, K.M., Navigating time and space in population studies. Springer: Dordrecht [etc.] p. 115-160. [URL]
Nimwegen, N. van, Beets, G.C.N., Schoorl, J.J. & Ekamper, P. (2011),
Demography report 2010: older, more numerous and diverse Europeans. [Collab.]. Brussels: European Commission , 184 p. [URL]
Nimwegen, N. van & Ekamper, P. (2011),
Zeven miljard mensen......hoe laat je die in hun waarde? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (9): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Erf, R.F. van der (2010),
Estimates of migration flows by country of birth, 2002-2007. MIMOSA - Modelling of statistical data on migration and migrant populations. Den Haag: Ned. Interdisc. Demografisch Instituut (NIDI) , 21 p. [URL]
Dam, F. van, Boschman, S., Peeters, P., Kempen, R. van, Bolt, G. & Ekamper, P. (2010),
Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie: effecten van nieuwbouw op de bevolkingssamenstelling van stadswijken. Den Haag / Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 162 p. [URL]
Ekamper, P., Faes, C. & Poppel, F.W.A. van (2010),
"Vrijers die van verre komen, zijn te schromen": geografische homogamie van huwelijkspartners, 1812-1922. Mens en Maatschappij 85 (4): 380-404. [URL]
Ekamper, P. (2010),
De verstedelijking van Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 26 (9): 15-17. [URL]
Ekamper, P. & Schoorl, J.J. (2010),
International connectedness in the European Union. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 83 p. [URL]
Ekamper, P. (2010),
Nieuwbouw, verhuisketens en segregatie. In: Dam, F. van, Boschman, S., Peeters, P., Kempen, R. van, Bolt, G. & Ekamper, P., Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie: effecten van nieuwbouw op de bevolkingssamenstelling van stadswijken. Den Haag/Bilthoven, p. 129-152. [URL]
Ekamper, P. (2010),
Prognosesystematiek voor internationaal onderwijs in Nederland: definitieve haalbaarheidsstudie. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) , 16 p.
Ekamper, P. (2010),
Using cadastral maps in historical demographic research: some examples from the Netherlands. The History of the Family 15 (1): 1-12. [URL]
Mol, J.A. & Ekamper, P. (2010),
De kadastrale kapstok: HISGIS Fryslân als model voor een Nederlands basissysteem. In: Boonstra, O. & Schuurman, A., Tijd en ruimte: nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen. Utrecht p. 198-209. [URL]
Poppel, F.W.A. van & Ekamper, P. (2010),
Historische ontwikkeling van de sterfte in Nederland. In: Luijben, A.H.P. & Kommer, G.J., Tijd en toekomst: deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. (2010) Houten p. 21-25. [URL]
Poppel, F.W.A. van, Ekamper, P. & Pierrard, A. (2010),
Consequenties van sterfte voor familiebanden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 26 (9): 8-11. [URL]
Ekamper, P. (2009),
Ageing EU looks into future labour market: more part-time jobs will affect employment. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (Special issue): 12-14. [URL]
Ekamper, P., Poppel, F.W.A. van, Duin, C. van & Garssen, J. (2009),
150 Years of temperature-related excess mortality in the Netherlands. Demographic Research 21 (14): 385-426. [URL]
Ekamper, P., Lipinska, P. & Tessaring, M. (2009),
Implications of demographic change for vocational education and training in the EU: European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 123 p. [URL]
Kupiszewska, D., Wisniowski, A., Bijak, J., Raymer, J. & Ekamper, P. (2009),
Estimation of population stocks by broad group of citizenship, sex and age for 1st January 2002-2008. MIMOSA - Modelling of statistical data on migration and migrant populations. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 85 p. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P., Erf, R.F. van der, Poulain, M. & Raymer, J. (2008),
Methodology for the estimation of migration flows by broad group of citizenship, sex and age. MIMOSA - Modelling of statistical data on migration and migrant populations, Deliverable 4.1 NIDI/GéDAP/S3RI. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 30 p.
Ekamper, P. & Mol, J.A. (2008),
De bevolking van Leeuwarden halverwege de negentiende eeuw. De volkstelling van 1839 in kaart gebracht met HISGIS Fryslân. Historisch tijdschrift Fryslân 13 (3): 5-14. [URL]
Ekamper, P. (2008),
De toekomstige arbeidsmarkt in een vergrijzende Europese Unie: het effect van meer deeltijdwerk op het arbeidsvolume. Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE 18 (2): 134-139. [URL]
Ekamper, P. (2008),
Estimation of migration flows by broad group of citizenship, sex and age. MIMOSA - Modelling of statistical data on migration and migrant populations, Deliverable 4.2. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 143 p.
Ekamper, P. (2008),
Vergrijzende EU onderzoekt toekomstige arbeidsmarkt: meer deeltijdwerk heeft effect op arbeidsvolume. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 24 (9): 11-12. [URL]
Ekamper, P. & Poppel, F.W.A. van (2008),
Zuigelingensterfte per gemeente in Nederland, 1841-1939. Bevolkingstrends 56 (1e kwartaal): 23-29. [URL]
Gaymu, J., Beets, G.C.N., Ekamper, P. & Wissen, L.J.G. van (2008),
Comment les personnes dépendantes seront-elles entourées en 2030? Projections européennes. Population et Sociétés 41 (444): 1-4. [URL]
Gaymu, J., Beets, G.C.N., Ekamper, P. & Wissen, L.J.G. van (2008),
What family support will dependent elders have in 2030? European projections. Population et Sociétés 41 (444): 1-4. [URL]
Gaymu, J., Ekamper, P. & Beets, G.C.N. (2008),
Future trends in health and marital status: effects on the structure of living arrangements of older Europeans in 2030. European Journal of Ageing 5 (1): 5-17. [URL]
Gaymu, J., Ekamper, P., Springer, S., Beets, G.C.N., Pennec, S., Wissen, L.J.G. van & Desesquelles, A. (2008),
Future family network and living arrangements of disabled elders.. In: Gaymu, J., Festy, P., Poulain, M. & Beets, G.C.N., Future elderly living conditions in Europe. (2008) Paris p. 167-203.
Poulain, M., Ekamper, P. & Dal, L. (2008),
Projection methods and data sources. In: Gaymu, J., Festy, P., Poulain, M. & Beets, G.C.N., Future elderly living conditions in Europe. (2008) Paris p. 293-314.
Ekamper, P. & Poppel, F.W.A. van (2007),
Boer zocht vrouw, maar het liefst dicht bij huis.... Demos: bulletin over bevolking en samenleving 23 (9): 5-8. [URL]
Ekamper, P. (2007),
Demographic perspectives and implications for vocational education and training in the European Union: report for the European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 206 p.
Ekamper, P. (2007),
Qualitative scenario study of the European labour force. Brussels: European Commission , 18 p. [URL]
Ekamper, P. (2007),
Veroudering van de arbeidsmarkt in Nederland en België. In: Lange, W. de & Thijssen, J., De waardevolle senior: personeelsbeleid voor oudere werknemers. (2007) Amsterdam p. 21-36.
Erf, R.F. van der & Ekamper, P. (2007),
Modelling of statistical data on migration and migrant populations: final report MIMOSA (year 1). Teh Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , p.
Gaymu, J., Ekamper, P. & Beets, G. (2007),
Qui prendra en charge les Européens âgés dépendants en 2030? Population-F 62 (4): 789-822. [pdf]
Gaymu, J., Ekamper, P. & Beets, G.C.N. (2007),
Who will be caring for Europe's dependent elders in 2030?. Population (English edition) 62 (4): 675-706. [URL]
Musterd, S., Deurloo, M.C., Harts, J.J., Broekhuis, E.J.A., Ekamper, P. & Poppel, F.W.A. van (2007),
Bevolking. In: De Bosatlas van Nederland. (2007) Groningen p. 295- 319.
Poppel, F.W.A. van, Ekamper, P. & Solinge, H. van (2007),
Farmer looking for a wife: marital behaviour of the farming population in nineteenth-century Netherlands. In: Moerbeek, H., Niehof, A. & Ophem, J. van, Changing families and their lifestyles. (2007) Wageningen p. 51-76.
Solinge, H. van & Ekamper, P. (2007),
Rijksambtenaar mag doorwerken na 65. Gids voor Personeelsmanagement: vaktijdschrift voor de HR professional 86 (12): 50-51.
Beets, G.C.N., Ekamper, P., Wissen, L.J.G. van & et al. (2006),
Zorgbehoefte stijgt minder snel dan vergrijzing: ouderenzorg over 25 jaar. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 22 (9): 88-92. [URL]
Ekamper, P. (2006),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2006-2021. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut , 156 p.
Ekamper, P. (2006),
Ageing of the labor market in the Netherlands: an overview. In: Rocco, T.S. & Thijssen, J.G.L., Older workers, new directions: employment and development in an ageing labor market. (2006) Miami p. 41-54.
Ekamper, P. (2006),
Population scenarios of living arrangements by age, sex and marital, health, family and socio-economic status for the nine FELICIE countries over the period 2000-2030: synthetic report FELICIE Deliverable 24. The Hague: NIDI , 102 p.
Ekamper, P. (2006),
Gerongrafiek: ouderen per bedrijfstak. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij 8 (4): 44.
Ekamper, P. (2006),
Werkende ouderen in België en Nederland - de cijfers. Tijdschrift voor HRM 9 (1): 6-20. [URL]
Ekamper, P. & Henkens, C.J.I.M. (2006),
Vergrijzing: kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 22 (6): 57-60. [URL]
Ekamper, P. & Henkens, K. (2006),
Werkgevers zien oudere werknemer nog vooral als kostenpost. Arbeidsmarkt Journaal 6 (1): 9-11. [URL]
Ekamper, P. (2005),
Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking; betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem. TNO Special 3 (3): 4-9. [URL]
Ekamper, P. (2005),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2005-2020. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut , 156 p.
Ekamper, P., Horstman, R.G. & Huisman, C.C. (2005),
De veroudering van de personeelssamenstelling van de Nederlandse politie in de periode 2005-2015. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut , 55 p.
Ekamper, P. & Huis, M. van (2005),
Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP-regio's. Bevolkingstrends, statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 53 (1): 84-89. [URL]
Ekamper, P., Wissen, L.J.G. van & Beets, G.C.N. (2005),
Population scenarios of health, family and socio-economic status by age, sex and marital status, for the nine Felicie countries over the period 2000-2030: synthetic report. The Hague: NIDI , p.
Cruijsen, H. & Ekamper, P. (2004),
Mortality in the 10 new EU member states and 2 accession countries: past and future patterns and trends at national level: final report. The Hague: NIDI , 55 p.
NIDI & TNO Kwaliteit van Leven (2005),
Meer grijs op straat ... De gevolgen van veroudering bij de Nederlandse Politie. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 24 p. [URL]
Poppel, F. van, Deerenberg, I., Wolleswinkel-Van den Bosch, J. & Ekamper, P. (2005),
Hoe lang leefden wij? Historische veranderingen in de levensduur en het doodsoorzakenpatroon. Bevolkingstrends, statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 53 (3): 18-25. [URL]
Poppel, F. van & Ekamper, P. (2005),
De Goudse horizon verruimd; veranderingen in de herkomst van Goudse bruiden en bruidegoms. In: J. Kok & M.H.D. van Leeuwen (eds.), Genegenheid en gelegenheid; twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk. Amsterdam: Aksant, p. 181-211.
Ekamper, P. (2004),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2004- 2019: een geactualiseerde verkenning. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut , 156 p.
Ekamper, P. & Huis, M. van (2004),
Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP- regio's. Den Haag etc.: NIDI etc. , 73 p.
Ekamper, P. & R. Wetters (2004),
First demographic estimates for 2003, Eurostat - Statistics in Focus - Population and Social Conditions, 2004/01. Luxemburg: European Communities, 8 p. [pdf: en/de/fr]
Eurostat (2004),
Population statistics; 2004 edition. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 171 p. [pdf: en/de/fr]
Ekamper, P. (2003),
Bevolkingsatlas van Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 19 (3): 27-28.
Ekamper, P. (2003),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2003-2018: een geactualiseerde verkenning. Den Haag: NIDI , 158 p.
Ekamper, P. & Harst, D.J. van der (2003),
Een prognosesystematiek voor internationaal onderwijs in Nederland: een haalbaarheidsstudie. Den Haag: NIDI , 48 p.
Ekamper, P. (2003),
Population atlas of the Netherlands. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 19 (special issue): 13-14.
Ekamper, P. (2003),
Van protestantse kerk naar romantisch kasteel: huwelijkssluitingen per gemeente. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 19 (10): 97-100.
Ekamper, P. (2003),
Veroudering van de arbeidsmarkt. In: P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (eds.), De organisatie en de oudere werknemer. Bussum: Uitgeverij Coutinho, p. 19-34.
Ekamper, P., R. van der Erf, N. van der Gaag, K. Henkens, E. van Imhoff & F. van Poppel (2003),
Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden. Rijswijk: Elmar. 176 p. [URL - 20.6 MB!]
Bevolkingsatlas van Nederland
Remery, C., Henkens, C.J.I.M., Schippers, J. & Ekamper, P. (2003),
Employers not prepared for an ageing labour market. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 19 (special issue): 17-19.
Remery, C., K. Henkens, J. Schippers & P. Ekamper (2003),
Managing an aging workforce and a tight labor market: views held by Dutch employers. Population Research and Policy Review 22 (1): 21-40. [URL]
Ekamper, P. (2002),
Twee eeuwen Groninger gemeenten. Noorderbreedte 26 (3): 39-41.
Ekamper, P. & M. van Huis (2002),
De relatie tussen verhuizingen en veranderingen van de huishoudenssamenstelling in Nederland: een verkennend onderzoek. Den Haag/Voorburg: NIDI/CBS, 32 p.
Ekamper, P. & L.T. van Huis, (2002),
Verhuisredenen; verhuizen vanwege veranderingen van de huishoudenssamenstelling. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 18 (10): 81- 84.
Ekamper, P. & M. van Huis (2002),
Verhuizingen vanwege veranderingen van de huishoudenssamenstelling. Maandstatistiek van de Bevolking 50 (8): 14-18. [URL]
Ekamper, P. & C. Huisman (2002),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2002-2015: een geactualiseerde versie. Den Haag: NIDI. 156 p.
Ekamper, P. (2001),
Gemiddelde leeftijden van de beroepsbevolking: gerongrafiek. Geron 3 (2): 45.
Ekamper, P. & C. Huisman (2001)
De ontwikkeling van de personeelssamenstelling van het ministerie van VROM in de periode 2001-2015; een scenario-analyse, Report for the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), Den Haag: NIDI. 26 p.
Ekamper, P., C. Huisman & L. van Wissen (2001)
Bedrijvendynamiek in Nederland met behulp van TabFirms version 1.0: een demografische database van LISA-gegevens in de periode 1996-1999, Report for the Dutch Spatial Planning Agency (RPD), The Hague: NIDI.
Remery, C., K. Henkens, J. Schippers & P. Ekamper (2001),
Omgaan met veroudering en een krappe arbeidsmarkt: de visie van de Nederlandse werkgever. M & O, Tijdschrift voor Management en Organisatie 55 (6): 23-39. [URL]
Remery, C., K. Henkens, J. Schippers, A. van Doorne-Huiskes & P. Ekamper (2001),
Organisaties, veroudering en management: een onderzoek onder werkgevers, NIDI report nr. 61. Den Haag: NIDI. 110 p. [URL]
Remery, C., J.J. Schippers, K. Henkens & P. Ekamper, (2001),
Veroudering arbeidsmarkt; werkgevers niet voorbereid. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (7): 53-56.
Tabeau, E., P. Ekamper, C. Huisman, & A. Bosch (2001),
Predicting mortality from period, cohort or cause-specific trends: a study of four European countries. In: E. Tabeau, A. van den Berg Jeths & C. Heathcote (eds.), Forecasting mortality in developed countries: insights from a statistical, demographic and epidemiological perspective. European Studies of Population Vol. 9. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Ekamper, P., J. Fóti, K. Henkens & K. Miltényi (2000),
Ageing and the labour force, social security, and retirement. In: G. Beets & K. Miltényi (eds.), Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, p. 201-223. [URL]
Ekamper, P. & C. Huisman (2000),
De ontwikkeling van de personeelsomvang bij de rijksoverheid in de periode 2000-2015; een geactualiseerde verkenning. Rapport ten behoeve van de Rijksgebouwendienst. Den Haag: NIDI
Ekamper, P. & E. van Imhoff (2000),
Raming van het arbeidsaanbod naar opleidingsniveau 1999-2007. Rapport ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - DGMP/AO/M. Den Haag: NIDI.
Ekamper, P. & L. van Wissen (2000),
Regionale arbeidsmarkten, migratie en woon-werkverkeer. Rapport ten behoeve van de Rijksplanologische Dienst. Den Haag: NIDI.
Henkens, K., C. Remery, J.J. Schippers, J. van Doorne-Huiskes & P. Ekamper (2000),
Wat doen werkgevers bij krapte? Economisch-Statistische Berichten 85 (4282): 960-962. [URL]
Beekink, E. & P. Ekamper (1999),
De grenzen verlegd; twee eeuwen herindeling Nederlandse gemeenten. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 15 (6): 41-44.
Beekink, E. & P. Ekamper (1999),
Meer mensen, minder zielen; demografische gevolgen van de herindeling van Nederland. Index 6 (8): 28-31. [URL]
Ekamper, P., F. van Poppel & E. Tabeau (1999),
Leven dankzij 150 jaar sterftedaling. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 15 (3): 17-20.
Imhoff, E. van, P. Ekamper & K. Henkens (1999),
Forse kostenstijging door veroudering onderwijssector. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 15 (8): 57- 60.
Imhoff, E. van , P. Ekamper & K. Henkens (1999),
Scenario's voor veroudering in het onderwijs en haar consequenties. Beleidsonderzoek Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit Onderwijspersoneel 28, Zoetermeer: Ministry of Education, Culture and Science.
Tabeau, E., P. Ekamper, C. Huisman & A. Bosch (1999),
Improving overall mortality forecasts by analysing cause-of-death, period and cohort effects in trends. European journal of population - Revue européenne de population 15 (2): 153-183. [URL]
Ekamper, P., K. Henkens & E. van Imhoff (1998),
Personeelsbeleid en veroudering in demografisch perspectief. M & O, Tijdschrift voor Management en Organisatie 52 (1): 29-46. [URL]
Solinge, H. van & P. Ekamper (1998),
Doorstroming in algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten vanuit demografisch perspectief. NTZ, Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten 24 (2): 63-78
Solinge, H. van & P. Ekamper (1998),
Erfenis uit het verleden; Beperkte doorstroming in instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 14 (7): 54-55.
Ekamper, P. (1997),
Future age-conscious manpower planning in the Netherlands: from early retirement to a new perspective on the elderly? International Journal of Manpower 18 (3): 232-247. [URL]
Ekamper, P. & E. van Imhoff (1997),
The dynamics of ageing employment. In: R. Lindley (Ed.), The impact of ageing in the size, structure and behaviour of active age population and policy implications for the labour market, Institute for Employment Research, University of Warwick, UK.
Ekamper, P., K. Henkens & E. van Imhoff (1997),
Arbeid en veroudering. In: N. van Nimwegen & G. Beets (Eds.) Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 1997. Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken, NIDI report nr. 50, The Hague: NIDI.
Ekamper, P. (1996),
Leeftijdsbewust personeelsbeleid in de toekomst: van vervroegde uittreding naar herwaardering van ouderen? Sociaal Maandblad Arbeid 51 (5): 180- 193.
Ekamper, P. (1996),
Opheffing van bedrijfsvestigingen: een sterftetafel-benadering. Planning, Methodiek en Toepassing 21 (48): 12-21.
Ekamper, P. (1995),
Bevolkingsdichtheid in Nederland; veranderingen in de periode 1972-1994. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 11 (4): 31.
Wissen, L. van & P. Ekamper (1995),
A model of spatial dynamics in the population of firms. In: M.M. Fischer, T. Sikos & L. Bassa (Eds.) Recent developments in spatial information, modelling, and processing. Budapest: Geomarket Co., pp. 218-247.
Ekamper, P., K. Henkens & E. Van Imhoff (1994),
Demografische techniek voor personeelsplanning. Gids voor Personeelsmanagement 73 (12): 27- 32.
Ekamper, P. & E. van Imhoff (1994),
1989-based dynamic household scenarios for the Netherlands: sensitivity analysis of the LIPRO model. NIDI report nr. 38. The Hague: NIDI. [URL]
Ekamper, P. (1993),
Ons 'huishoudboekje': bestedingen van Nederlandse huishoudens. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 9 (8): 60- 61.
Ekamper, P. & K. Henkens (1993),
Arbeidsongeschiktheid en vut: communicerende vaten? Economisch Statistische Berichten 78 (3913): 505-507. [URL]
Ekamper, P. & N.W. Keilman (1993),
Sensitivity analysis in multidimensional demographic projection models with a two-sex algorithm. Mathematical Population Studies 4 (1): 21-36. [URL]
Ekamper, P. (1992),
De vervangingsvraag op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bevolking en Gezin 21 (2): 29-47.
Ekamper, P. (1992),
De vraag naar arbeid. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 8 (2): 13-16.
Ekamper, P., J.J. Siegers & M.H. Stijnenbosch (1992),
Bedrijfssectoren versus beroepsgroepen. Economisch Statistische Berichten 77 (3886): 1125-1128. [URL]
Ekamper, P. & J.F.M. Berkien (1991),
Demografische aspecten van de vervangingsvraag, NIDI report nr. 21, The Hague: NIDI. [URL]
Ekamper, P. (1991),
Gevoeligheidsfuncties voor meerdimensionale bevolkingsprognosemodellen met een twee-geslachten algoritme, NIDI report nr. 14, The Hague: NIDI. [URL]


Links

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Staff
  3. Overview


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken