U bent hier: Home / Agenda

Agenda

Agenda items op deze website.
NIDI-RUG Policy briefing: Immigratie en de Verzorgingsstaat – onder druk? 27-11-2018 van 15:00 tot 17:00 NIDI en RUG, Lange Houtstraat 19, 2511 CV Den Haag,
Kiezen immigranten voor die landen die de meest uitgebreide en toegankelijke verzorgingsstaat kennen? En welke kennis hebben immigranten eigenlijk van de toegang tot voorzieningen?
Nederlandse Demografiedag 2018 28-11-2018 van 09:00 tot 18:00 Academiegebouw van de Universiteit Utrecht,
De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 28 november 2018 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de elfde keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraagstukken.
IMISCOE Congres - Zorg voor en sociaal welbevinden van oudere migranten 19-02-2019 van 09:45 tot 17:00 Leyden Academy on Vitality and Ageing, Poortgebouw Zuid, Rijnsburgerweg 10, 2333AA Leiden,
In Nederland neemt het aantal ouderen met een migratieachtergrond snel toe. Vanwege culturele, sociaaleconomische en demografische verschillen in vergelijking met ouderen zonder een migratieachtergrond, hebben zij specifieke zorgvragen, evenals behoeften aan nieuwe welzijnsinterventies en -voorzieningen.