KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Drs. N. (Nico) van Nimwegen

Nico van Nimwegen

Honorary fellow

Affiliations

Executive Director European Association for Population Studies (EAPS)
Secretary-General/Treasurer, International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) [2017-2021]

 

Educational background

Sociology

Expertise

Population trends, population related policies, emerging research issues, social consequences of population trends

Phone

++ 31 (0)70 3565222

E-mail

nimwegen @ nidi.nl

Publications (selection)

Ekamper, P. & Nimwegen, N. van (2018),
Demografie in het kort: vergrijzing. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (6): 5-7. [URL]
Nimwegen, N. van (2017),
Meiden en ontwikkeling. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (5): 8. [URL]
Gaag, N.L. van der & Nimwegen, N. van (2017),
Koplopers en volgers in vergrijzing. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (9): 4-6. [URL]
Gaag, N.L. van der & Nimwegen, N. van (2017),
Hij en/of zij: transgenders en intersekse in Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (10): 1-3. [URL]
Nimwegen, N. van (2016),
Asielzoekers in Oostenrijk. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (10): 8. [URL]
Nimwegen, N. van & Gaag, N.L. van der (2016),
Demografie en veroudering. In: Visser, M., Deeg, D.J.H., van Asselt, D.Z.B. & Sande, R. van der (Eds.), Inleiding Gerontologie en Geriatrie. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum, p. 3-8. [URL]
Nimwegen, N. van (2014),
Actief ouder worden in Europa langs de meetlat. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (9): . [URL]
Nimwegen, N. van (2014),
Er blijft behoefte aan gezinsplanning. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (7): 8. [URL]
Nimwegen, N. van (2014),
Niger en Nederland: zoek de verschillen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (1): 8. [URL]
Beer, J.A.A. de & Nimwegen, N. van (2013),
Population ageing calls for innovation now more than ever (NIDI-webarticle). NIDI Website 2013 (03). [URL]
Nimwegen, N. van (2013),
Gemengde huwelijken in Europa. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (2): 7. [URL]
Nimwegen, N. van (2013),
Historische ommekeer? Daling kindertal lijkt ten einde. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (6): 1-3. [URL]
Nimwegen, N. van (2013),
Mali: armoede troef. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (10): 8. [URL]
Nimwegen, N. van (2013),
Population change in Europe: turning challenges into opportunities. Genus 69 (1): 103-125. [URL]
Nimwegen, N. van (2012),
30 Jaar rapportage bevolkingsvraagstukken. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (8): 8. [URL]
Nimwegen, N. van & Praag, C.S. van (2012),
Actief ouder worden in Nederland. In: Nimwegen, N. van & Praag, C.S. van, Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2012. Actief ouder worden in Nederland. (2012) Amsterdam p. 13-36. depot.knaw.nl/13255
Nimwegen, N. van & Praag, C.S. van (2012),
Een andere kijk op vergrijzing: actief ouder worden in Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (8): 1-3. [URL]
Ginneken, J.K.S. van & Nimwegen, N. van (2011),
Oud, ouder, ....oudst. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (7): 6-7. [URL]
Nimwegen, N. van, Beets, G.C.N., Schoorl, J.J. & Ekamper, P. (2011),
Demography report 2010: older, more numerous and diverse Europeans. [Collab.]. Brussels: European Commission , 184 p. [URL]
Nimwegen, N. van (2011),
Op weg naar de 10 miljard? Nieuwe VN-bevolkingsprognose. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (7): 8. [URL]
Nimwegen, N. van (2011),
Shifts in the focus of population policies: concluding remarks on the XXXV Chaire Quetelet Symposium. Population Review 50 (2): 23-26. [URL]
Nimwegen, N. van & Ekamper, P. (2011),
Zeven miljard mensen......hoe laat je die in hun waarde? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (9): 1-4. [URL]
Erf, R.F. van der, Kreft, D., Doblhammer, G. & Nimwegen, N. van (2010),
Policy challenges of demographic change for European regions and cities. Brussels: Demography Network of the European Observatory on the Social Situation and Demography (DemoNet) , 90 p. [URL]
Nimwegen, N. van (2010),
Executive summary. In: Nimwegen, N. van & Erf, R. van der, Demography monitor 2008: demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union. (2010) Amsterdam p. 13-23. [URL]
Nimwegen, N. van & Erf, R.F. van der (2010),
Europe at the crossroads: demographic challenges and international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies 36 (9): 1359-1379. [URL]
Nimwegen, N. van, Heering, E.L., Beets, G.C.N., Jong, A. de, Garssen, J., Dam, F. van, Euwals, R., Folmer, K., Knaap, T., Volkerink, M., Bijl, R., Verwest, F., Sorel, N., Buitelaar, E., Dalen, H.P. van & Henkens, C.J.I.M. (2010),
Population decline and policy [special issue WPRB in Demos 25(2009)7, translated from Dutch by Ruth Rose]. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 26 (Special issue European Population Conference 2010): 12-16. [URL]
Nimwegen, N. van, Erf, R.F. van der & Heering, E.L. (2010),
The demographic situation in the European Union. In: Nimwegen, N. van & Erf, R. van der, Demography monitor 2008: demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union. (2010) Amsterdam p. 25-69. [URL]
Nimwegen, N. van, Sobotka, T., Skirbekk, V., Philipov, D., Holler, J., Prettner, K. & Schuster, J. (2010),
The multiple impacts of the crisis: an additional challenge for policy to address European population issues. Brussels: Demography Network of the European Observatory on the Social Situation and Demography (DemoNet), 32 p.
Willekens, F.J.C. & Nimwegen, N. van (2010),
De pracht van demografie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 26 (9): 1-2. [URL]
Nimwegen, N. van & Heering, E.L. (2009),
Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009: van groei naar krimp: een demografische omslag in beeld. Amsterdam: KNAW Press, 225 p. [URL]
Nimwegen, N. van (2009),
Executive summary. In: Nimwegen, N. van & Erf, R. van der, Social Situation Observatory Demography Monitor 2008: demographic trends, socioeconomic impacts and policy implications in the European Union: final report. (2009) The Hague p. 13-23. [URL]
Nimwegen, N. van & Beer, J.A.A. de (2009),
Maken de babies een come back? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (6): 5-7. [URL]
Nimwegen, N. van & Erf, R.F. van der (2009),
Social Situation Observatory Demography Monitor 2008: demographic trends, socioeconomic impacts and policy implications in the European Union: final report. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute , 161 p. [URL]
Nimwegen, N. van, Erf, R.F. van der & Heering, E.L. (2009),
The demographic situation in the European Union. In: Nimwegen, N. van & Erf, R. van der, Social Situation Observatory Demography Monitor 2008: demographic trends, socioeconomic impacts and policy implications in the European Union: final report. (2009) The Hague p. 25-69. [URL]
Nimwegen, N. van (2009),
Vergrijzing in de zorg voor ouderen: is er veel nieuws onder de zon? [Commentaar 2009 op het artikel "Kleinere families, verdwijnende verwanten en de zorg voor bejaarden" uit 1986]. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (10): 8-10. [URL]
Nimwegen, N. van & Heering, E.L. (2009),
Van groei naar krimp: een demografische omslag in beeld. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (7): 1-2. [URL]
Nimwegen, N. van & Heering, E.L. (2009),
Van groei naar krimp: een demografische omslag: samenvatting en discussie. In: Nimwegen, N. van & Heering, E.L., Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009: van groei naar krimp: een demografische omslag in beeld. (2009) Amsterdam p. 1-25. [URL]
Nimwegen, N. van, Beets, G.C.N., Mortensen, J., Schulz, E., Graf, N., Paterson, I., Riedel, M. & Schuh, U. (2008),
Demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union - 2007: monitoring report prepared by the European Observatory on the Social Situation - Demography Network. Brussels: European Commission , 174 p.
Nimwegen, N. van (2008),
Een dubbele demografische uitdaging voor de EU. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 24 (2): 5-8.
Nimwegen, N. van (2008),
Op naar de tien miljard: bevolkingsgroei verloopt grillig. In: Nimwegen, N. van, Everdingen, J. van, Geraedts, J. & Evenblij, M., Over bevolking: demografische ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. (2008) Den Haag p. 11-21.
Nimwegen, N. van (2008),
Recent demographic trends in the European Union: executive summary. In: Demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union - 2007: monitoring report prepared by the European Observatory on the Social Situation - Demography Network. (2008) Brussels p. 1-13.
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2008),
The demographic situation in the European Union. In: Demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union - 2007: monitoring report prepared by the European Observatory on the Social Situation - Demography Network. (2008) Brussels p. 15-69.
Laan, A.M. van der, Vervoorn, L., Nimwegen, N. van & Leeuw, F.L. (2007),
Justitie en demografische ontwikkelingen. In: Laan, A.M. van der, Vervoorn, L., Nimwegen, N. van & Leeuw, F.L., Justitie en demografie: over ontgroening, vergrijzing en verkleuring: veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de gevolgen voor Justitie. (2007) Den Haag p. 1-11.
Nimwegen, N. van (2007),
Demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union: monitoring report prepared by the European Observatory on the Social Situation - Demography Network. Brussels: European Commission , 217 p.
Nimwegen, N. van (2007),
Demography monitor 2007: recent demographic trends in the European Union: executive summary: report to the European Commission. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , p.
Nimwegen, N. van (2007),
Vergrijzing in perspectief: enkele feiten en ontwikkelingen. Idee: wetenschappelijk tijdschrift D66 28 (4): 4-9.
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2007),
The demographic situation in the European Union. In: Social Situation Observatory, Demography Monitor 2007: report to the European Commission. (2007) The Hague p. -.
Nimwegen, N. van & Esveldt, I. (2006),
Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006: grote steden in demografisch perspectief. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut , 339 p.
Nimwegen, N. van & Beer, J.A.A. de (2006),
Media: bevolkingsgroei is eindig! Maar is er iets nieuws onder de zon? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 22 (4): 32-35.
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2006),
Social situation observatory: demography monitor 2005: demographic trends, socioeconomic impacts and policy implications in the European Union. The Hague: NIDI , 355 p.
Praag, C.S. van & Nimwegen, N. van (2006),
De grote stad in demografisch perspectief: samenvatting en discussie. In: Nimwegen, N van, Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. (2006) Den Haag p. 13-44.
Nimwegen, N. van, Beets, G.C.N. & Erf, R.F. van der (2005),
De bevolking van Europa. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 21 (6): 44-48.
Nimwegen, N. van (2005),
Population issues and population-related policies in Kazakhstan: a review and assessment. The Hague: NIDI , 14 p.
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2005),
Social situation observatory: demography monitor 2005. The Hague: NIDI , 457 p.
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2003),
Bevolkingsvraagstukken anno 2003: samenvatting en discussie. In: Nimwegen, N van & Esveldt, I, Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2003. (2003) Den Haag p. 13-35.
Nimwegen, N. van, Esveldt, I. & Beets, G.C.N. (2003),
WPRB-rapport 2003: werken en zorgen schuren steeds meer tegen elkaar. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 19 (8): 73-84.
Nimwegen, N. van (2004),
Van spitsuur naar sandwich. Economisch-Statistische Berichten 89 (4427), Dossier Levensloopbeleid: D 19-D 21.
Nimwegen, N. van, I. Esveldt & G. Beets (2003),
Population trends and family policies in the Netherlands. Journal of Population and Social Security 2 (1), Population Study Supplement: 203-229. [pdf]
Valk, H. de & N. van Nimwegen (2003),
De allochtone bevolking van Nederland: een uitdaging voor het onderwijsachterstandenbeleid. In: W. Meijnen (ed.), Onderwijsachterstanden in basisscholen. Antwerpen etc.: Garant, p. 31-52.
Nimwegen, N. van (2002),
De demografische ontwikkeling van Nederland en de gevolgen voor onderwijs en educatie: een essay. In: Commissie van Overleg Sectorraden Onderzoek en Ontwikkeling, Schoolagenda 2010: verkenning kennis van educatie 2010. Deel 2. Essays. AWT Achtergrondstudie nr. 26, Den Haag etc.: Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid etc., p. 37-71. [pdf]
Nimwegen, N. van, M. Blommensteijn, H. Moors & G. Beets (2002),
Late motherhood in the Netherlands: current trends, attitudes and policies. Genus 69 (2): 9-34.
Notté, H., in collab. with N. van Nimwegen et al. (2002),
Aardrijkskunde voor de basisschool: een domeinbeschrijving als resultaat van een cultuurpedagogische discussie . Arnhem: Citogroep. 123 p.
Beets, G. & N. van Nimwegen (2000),
Population issues in the Netherlands. Review of Population and Social Policy 9: 87-117. [pdf]
Imhoff, E. van & N. van Nimwegen (2000),
Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (2): 9-10.
Nimwegen, N. van (2000),
Vergrijzing geen reden tot paniek. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (2): 11-12.
Nimwegen, N. van & G. Beets (2000),
Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2000, Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB). NIDI report nr. 58. Den Haag: NIDI. 260 p.
Nimwegen, N. van & G. Beets (2000),
Bevolking onder de loep; nieuw WPRB-rapport verschenen. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (8): 57-68.

External profiles

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Staff
  3. Overview


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken