KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Dr. N.L. (Nicole) van der Gaag

Nicole van der Gaag

Researcher

Educational background

Psychology

Expertise

Population projections, European demographic developments, demography of education, internal migration

Phone

++ 31 (0)70 3565270

E-mail

gaag @ nidi.nl

Publications (selection)

Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2019),
In goede gezondheid genieten van je AOW. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 35 (2): 1-4. [URL]
Duin, C.N. van, Gaag, N.L. van der & Ekamper, P. (2019),
Groei en grijzer; bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050. Statistische Trends 2019 (27). [URL]
Wissen, L.J.G. van & Gaag, N.L. van der (2019),
Waarom blijft de vruchtbaarheid in Afrika zo hoog?. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 35 (1): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2018),
Grote steden groeien sneller dan de rest van Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (2): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2018),
Educational differences in longevity. Demos: bulletin on population and society 34 (5): 3-4. [URL]
Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2018),
Hoe kunnen verschillen in levensverwachting uitpakken voor een gedifferentieerde AOW-leeftijd? Me Judice, 31 juli 2018. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Ekamper, P. (2018),
Komen en gaan in de grote stad. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (3): 5-7. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2017),
Vergelijking van regionale demografische trends: een nieuwe typologie van gemeenten in Nederland. NIDI-Webartikel 2017-01, oktober 2017. [URL]
Gaag, N.L. van der & Beer, J.A.A. de (2017),
Gouden tijden, slechte tijden ... wat brengt de vergrijzing ons? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (3): 1-4. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Ekamper, P. (2017),
De invloed van vestiging en vertrek op de groei van het aantal huishoudens. NIDI Working Paper no. 2017/03. Den Haag: NIDI. [URL]
Gaag, N.L. van der & Nimwegen, N. van (2017),
Hij en/of zij: transgenders en intersekse in Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (10): 1-3. [URL]
Gaag, N.L. van der & Nimwegen, N. van (2017),
Koplopers en volgers in vergrijzing. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (9): 4-6. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2016),
Grenzen aan de groei van de grote steden? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (4): 1-4. [URL]
Beer, J.A.A. de, Ekamper, P. & Gaag, N.L. van der (2016)
Vergelijking van de bevolkingsprognoses van Pearl en Primos voor de vier grote steden. NIDI-Webartikel 2016-01, april 2016. [URL]
Nimwegen, N. van & Gaag, N.L. van der (2016),
Demografie en veroudering. In: Visser, M., Deeg, D.J.H., van Asselt, D.Z.B. & Sande, R. van der (Eds.), Inleiding Gerontologie en Geriatrie. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum, p. 3-8. [URL]
Gaag, N.L. van der, & Beer, J.A.A. de (2015),
From demographic dividend to demographic burden: The impact of population ageing on economic growth in Europe Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106 (1): 94-109. [URL]
Gaag, N.L. van der, Bijwaard, G.E., Beer, J.A.A. de & Bonneux, L. (2015),
A multistate model to project elderly disability in case of limited data. Demographic Research 32 (3): 75-106. [URL]
Gaag, N.L. van der & Beer, J.A.A. de (2014),
Nieuwe tinten grijs? Pensioen, Bestuur & Management 11 (3): 17-18. [URL]
Gaag, N.L. van der & Beer, J.A.A. de (2014),
Nieuwe tinten grijs? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (2): 5-7. [URL]
Gaag, N.L. van der & Beets, G.C.N. (2014),
Regionale toekomstbeelden behoefte aan langdurige zorg en de relatie met wonen. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, 55 p. [URL]
Gaag, N.L. van der & Duin, C. van (2014),
Later AOW, meer werkenden? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (3): 4-7. [URL]
Veselková, M., Gaag, N.L. van der, Boitier, B., Lancesseur, N. & Zagamé, P. (2014),
How much work will there be? Where is it going to come from? In: Beblavý, M., Maselli, I. & Veselková, M., Let's get to work! The future of labour in Europe. Vol. 1.. (2014) Brussels p. -.
Biosca, O., Ulied, A., Carreras, B., Zagamé, P., Boitier, B., Torrenti, R., Belligoli, S., Gros, D., Gaag, N.L. van der, et al. (2013),
Report trends, policies and future challenges in economic, demographic, legal, social and environmental field and their territorial dimensions (FLAGSHIP Deliverable D.1.2.). Rome: Flagship Consortium , p.
Boitier, B., Lancesseur, N., Gaag, N.L. van der, et al. (2013),
Review paper covering existing literature on FLA studies (FLAGSHIP Deliverable D2.1.). Rome: Flagship Consortium , p.
Duin, C. van, Nicolaas, H. & Gaag, N.L. van der (2013),
Bevolkingsprognoses 2012-2060. Veronderstellingen migratie. Bevolkingstrends 2013 (december): 1-34. [URL]
Huisman, C.C., Beer, J.A.A. de, Erf, R.F. van der, Gaag, N.L. van der & Kupiszewska, D. (2013),
Demographic Scenarios 2010-2013 (NEUJOBS Working Paper D10.1; revision). The Hague: NIDI , p.
Bonneux, L.G.A., Gaag, N.L. van der & Bijwaard, G.E. (2012),
Demographic epidemiologic projections of long-term care needs in selected European countries: Germany, Spain, The Netherlands and Poland. Brussels: European Network of Economic Policy Research Institutes (ENEPRI) , 38 p.
Bonneux, L.G.A., Gaag, N.L. van der, Bijwaard, G.E., Mol, E. & Willemé, P. (2012),
Demographic epidemiologic projections of long-term care needs in selected European countries Germany, Spain, the Netherlands and Poland. The Hague: NIDI , 12 p. [URL]
Gaag, N.L. van der (2012),
De potentiële beroepsbevolking in de Europese Unie: van groei naar krimp, 6 juni 2012. Bevolkingstrends (): -. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de, Erf, R.F. van der & Huisman, C.C. (2012),
Migration, urbanization and competitiveness: what regions are most vulnerable to the consequences of a declining working age population?. The Hague: NIDI , p.
Huisman, C.C., Beer, J.A.A. de, Erf, R.F. van der, Gaag, N.L. van der & Kupiszewska, D. (2012),
Demographic scenarios, 2010-2030. The Hague: NIDI , p.
Rees, P.H., Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Heins, F. (2012),
European regional populations: current trends, future pathways and policy options. European Journal of Population - Revue Européenne de Population 28 (4): 385-416. [URL]
Erf, R.F. van der, Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2011),
Europese regio's groeien vooral door migratie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (3): 2-3. [URL]
Beer, J.A.A. de, Gaag, N.L. van der, Erf, R.F. van der, et al. (2010),
Demographic and migratory flows affecting European regions and cities: final report DEMIFER. Luxembourg: ESPON , p.
Solinge, H. van, Praag, C.S. van, Gaag, N.L. van der & Wardt, M. van de (2010),
De Joden in Nederland anno 2009: continuïteit en verandering. Diemen: AMB, 196 p.
Erf, R.F. van der, Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2009),
Report on effects of demographic and migratory flows on European regions. The ESPON 2013 Programme. DEMIFER deliverable 1. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 105 p. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de, Bijwaard, G.E., Impicciatore, R. & Billari, F. (2009),
Illustrative projections using MicMac: an example in the field of fertility and living arrangements. Work Package 1/2. Multistate Methods and Microsimulation. Deliverable D7. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 93 p. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Willekens, F.J.C. (2009),
Report on user need assessment. Work Package 6. Dissemination of results: website, books, reports, user needs and perspectives. Deliverable D23. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 8 p. [URL]
Gampe, J., Zinn, S., Willekens, F.J.C., Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de, Himmelspach, J. & Uhrmacher, A. (2009),
The microsimulation tool of the MicMac-project. Paper 2nd General Conference of the International Microsimulation Association, Ottawa, 8-10 June 2009. The Hague: Netherlands Intedisciplinary Demographic Institute (NIDI) , p. [URL]
Kunst, A., Majer, I., Gaag, N.L. van der & Bijwaard, G.E. (2009),
Illustrative projections using MicMac: an example in the field of morbidity and mortality. Work package 1/2. Multistate Methods and Microsimulation. Deliverable D13. Teh Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 55 p. [URL]
Gaag, N.L. van der, Beer, J.A.A. de & Willekens, F.J.C. (2008),
A description of the design of the MicMac pre-processor. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute , 31 p.
Gaag, N.L. van der & Beer, J.A.A. de (2008),
Demographic and migratory flows affecting European regions and cities: inception report. Luxembourg: European Spatial Planning Observation Network (ESPON) , p.
Gaag, N.L. van der & Erf, R.F. van der (2008),
EUROPOP 2008 compared with EUROPOP 2004. Brussels: European Commission , 19 p.
Gaag, N.L. van der & Wissen, L.J.G. van (2008),
Economic determinants of internal migration rates: a comparison across five European countries. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 99 (2): 209-222. [URL]
Wissen, L.J.G. van, Gaag, N.L. van der, Rees, P.H. & Stillwell, J. (2008),
In search of a modelling strategy for projecting internal migration in European countries. In: Poot, J., Waldorf, B. & Wissen, L. van, Migration and human capital. (2008) Cheltenham UK p. 49-74.
Beer, J.A.A. de, Gaag, N.L. van der & Willekens, F.J.C. (2007),
A tool for projecting age-specific rates based on a standard age schedule and assumptions on relative risks using linear splines: TOPALS: invited paper Conference of European Statisticians, Bucharest, 10-12 October 2007. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute , 26 p.
Erf, R.F. van der & Gaag, N.L. van der (2007),
An iterative procedure to revise available data in the double-entry migration matrix for 2002, 2003 and 2004: MIMOSA discussion paper prepared for Eurostat. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute , 30 p.
Willekens, F.J.C., Beer, J.A.A. de & Gaag, N.L. van der (2007),
MicMac: bridging the micro-macro gap in population forecasting: report on input data requirements of MIC: work package 2, micro-simulation model (Deliverable D.9). The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 68 p.
Beer, J.A.A. de, Gaag, N.L. van der & Willekens, F.J.C. (2006),
Report on input data requirements of MAC, MicMac deliverable D2 prepared for the European Commission. The Hague: NIDI , 26 p.
Jennissen, R., Gaag, N.L. van der & Wissen, L.J.G. van (2006),
Searching for similar international migration trends across countries in Europe. Genus 62 (2): 37-64.
Gaag, N.L. van der (2005),
A comparison of Europop 1995 and Europop 2004. In: Nimwegen, N van, Social situation observatory: demography monitor 2005. (2005) p. 427-457.
Cruijsen, H., Gaag, N.L. van der, Imhoff, E. van & Wissen, L.J.G. van (2004),
EUROPOP2003: national outcomes for the 10 new EU member states and 2 accession states: final report. The Hague: NIDI , 80 p.
Gaag, N.L. van der, Wissen, L.J.G. van, Rees, P.H. & et al. (2004),
Study of past and future interregional migration trends and patterns within European Union countries: in search of a generally applicable explanatory model: final report. The Hague etc.: NIDI etc. , 141 p.
Imhoff, E. van & Gaag, N.L. van der (2004),
EUROPOP2003: regional outcomes for Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and the Slovak Republic: final report. The Hague: NIDI , 72 p.
Ekamper, P., R. van der Erf, N. van der Gaag, K. Henkens, E. van Imhoff & F. van Poppel (2003),
Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden. Rijswijk: Elmar. 176 p. [pdf - 20.6 MB!]
 
Gaag, N. van der, L. van Wissen, P. Rees, J. Stillwell & M. Kupiszewski (2003),
Study of past and future interregional migration trends and patterns within European Union countries: in search of a generally applicable explanatory model; final report. The Hague etc.: NIDI etc., 141 p. [pdf]
Gaag, N.L. van der (2002),
Waar wonen wij? De geografische verdeling van de bevolking in Nederland. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 18 (7): 56-60.
Gaag, N. van der, D.J. van der Harst & H. Cruijsen (2002),
Internationaal georiënteerd onderwijs in Amsterdam, een demografisch onderbouwde leerlingenraming. Den Haag: NIDI. 32 p.
Gaag, N. van der & L. van Wissen (2002),
Modelling regional immigration: using stocks to predict flows. European Journal of Population - Revue européenne de Population 18 (4): 387-409. [URL]
Gaag, N. van der & L. van Wissen (2002),
Vragen rond immigratie in de 21ste eeuw. Spiegel Historiael 37 (7/8): 357-343.
Gaag, N. van der & L. van Wissen (2001),
Determinants of the subnational distribution of immigration. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 92 (1): 27-41.
Gaag, N. van der, L. van Wissen, J. Salt, Z. Lynas & J. Clarke (2001),
Regional international migration and foreign population within the EU: a feasibility study. Eurostat Working Paper 3/2001/E/no. 5. Luxembourg: Eurostat, 79 p.
Gaag, N. van der, E. van Imhoff & L. van Wissen (2000),
Internal migration scenarios and regional population projections for the European Union. International Journal of Population Geography 6 (1): 1-19. [URL]
Gaag, N. van der, L. van Wissen, J. Salt, Z. Lynas & J. Clarke (2000),
Regional International Migration and Foreign Population within the European Union - a feasibility study. Report on behalf of the European Commission, DG XVI: Regional Policy and Cohesion. The Hague: NIDI. 84 p.
Kruimelpad:
  1. Home
  2. Staff
  3. Overview


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken