U bent hier: Home / Nieuws

Nieuws

Nieuwsberichten op deze website.
DEMOS - nummer 1, januari 2019

DEMOS - nummer 1, januari 2019

In dit nummer artikelen over: de vruchtbaarheid in Afrika / verdeeldheid onder Europese burgers over vluchtelingen / griep en sterfte onder tachtigplussers

DEMOS - nummer 1, januari 2019 - Lees verder...

Waarom blijft de vruchtbaarheid in Afrika zo hoog?

Waarom blijft de vruchtbaarheid in Afrika zo hoog?

Wereldwijd is de laatste decennia het aantal kinderen dat een vrouw krijgt fors gedaald en ongeveer gehalveerd, ook in Azië en Latijns-Amerika. In Afrika ten zuiden van de Sahara daalt de vruchtbaarheid echter lang niet zo snel. Wat maakt de situatie in Afrika zo anders? En kan een overgang naar lagere vruchtbaarheid de bevolkingsgroei in Sub-Saharaans Afrika stoppen?

Waarom blijft de vruchtbaarheid in Afrika zo hoog? - Lees verder...

Verdeeldheid onder Europese burgers over vluchtelingen

Verdeeldheid onder Europese burgers over vluchtelingen

Europese landen hebben de laatste jaren te maken gekregen met een vluchtelingenstroom die zich manifesteerde onder meer in gepolariseerde opvattingen over vluchtelingen. Een enquête onder de bevolking van België, Frankrijk, Nederland en Zweden laat zien dat er aanzienlijke verschillen zijn in opvattingen over de vluchtelingen in deze landen waarbij de media ook een rol spelen. Mensen die publieke omroepen raadplegen zijn vaak positiever over vluchtelingen dan zij die commerciële omroepen raadplegen. Veel Zweden zien vluchtelingen niet als bedreigend, terwijl in de andere landen die dreiging sterker wordt gevoeld.

Verdeeldheid onder Europese burgers over vluchtelingen - Lees verder...

Griep en sterfte onder tachtigplussers

Griep en sterfte onder tachtigplussers

Griep heeft een sterke invloed op de sterfte onder ouderen. Zo leert een eenvoudige berekening dat door de lange griepgolf van vorige winter tweeduizend meer tachtigplussers zijn overleden dan in een doorsneewinter.

Griep en sterfte onder tachtigplussers - Lees verder...

De weelde van twee modellen

Er zijn nachten geweest dat ik ervan droomde: PEARL of Primos. Ik was directeur van het Ruimtelijk Planbureau (RPB). Eerst had je Primos, een regionaal bevolkingsprognosemodel dat met een riant contract van het ministerie van VROM door een privaat bedrijf in Delft aan de man werd gebracht. Het RPB ontwikkelde met het CBS het model PEARL, dat natuurlijk veel beter was. ...

De weelde van twee modellen - Lees verder...

Promotie Petra de Jong

Promotie Petra de Jong

Donderdag 17 januari 2019 verdedde Petra de Jong haar proefschrift getiteld 'Between welfare and farewell. The role of welfare systems in intra-European migration decisions', een onderzoek naar de rol van het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming in de besluitvorming om naar een ander Europees landen te verhuizen.

Promotie Petra de Jong - Lees verder...

ERC Grant voor Helga de Valk

Het NIDI kan trots melden dat Helga de Valk een ERC consolidator grant heeft ontvangen voor haar onderzoeksvoorstel: Migrant youth mobility in Europe: Patterns, processes and consequences.

ERC Grant voor Helga de Valk - Lees verder...

DEMOS - nummer 10, november/december 2018

DEMOS - nummer 10, november/december 2018

In dit nummer artikelen over de opmars van de oudere vader en moeder, hoe sterk zijn latrelaties en gaan de Russen van het werk naar het graf?

DEMOS - nummer 10, november/december 2018 - Lees verder...

De opmars van de oudere vader en moeder

De opmars van de oudere vader en moeder

Nederlanders worden op steeds hogere leeftijd voor het eerst vader of moeder. De gemiddelde leeftijd van nieuwe moeders is de afgelopen 50 jaar tot nooit geziene hoogte gestegen. In 2017 waren moeders van eerstgeborenen gemiddeld 29,8 jaar oud. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorziet dat ze in 2024 de grens van 30 jaar zullen passeren. Mannen waren in 2017 gemiddeld bijna 33 jaar toen ze voor het eerst vader werden. Vooral hoogopgeleiden stellen het ouderschap steeds langer uit.

De opmars van de oudere vader en moeder - Lees verder...

Hoe sterk zijn latrelaties?

Hoe sterk zijn latrelaties?

Nederland kent ruim 700.000 personen met een latrelatie. Latrelaties zijn relatief ongebonden omdat latpartners niet samenwonen. Maar hoe worden emotionele verbondenheid en toewijding ervaren in deze relaties? Op basis van diepte-interviews blijkt dat latters een sterke emotionele band hebben met hun partner, maar dat hun toewijding voor de langere termijn minder sterk en duidelijk is.

Hoe sterk zijn latrelaties? - Lees verder...

Gaan de Russen van het werk naar het graf?

De Russische regering kwam afgelopen jaar met een verhoging van de pensioenleeftijd. Volgens sommige kranten zouden Russische mannen maar zeer kort van hun pensioen kunnen genieten. Een licht op een verwarrend spel met cijfers.

Gaan de Russen van het werk naar het graf? - Lees verder...

Nederlandse Vereniging voor Demografie 90 jaar

Je zou het niet zeggen, maar we schrijven 1927-1928 als wetenschappers aan de bel trekken en aandacht vragen voor het mondiale bevolkingsvraagstuk. In Genève wordt een Internationale Bevolkingsconferentie gehouden waar wetenschappers, samen met politici, de overtuiging delen dat bevolkingsgroei een belangrijke invloed heeft op de maatschappelijke ontwikkeling. Dat klinkt anno 2018 weer heel bekend met de recente discussie over een mogelijk in te stellen Staatscommissie.

Nederlandse Vereniging voor Demografie 90 jaar - Lees verder...

KNAW honoreert NIDI-NIAS-UMCG onderzoeksvoorstel

KNAW honoreert NIDI-NIAS-UMCG onderzoeksvoorstel

Het Onderzoeksfonds van de KNAW kent het NIDI, NIAS en UMCG een beurs toe voor hun gezamenlijk onderzoeksproject over transities van de levensloop, sociaal-economische status en gezondheidsgedrag.

KNAW honoreert NIDI-NIAS-UMCG onderzoeksvoorstel - Lees verder...

DEMOS - nummer 9, oktober 2018

DEMOS - nummer 9, oktober 2018

In dit nummer artikelen over de weerbarstige relatie tussen baby’s en conjunctuur, gezondheidsverschillen onder oudere migranten en waarom de daling van verkeersdoden stokt

DEMOS - nummer 9, oktober 2018 - Lees verder...

Gezondheidsverschillen onder oudere migranten in Nederland

Gezondheidsverschillen onder oudere migranten in Nederland

Migrantenouderen hebben meer gezondheidsproblemen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Dit komt onder andere doordat bekende risicofactoren voor gezondheidsproblemen vaker voorkomen bij migrantengroepen. Hoe zien deze gezondheidsverschillen eruit?

Gezondheidsverschillen onder oudere migranten in Nederland - Lees verder...

Waarom de daling van verkeersdoden stokt

Het aantal mensen dat jaarlijks door een verkeersongeluk om het leven komt daalt al decennia, maar is in de afgelopen jaren opmerkelijk stabiel. De toegenomen veiligheid en toegenomen drukte lijken elkaar in balans te houden.

Waarom de daling van verkeersdoden stokt - Lees verder...

De weerbarstige relatie tussen baby's en conjunctuur

De weerbarstige relatie tussen baby's en conjunctuur

In 2017 daalde het gemiddeld kindertal in Nederland tot 1,6 kind, het laagste niveau sinds twintig jaar. Zo’n laag kindertal is verrassend in een periode van oplevend conjunctureel optimisme. Moeten we ons blijvend instellen op minder kinderen?

De weerbarstige relatie tussen baby's en conjunctuur - Lees verder...

Staatscommissie Bevolking? Ja natuurlijk

Staatscommissie Bevolking? Ja natuurlijk

En dan is de bevolkingsgroei opeens terug op de politieke agenda. Nadat bevolkingsbeleid jarenlang als taboe gold op het Binnenhof, wil de Kamer nu van de regering weten wat de maximale bevolkingsomvang van Nederland mag zijn.

Staatscommissie Bevolking? Ja natuurlijk - Lees verder...

DEMOS - nummer 8, september 2018

DEMOS - nummer 8, september 2018

In dit nummer artikelen over: de opkomst en ondergang van een zestiende-eeuws pensioenplan, wie ontsnapt tijdens zijn jeugd aan een achterstandsbuurt en vergrijzing vakbonden

DEMOS - nummer 8, september 2018 - Lees verder...

De opkomst en ondergang van een zestiende-eeuws pensioenplan

De opkomst en ondergang van een zestiende-eeuws pensioenplan

Het bieden van een verzorgde oude dag is geen moderne uitvinding, maar gaat ver terug in de tijd. In dit artikel wordt de opkomst en ondergang van het pensioenplan in natura van de heer van Bergen onder de loep genomen. Wanneer het pensioen te karig wordt door de sterke geldontwaarding in de tweede helft van de zestiende eeuw gaat het idee van een verzorgde dag voor zijn oud-werknemers ten onder.

De opkomst en ondergang van een zestiende-eeuws pensioenplan - Lees verder...

Wie ontsnapt tijdens zijn jeugd aan een achterstandsbuurt?

Wie ontsnapt tijdens zijn jeugd aan een achterstandsbuurt?

De buurt waarin kinderen opgroeien beïnvloedt voor een belangrijk deel hun leven. Deze omgeving is echter niet statisch. Door verhuizingen en veranderingen in de buurt kan de buurt zelf sterk veranderen. Hoe ziet de buurtomgeving van kinderen eruit tijdens hun jeugd? Hoe verschillen kinderen met een migratieachtergrond en kinderen met een Nederlandse achtergrond hierin? Het blijkt dat kinderen van Turkse of Marokkaanse komaf vaak hun hele jeugd in een achterstandsbuurt doorbrengen.

Wie ontsnapt tijdens zijn jeugd aan een achterstandsbuurt? - Lees verder...

Vergrijzing vakbonden

Het ledenbestand van vakbonden vergrijst al jaren, maar dat doet de structuur van de bevolking ook. Waarin verschilt de algemene demografische ontwikkeling van die van grote vakbonden zoals de FNV?

Vergrijzing vakbonden - Lees verder...

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2018

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2018

In dit nummer artikelen over: het geboortemaandeffect in de selectie van voetbaltalent, waar willen jonge gezinnen wonen en is de grens van de maximale levensduur bereikt?

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2018 - Lees verder...

Het geboortemaandeffect in de selectie van voetbaltalent

Het geboortemaandeffect in de selectie van voetbaltalent

Men zou misschien verwachten dat het niet veel uitmaakt in welke periode van het jaar je geboren bent voor je latere carrière. Toch maakt het voor voetbaltalenten wel degelijk uit wanneer ze geboren zijn, zo blijkt uit analyse van gegevens van de jeugdopleiding van voetbalclub PSV. De jeugdselectie kent en oververtegenwoordiging van relatief oudere spelers.

Het geboortemaandeffect in de selectie van voetbaltalent - Lees verder...

Waar willen jonge gezinnen wonen?

Waar willen jonge gezinnen wonen?

De recessie is voorbij en de stedelijke woningmarkt staat onder druk. De woonwensen van gezinnen staan daarbij in de aandacht. Nadat kranten drie jaar geleden nog berichtten dat er sprake was van een opkomst van het stadsgezin, meldde het CBS in november vorig jaar dat veel jonge gezinnen de stad juist verlaten. Zijn de woonwensen van gezinnen zo wispelturig of is er iets anders aan de hand?

Waar willen jonge gezinnen wonen? - Lees verder...

Is de grens van de maximale levensduur bereikt?

Sommige wetenschappers voorspelden een paar jaar geleden een einde van de stijging van de maximale levensduur. De cijfers logenstraffen vooralsnog die bevinding.

Is de grens van de maximale levensduur bereikt? - Lees verder...

Levensverwachting en AOW-leeftijd

Voor iedereen geldt dezelfde AOW-leeftijd hoewel de levensverwachting sterk kan verschillen. Mensen met een lage sociaaleconomische status leven gemiddeld korter en ontvangen dus ook gemiddeld minder jaren AOW. Het lijkt logisch om de AOW-leeftijd zodanig te differentiëren dat de verhouding tussen AOW-jaren en arbeidsjaren voor verschillende sociaaleconomische groepen gelijk zou moeten zijn.

Levensverwachting en AOW-leeftijd - Lees verder...

Wereldbevolkingsdag

11 juli is wereldbevolkingsdag (world population day). De wereldbevolkingsdag werd door de Verenigde Naties uitgeroepen naar aanleiding van 11 juli 1987, de dag dat de wereldbevolking voor het eerst de 5 miljard zou hebben bereikt. Inmiddels staat de teller al op 7,6 miljard.

Wereldbevolkingsdag - Lees verder...

DEMOS - nummer 6, juni 2018

DEMOS - nummer 6, juni 2018

In dit nummer artikelen over: huisvesting en zorg voor oudere migranten in Nederland, demografie in het kort: vergrijzing, en het belang van een goed afscheid met pensioen

DEMOS - nummer 6, juni 2018 - Lees verder...

Huisvesting en zorg voor oudere migranten in Nederland

Huisvesting en zorg voor oudere migranten in Nederland

Oudere migranten wonen net als Nederlandse ouderen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig, bij voorkeur in hun huidige woning in hun vertrouwde buurt. Als de gezondheid dat niet meer toelaat, hebben zij naast algemene ook specifieke wensen op het terrein van huisvesting en zorg. Maar welke woonzorgvoorkeuren hebben oudere migranten precies? En wat zijn de mogelijkheden?

Huisvesting en zorg voor oudere migranten in Nederland - Lees verder...

Demografie in het kort: Vergrijzing

Demografie in het kort: Vergrijzing

Vergrijzing is waarschijnlijk een van de meest gebruikte demografische termen op tal van terreinen in het maatschappelijk debat. Vergrijzing is al jaren een vast onderwerp in discussies over de toekomst van bijvoorbeeld ons pensioenstelsel, de gezondheidszorg, krimpgebieden en de woningmarkt. Maar wat verstaan we nu precies onder vergrijzing?

Demografie in het kort: Vergrijzing - Lees verder...

Het belang van een goed afscheid met pensioen

Een kwart van de gepensioneerden vertrekt zonder een afscheidscadeau of –feestje. Het levensgeluk van gepensioneerden die met een goed afscheid vertrokken is echter, ook nog lang na het afscheid, hoger dan van hen die met stille trom vertrokken blijkt uit NIDI-onderzoek.

Het belang van een goed afscheid met pensioen - Lees verder...

Helga de Valk benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Helga de Valk is benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) als deskundige op het terrein van sociale demografie en internationale migratie.

Helga de Valk benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken - Lees verder...

DEMOS - nummer 5, mei 2018

DEMOS - nummer 5, mei 2018

In dit nummer artikelen over: Samen met pensioen? Uitdagingen voor tweeverdieners, goed nieuws en slecht nieuws over levensverwachting naar opleidingsniveau, de eenzaamheid van de oudere laatbloeier, migratiebeslissingen binnen de EU en internationaal migratieonderzoek maakt inhaalslag

DEMOS - nummer 5, mei 2018 - Lees verder...

Samen met pensioen? Uitdagingen voor tweeverdieners

Samen met pensioen? Uitdagingen voor tweeverdieners

Het aantal tweeverdieners van 60 jaar en ouder neemt sterk toe. Hoewel de meeste tweeverdieners graag gelijktijdig met pensioen wil gaan is dit in toenemende mate een dure zaak, vooral door de stijgende AOW-leeftijd. Jongere partners zullen langer moeten doorwerken dan hun oudere partner.

Samen met pensioen? Uitdagingen voor tweeverdieners - Lees verder...

Levensverwachting naar opleidingsniveau

Levensverwachting naar opleidingsniveau

Gemiddeld leven laagopgeleiden 5-6 jaar korter dan hoogopgeleiden. Is dit opleidingseffect constant of is dit in de loop der tijd afgenomen? Het goede nieuws is dat sinds 1997/2000 de opleidingsverschillen kleiner zijn geworden, het slechte nieuws is dat ze nog steeds aanzienlijk zijn.

Levensverwachting naar opleidingsniveau - Lees verder...

De eenzaamheid van de oudere laatbloeier

De eenzaamheid van de oudere laatbloeier

NIDI-onderzoek in 12 Europese landen laat zien dat eenzaamheid onder ouderen groter is wanneer zij een levensloop hebben die uit de pas loopt met wat als de sociale norm wordt gezien. Het draait niet alleen om of men een gezin begint maar ook wanneer: wie later dan de norm een gezin sticht is op latere leeftijd eenzamer dan de man of vrouw die in de pas met de norm loopt.

De eenzaamheid van de oudere laatbloeier - Lees verder...

Migratiebeslissingen binnen de EU

Migratiebeslissingen binnen de EU

NIDI-onderzoek in 12 Europese landen laat zien dat eenzaamheid onder ouderen groter is wanneer zij een levensloop hebben die uit de pas loopt met wat als de sociale norm wordt gezien. Het draait niet alleen om of men een gezin begint maar ook wanneer: wie later dan de norm een gezin sticht is op latere leeftijd eenzamer dan de man of vrouw die in de pas met de norm loopt.

Migratiebeslissingen binnen de EU - Lees verder...

Internationaal migratieonderzoek maakt inhaalslag

In de jaren zestig kon men migratie-onderzoek in internationale tijdschriften nog op de vingers van één hand tellen. Migratie was het stiefkind binnen de demografie. Vooral sinds 2000 heeft er een forse inhaalslag plaatsgevonden: 25 procent van de artikelen in de demografie gaan over migratie en/of integratie.

Internationaal migratieonderzoek maakt inhaalslag - Lees verder...

DEMOS - nummer 4, april 2018

DEMOS - nummer 4, april 2018

In dit nummer artikelen over: Thaise migrantenvrouwen in Nederland en Zweden, flexibele arbeidscontracten staan vaste partnerrelaties in de weg, risico op sterven door vliegtuigongeluk sterk afgenomen

DEMOS - nummer 4, april 2018 - Lees verder...

Thaise migrantenvrouwen in Nederland en Zweden

Thaise migrantenvrouwen in Nederland en Zweden

In de laatste 20 jaar zien we een forse toename van Thaise migratie naar Europa. In Nederland wonen nu ongeveer 13.000 mensen die in Thailand zijn geboren; drie keer zo veel als 20 jaar geleden. In het minder bevolkte Zweden zijn nu 40.000 Thaise migranten, en is de Thaise bevolking sinds 1998 met een factor vier toegenomen. Hoe vergaat het deze bijzondere migrantengroep?

Thaise migrantenvrouwen in Nederland en Zweden - Lees verder...

Flexibel contract staat een vaste partnerrelatie onder laagopgeleiden in de weg

Flexibel contract staat een vaste partnerrelatie onder laagopgeleiden in de weg

De arbeidsmarkt wordt in toenemende mate gekenmerkt door een flexibilisering van contractrelaties. Wat doet die onzekerheid over contracten met de partnerrelaties die mensen met elkaar willen aangaan? En is die invloed even groot voor laag- als hoogopgeleiden?

Flexibel contract staat een vaste partnerrelatie onder laagopgeleiden in de weg - Lees verder...

Risico op sterven door vliegtuigongeluk sterk afgenomen

Risico op sterven door vliegtuigongeluk sterk afgenomen

Hoewel het aantal ernstige vliegtuigongelukken jaarlijks fluctueert, is er een duidelijke dalende trend. 2017 was met wereldwijd minder dan 50 dodelijke slachtoffers zelfs een uitzonderlijk veilig jaar voor de luchtvaartsector.

Risico op sterven door vliegtuigongeluk sterk afgenomen - Lees verder...

Tineke Fokkema benoemd tot hoogleraar “Ageing, Families and Migration”

Tineke Fokkema benoemd tot hoogleraar “Ageing, Families and Migration”

Tineke Fokkema is benoemd tot bijzonder hoogleraar “Ageing, Families and Migration” bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSBS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De leerstoel die Tineke Fokkema betrekt, is de eerste leerstoel in Nederland die zich richt op de diversiteit aan oudere migranten.

Tineke Fokkema benoemd tot hoogleraar “Ageing, Families and Migration” - Lees verder...

Fanny Janssen ontvangt Allianz European Demographer Award 2018

Fanny Janssen ontvangt Allianz European Demographer Award 2018

Op 10 april werd in Berlijn de 2018 Allianz European Demographer Award uitgereikt. Winnaar van deze prestigieuze prijs is professor in Demografie Fanny Jannsen, van de Rijksuniversiteit Groningen en het NIDI.

Fanny Janssen ontvangt Allianz European Demographer Award 2018 - Lees verder...

Promotie Leonie Elsenburg

Promotie Leonie Elsenburg

Maandag 16 april 2018 verdedigde Leonie Elsenburg haar proefschrift getiteld 'Adverse life events and overweight in childhood, adolescence and young adulthood', een onderzoek naar de vraag of negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd gerelateerd zijn aan overgewicht bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen.

Promotie Leonie Elsenburg - Lees verder...

DEMOS - nummer 3, maart 2018

DEMOS - nummer 3, maart 2018

In dit nummer artikelen over: het leven van pensionado’s in Italië, komen en gaan in de grote stad, en de politieke macht van ouderen

DEMOS - nummer 3, maart 2018 - Lees verder...

Het leven van pensionado’s in Italië

Het leven van pensionado’s in Italië

Ik vertrek’ doet het goed als televisieprogramma. Maar hoe vergaat het de groeiende groep senioren die met het pensioen in zicht Nederland geheel of gedeeltelijk achter zich laten? Recent NIDI-onderzoek naar Nederlandse 50-plussers die zich pendelend of permanent in de Italiaanse regio Le Marche hebben gevestigd, licht een tipje van de sluier op over regels, integratie, het thuisfront en de twijfels van het ‘paradijs’.

Het leven van pensionado’s in Italië - Lees verder...

Komen en gaan in de grote stad

Komen en gaan in de grote stad

De afgelopen jaren zijn de grote steden flink gegroeid en de verwachting is dat dit ook de komende jaren zal doorgaan. Wie er komen en gaan heeft grote invloed op de bevolking van de stad. Wat zou er gebeuren als niemand zich meer in de stad zou vestigen? Of niemand meer zou vertrekken?

Komen en gaan in de grote stad - Lees verder...

Hebben ouderen te veel politieke macht?

In Nederland wordt vaak geklaagd dat ouderen en dan vooral babyboomers te veel macht hebben, maar hoe laat die macht zich vergelijken als we over de grens kijken?

Hebben ouderen te veel politieke macht? - Lees verder...

DEMOS - nummer 2, februari 2018

DEMOS - nummer 2, februari 2018

In dit nummer artikelen over: groei grote steden / financiële onafhankelijkheid jongvolwassenen / pensioenleeftijden internationaal

DEMOS - nummer 2, februari 2018 - Lees verder...

Grote steden groeien sneller dan de rest van Nederland

Grote steden groeien sneller dan de rest van Nederland

De bevolkingsgroei in Nederland was de afgelopen decennia niet overal even groot. De grote steden in de Randstad zijn sterker gegroeid dan de rest van het land. Komt dit doordat de Randstad steeds meer mensen trekt of komt dit door een groeiende populariteit van de stad in het algemeen ten opzichte van het platteland? En hoe zal dit in de toekomst verlopen?

Grote steden groeien sneller dan de rest van Nederland - Lees verder...

Hoe financieel onafhankelijk zijn jongvolwassenen?

Hoe financieel onafhankelijk zijn jongvolwassenen?

Zijn Nederlandse jongvolwassenen financieel onafhankelijk? En heeft de economische crisis daar nog invloed op gehad? Nederlandse jongeren blijken steeds vaker te leunen op hun ouders. En op basis van een Europese vergelijking, blijken Nederlandse ouders relatief vrijgevig.

Hoe financieel onafhankelijk zijn jongvolwassenen? - Lees verder...

Verhoging pensioenleeftijd in internationaal perspectief

Verhoging pensioenleeftijd in internationaal perspectief

Hogere pensioenleeftijden en langere arbeidscarrières zijn niet alleen in Nederland een belangrijk maatschappelijk thema. Ook veel andere landen worstelen met de vraag hoe zij de gevolgen van de vergrijzing op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst kunnen opvangen. Hoe ver gaat het Nederlandse beleid in vergelijking met dat van andere landen?

Verhoging pensioenleeftijd in internationaal perspectief - Lees verder...

DEMOS - nummer 1, januari 2018

DEMOS - nummer 1, januari 2018

In dit nummer artikelen over: Werkgevers bezorgd over langer doorwerken / De demografische staat van Noord-Korea / Nieuwe CBS Bevolkingsprognose

DEMOS - nummer 1, januari 2018 - Lees verder...

Werkgevers bezorgd over langer doorwerken

Werkgevers bezorgd over langer doorwerken

Door andere regels rondom werk en pensionering werkt vrijwel iedereen langer door dan vroeger. Dit heeft niet alleen gevolgen voor werknemers, maar ook voor werkgevers, die te maken krijgen met een vergrijzend personeelsbestand en de noodzaak om oudere werknemers productief en gemotiveerd aan het werk te houden. Nieuw NIDI-onderzoek laat zien dat werkgevers in de afgelopen acht jaar veel actiever zijn geworden als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

Werkgevers bezorgd over langer doorwerken - Lees verder...

De demografische staat van Noord-Korea

De demografische staat van Noord-Korea

Noord-Korea – officieel de Democratische Volksrepubliek Korea – is de laatste totalitair geregeerde communistische staat. Het land is veel in de media, maar wat weten we eigenlijk over de demografie van Noord-Korea? En hoe verhoudt hun gezondheid en welvaart zich tot die van hun buurland Zuid-Korea?

De demografische staat van Noord-Korea - Lees verder...

Nieuwe CBS Bevolkingsprognose

Op 19 december kwam de nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit. De prognose kijkt vooruit tot 1 januari 2060, een datum die, volgens diezelfde prognose, 54 procent van de huidige inwoners van Nederland nog mee gaat maken. Hoe ziet de Nederlandse bevolking er tegen die tijd uit?

Nieuwe CBS Bevolkingsprognose - Lees verder...

DEMOS - nummer 10, november/december 2017

DEMOS - nummer 10, november/december 2017

In dit nummer artikelen over: transgenders en intersekse / oudere werknemers en mantelzorg / wie doet mee aan decemberfeesten?

DEMOS - nummer 10, november/december 2017 - Lees verder...

Hij en/of zij: transgenders en intersekse in Nederland

Hij en/of zij: transgenders en intersekse in Nederland

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor transgenders en mensen die worden geboren met een lichaam dat niet aansluit bij het standaardbeeld van man of vrouw. Hoewel door de toegenomen aandacht de zichtbaarheid van vooral transgenders is toegenomen, is er in de samenleving nog veel onbekend over deze groep burgers. Om wie gaat het eigenlijk en hoe groot is deze groep in Nederland?

Hij en/of zij: transgenders en intersekse in Nederland - Lees verder...

Oudere werknemer komt met mantelzorg in het gedrang

Oudere werknemer komt met mantelzorg in het gedrang

De Nederlandse verzorgingsstaat is sterk in beweging. Langer doorwerken is het devies maar burgers dienen ook meer dan vroeger hun familie bij te staan wanneer zorg gevraagd wordt. NIDI-onderzoek laat zien dat bijna de helft van de werkende 60-plussers actief is als mantelzorger en voor velen van hen vormt dat een zware belasting. De werksituatie en de pensioenregelingen bieden nog weinig flexibiliteit om deze belasting te verminderen.

Oudere werknemer komt met mantelzorg in het gedrang - Lees verder...

Feestmaand december… wie doet er mee?

December is een echte Nederlandse feestmaand waarbij Sinterklaas en de Kerstdagen eruitspringen. Vooral rond Sinterklaas is er discussie over de aankleding van het feest, maar ook zonder die "Pietendiscussie" kan je je afvragen in hoeverre Sinterklaas eigenlijk wordt gevierd door wat tegenwoordig Nederlanders met een migratieachtergrond heet. En hoe zit het met de Kerst?

Feestmaand december… wie doet er mee? - Lees verder...

NVD Videowedstrijd demografie

Wie maakt de beste video over een demografisch onderwerp? De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert een videowedstrijd voor middelbare scholieren. Leerlingen van de 2e, 3e en 4e klas van vmbo, havo en vwo kunnen meedoen en een video maken over een demografisch onderwerp, zoals geboorte, verhuizing, grote gezinnen en (steeds) ouder worden

NVD Videowedstrijd demografie - Lees verder...

Persbericht - Groei grote steden: jongeren komen, ouderen blijven

Onlangs berichtte het CBS dat veel jonge gezinnen de grote stad verlaten. Toch groeit de bevolking van de grote steden nog steeds fors. Tegenover het vertrek van gezinnen staat immers de trek van jongeren naar de stad. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) heeft onderzocht welke gevolgen de vestiging van jongeren in de grote stad en het vertrek van gezinnen uit de stad hebben voor de toekomstige groei van de steden.

Persbericht - Groei grote steden: jongeren komen, ouderen blijven - Lees verder...

DEMOS - nummer 9, oktober 2017

DEMOS - nummer 9, oktober 2017

In dit nummer artikelen over: Facebook / koplopers en volgers in vergrijzing / koplopers, waterdragers en bezemwagens / volkerenmoord op Jezidi’s

DEMOS - nummer 9, oktober 2017 - Lees verder...

Soort zoekt soort op Facebook?

Soort zoekt soort op Facebook?

Sociale netwerksites zijn het afgelopen decennium enorm populair geworden. Facebook is met meer dan een miljard dagelijkse gebruikers het meest treffende voorbeeld. Ook in Nederland is Facebook ongekend populair: ongeveer 7,5 miljoen Nederlanders gebruiken Facebook dagelijks. Welke demografische inzichten biedt sociaal gedrag op Facebook?

Soort zoekt soort op Facebook? - Lees verder...

Koplopers en volgers in vergrijzing

Koplopers en volgers in vergrijzing

Van alle werelddelen is Europa het meest vergrijsd. Maar het tempo waarin Europese landen vergrijzen verschilt enorm, doordat de belangrijkste demografische motoren van de vergrijzing, geboorte en sterfte, per land verschillen. Maar ook de geschiedenis van een land spreekt een woordje mee. Vroege starters en late volgers van de vergrijzing worden in beeld gebracht, waarbij de verschillen tussen Nederland en België extra worden belicht.

Koplopers en volgers in vergrijzing - Lees verder...

Over koplopers, waterdragers en bezemwagens

Over koplopers, waterdragers en bezemwagens

Onderzoek naar de levensloop van mensen is belangrijk, betoogde Ruben van Gaalen tijdens zijn oratie op 30 maart 2017 bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van Gaalen onderzoekt de invloed die de veranderde samenleving heeft op de levensloop van mensen. Daarbij gebruikt hij registerdata. 'In onze maatschappij, die steeds meer initiatief en zelfstandigheid vraagt van mensen, heeft niet iedereen dezelfde kansen.'

Over koplopers, waterdragers en bezemwagens - Lees verder...

Volkerenmoord op Jezidi’s in kaart gebracht

Volkerenmoord op Jezidi’s in kaart gebracht

et is zeker volkerenmoord en het bewijs stapelt zich op. Valeria Cetorelli en collega’s presenteren de eerste surveygegevens over de aantallen Jezidi-slachtoffers van de IS-aanval op Sinjar in augustus 2014.

Volkerenmoord op Jezidi’s in kaart gebracht - Lees verder...

Werkgevers willen flexibele AOW

De roep om een flexibele AOW-leeftijd wordt steeds luider. Van werknemerszijde is dat begrijpelijk, maar hoe staat het met de mening van werkgevers?

Werkgevers willen flexibele AOW - Lees verder...

Promotie Ilse Rooijackers

Promotie Ilse Rooijackers

Donderdag 5 oktober 2017 verdedigde Ilse Rooijackers haar proefschrift getiteld 'Migrant family matters. Comparing patterns of intergenerational solidarity and partner separation in the Netherlands', een onderzoek naar hoe de solidariteit tussen ouders en volwassen kinderen en de verbreking van parnerrelaties een (mogelijk) andere rol spelen bij migrantengezinnen dan bij autochtone families.

Promotie Ilse Rooijackers - Lees verder...

DEMOS - nummer 8, september 2017

DEMOS - nummer 8, september 2017

In dit nummer artikelen over: integratie asielzoekers, hoe actief zijn oudere werkenden als vrijwilliger, mantelzorger en kinderoppas en hoe oud willen we worden?

DEMOS - nummer 8, september 2017 - Lees verder...

Een kwestie van tijd?

Een kwestie van tijd?

Vanaf 2014 heeft Nederland, net als veel andere Europese landen, te maken gehad met een relatief groot aantal asielzoekers. Vooral in 2015, toen de instroom een naoorlogs hoogtepunt bereikte, waren er veel zorgen over de komst van asielzoekers. Het is echter niet de eerste keer dat Nederland op deze schaal te maken kreeg met asielzoekers: ook in tweede helft van de jaren negentig vestigde zich hier een omvangrijke groep asielmigranten. Hoe verging het hen en hun kinderen in Nederland?

Een kwestie van tijd? - Lees verder...

Hoe actief zijn oudere werkenden als vrijwilliger, mantelzorger en kinderoppas?

Hoe actief zijn oudere werkenden als vrijwilliger, mantelzorger en kinderoppas?

Van ouderen wordt niet alleen verwacht dat ze langer doorwerken, maar ook dat ze op andere gebieden actief zijn. Maar hoe vaak komt het voor dat oudere werkenden hun betaalde baan voor langere tijd combineren met activiteiten zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en oppassen op (klein)kinderen? Vrouwen doen meer dan twee keer zo vaak aan mantelzorg of oppas-activiteiten over een langere periode dan mannen. In vrijwilligerswerk steken mannen net zo vaak als vrouwen de handen uit de mouwen.

Hoe actief zijn oudere werkenden als vrijwilliger, mantelzorger en kinderoppas? - Lees verder...

Hoe oud willen we worden?

We worden steeds ouder en de kans om de honderd te halen wordt steeds groter. Maar willen we wel zo oud worden? Wat vinden Nederlanders een mooie leeftijd om te bereiken?

Hoe oud willen we worden? - Lees verder...

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2017

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2017

In dit nummer artikelen over: tegelijk met pensioen, wordt het record van de oudste Nederlander snel gebroken, en wereldbevolking van 7½ naar 11 miljard?

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2017 - Lees verder...

Wereldbevolking van 7½ naar 11 miljard?

Stond de teller in 2011 nog op 7 miljard, inmiddels is de wereld­bevolking de grens van 7½ miljard mensen gepasseerd. En hoewel het groeitempo daalt verwachten de Verenigde Naties nog een verdere bevolkingsgroei, op de lange termijn mogelijk tot ruim 11 miljard mensen.

Wereldbevolking van 7½ naar 11 miljard? - Lees verder...

Wordt het record van de oudste Nederlander snel gebroken?

Wordt het record van de oudste Nederlander snel gebroken?

De oudste mens die in Nederland heeft geleefd was Hendrikje van Andel. Zij overleed in 2005 op 115-jarige leeftijd. Sindsdien heeft niemand in Nederland meer zo’n hoge leeftijd bereikt. De kans dat dit record zal worden gebroken neemt behoorlijk toe, en het zal hoogstwaarschijnlijk weer een vrouw zijn. Maar niet eerder dan in 2020 en waarschijnlijk pas een stuk later.

Wordt het record van de oudste Nederlander snel gebroken? - Lees verder...

Tegelijk met pensioen?

Tegelijk met pensioen?

Er is een gestage groei van het aantal werkende tweeverdieners onder 60-plussers. Velen van hen zouden samen met pensioen willen gaan, maar schrikken van het prijskaartje. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten jongere partners nu soms extra lang doorwerken nadat hun oudere partner is gestopt.

Tegelijk met pensioen? - Lees verder...

Veni-beurs voor Marleen Damman

Veni-beurs voor Marleen Damman

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 154 pas gepromoveerde onderzoekers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro verleend. Aan NIDI-onderzoeker Marleen Damman is door NWO een Veni-financiering toegekend voor haar onderzoeksvoorstel "Pensionering van ZZP’ers".

Veni-beurs voor Marleen Damman - Lees verder...

Persbericht: Maximale levensduur kan tot 125 jaar toenemen

Persbericht: Maximale levensduur kan tot 125 jaar toenemen

De oudste mens die tot nu toe heeft geleefd, is de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Volgens onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zal haar record deze eeuw worden gebroken. Vandaag publiceren zij de resultaten van hun onderzoek in Nature.

Persbericht: Maximale levensduur kan tot 125 jaar toenemen - Lees verder...

DEMOS - nummer 6, juni 2017

DEMOS - nummer 6, juni 2017

In dit nummer artikelen over: ruimtelijke verschillen in opleiding, segregatie van Poolse migranten en groei van de 65-plus-economie

DEMOS - nummer 6, juni 2017 - Lees verder...

Segregatie van Poolse migranten in Nederland

Segregatie van Poolse migranten in Nederland

Het aantal Polen dat in Nederland woont groeit. Er is weinig bekend over waar deze Poolse migranten zich precies vestigen, in welke mate zij in gesegregeerde buurten wonen en op welke wijze dit de integratie van Polen in Nederland beïnvloedt. Onderzoek van het NIDI en het CBS laat zien dat maar een minderheid van de Poolse migranten zeer sterk gesegregeerd woont.

Segregatie van Poolse migranten in Nederland - Lees verder...

Toenemende ruimtelijke verschillen in opleiding

Toenemende ruimtelijke verschillen in opleiding

Met de bloei van de Randstadmetropolen neemt in Nederland het contrast tussen grootstedelijke dertigers en hun leeftijdgenoten buiten de Randstad toe. Het kenniskapitaal en inkomen van dertigers in perifeer gelegen regio’s is de afgelopen vijftien jaar achterop geraakt bij dat van leeftijdgenoten in de Randstad. In Groot-Amsterdam is inmiddels ruim één op de vier dertigers een academicus. In de kop van Noord Holland slechts één op de veertien.

Toenemende ruimtelijke verschillen in opleiding - Lees verder...

De groei van de 65-plus-economie

Het toenemend aandeel 65-plussers in onze maatschappij resulteert in een groeiende 65-plus-economie. Dit wordt nog eens versterkt door de komst van een nieuwe generatie ouderen, die geniet en zelfontwikkeling voorop stelt. Zij zijn bereid om, na hun pensioen, vaker dan oudere generaties hun vermogen aan te spreken.

De groei van de 65-plus-economie - Lees verder...

DEMOS - nummer 5, mei 2017

DEMOS - nummer 5, mei 2017

In dit nummer artikelen over: opvattingen over asielzoekers, je leeft langer dan je denkt, en meiden en ontwikkeling

DEMOS - nummer 5, mei 2017 - Lees verder...

Opvattingen over asielzoekers

Opvattingen over asielzoekers

De sterk gestegen instroom van asielzoekers in de tweede helft van 2015 lokte onder Nederlanders zeer uiteenlopende reacties uit, van verwelkomende, hartelijke reacties tot felle tegenstand. Deze op een internetvragenlijst gebaseerde studie laat zien dat negatieve reacties het sterkst zijn bij ouderen en laagopgeleiden.

Opvattingen over asielzoekers - Lees verder...

Pas op: je leeft langer dan je denkt!

Pas op: je leeft langer dan je denkt!

De levensverwachting bij geboorte bedraagt op dit moment 80 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen. Het bereiken van een leeftijd van rond de tachtig is tegenwoordig dus heel normaal. En een op de vier mensen wordt ouder dan 90. Maar hebben we zelf wel door hoe lang we zullen leven? Vooral hoogopgeleide vrouwen blijken hun eigen levensverwachting sterk te onderschatten.

Pas op: je leeft langer dan je denkt! - Lees verder...

Meiden en ontwikkeling

Het levenspad van een meisje dat nu 10 jaar is zal in veel opzichten de lakmoesproef zijn voor het slagen of falen van de ontwikkelingsagenda die de Verenigde Naties voor 2030 hebben afgesproken. Dat is het kernthema van het vorig jaar gepubliceerde Wereldbevolkingsrapport 2016 van UNFPA, de bevolkingsafdeling van de VN.

Meiden en ontwikkeling - Lees verder...

Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaar

Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2.225 honderdplussers, 124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan 4 duizend eeuwelingen zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaar - Lees verder...

Clara Mulder benoemt tot KNAW-lid

Prof. dr. Clara Mulder, hoogleraar Demografie en Ruimte aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens affiliated researcher bij het NIDI, is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Clara Mulder benoemt tot KNAW-lid - Lees verder...

DEMOS - nummer 4, april 2017

DEMOS - nummer 4, april 2017

In dit nummer artikelen over: anderhalve eeuw stijging van de levensduur, sterfte door hongerwinter en oorlog, de wortels van het Amerikaanse immigratiebeleid en bezoek van Koning Willem-Alexander aan het NIDI

DEMOS - nummer 4, april 2017 - Lees verder...

Anderhalve eeuw stijging van de levensduur: een succesverhaal

Anderhalve eeuw stijging van de levensduur: een succesverhaal

De afgelopen anderhalve eeuw is de welvaart enorm toegenomen. Dat heeft niet alleen geleid tot een rijker, maar ook een veel langer leven. In 1865 was de levensverwachting bij geboorte nog maar 36 jaar. Nu is dat toegenomen tot ruim 81 jaar. Aanvankelijk kwam dat vooral door een sterke daling van de kindersterfte. De afgelopen vijftig jaar is juist veel winst geboekt onder ouderen. De levensduur neemt elke week een dag toe. Zal dit zich de komende decennia voortzetten?

Anderhalve eeuw stijging van de levensduur: een succesverhaal - Lees verder...

Sterfte door hongerwinter en oorlog

Sterfte door hongerwinter en oorlog

In de collectieve herinneringen aan de Nederlandse slachtoffers van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog staan vooral twee gebeurtenissen centraal: de gruwelijke vervolging van de Joodse bevolking en de beruchte hongerwinter. Hoewel de hongerwinter zich voornamelijk beperkte tot het verstedelijkte westen van Nederland, is het een overheersend beeld geworden van het lijden van de bevolking in de aanloop naar de bevrijding. Toch vielen er in de zware strijd om de bevrijding van Nederland ook aanzienlijke aantallen burgerslachtoffers buiten het westen van het land, een vaak onderbelicht aspect van het laatste oorlogsjaar.

Sterfte door hongerwinter en oorlog - Lees verder...

De wortels van het Amerikaanse immigratiebeleid

De wortels van het Amerikaanse immigratiebeleid

Het strenge immigratiebeleid van de nieuwe Amerikaanse President Trump komt niet uit de lucht vallen. Trump kondigde het al aan tijdens zijn campagne in 2016, maar wie dit beleid wil begrijpen doet er goed aan om zich te verdiepen in de politieke wortels ervan.

De wortels van het Amerikaanse immigratiebeleid - Lees verder...

Bezoek van Koning Willem-Alexander aan het NIDI

Bezoek van Koning Willem-Alexander aan het NIDI

Op woensdag 5 april heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan het NIDI. Het NIDI is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Als beschermheer van de KNAW bezoekt de Koning elk jaar een KNAW-instituut. Het bezoek van de Koning werd door het NIDI aangegrepen om niet alleen een beeld te schetsen van het instituut, maar ook het belang van bevolkingsvraagstukken voor de samenleving, en de rol van goed onderzoek daarnaar te benadrukken.

Bezoek van Koning Willem-Alexander aan het NIDI - Lees verder...

Rubicon-beurs voor Ellen Dingemans

Aan NIDI onderzoeker Ellen Dingemans is door NWO een Rubiconbeurs toegekend voor haar onderzoeksvoorstel "Betaald werk na pensioen in Europa". Met de Rubiconbeurs gaat zij onderzoek doen aan de University of Manchester.

Rubicon-beurs voor Ellen Dingemans - Lees verder...

Persbericht: Koning bezoekt demografisch instituut

Persbericht: Koning bezoekt demografisch instituut

Zijne Majesteit de Koning bracht woensdagmiddag 5 april een werkbezoek aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag.

Persbericht: Koning bezoekt demografisch instituut - Lees verder...

Population Europe App

De reizende tentoonstelling "100 worden – en ervan genieten", die vorig jaar te zien was in Den Haag en Groningen, is nu beschikbaar als app.

Population Europe App - Lees verder...

Prestigieuze ERC Grant voor Clara Mulder

Prof. dr. Clara Mulder, hoogleraar Demografie en Ruimte aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens affiliated researcher bij het NIDI, ontvangt een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro van de European Research Council voor haar project FamilyTies, een onderzoek naar familiebanden vanuit het perspectief van binnenlandse migratie, immobiliteit en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Prestigieuze ERC Grant voor Clara Mulder - Lees verder...

DEMOS - nummer 3, maart 2017

DEMOS - nummer 3, maart 2017

In dit nummer artikelen over: wat brengt de vergrijzing ons, toekomstige levensverwachting van 90 jaar niet opzienbarend, AOW-ers in de aanvullende bijstand, en samenwonen: vroeger en nu

DEMOS - nummer 3, maart 2017 - Lees verder...

Gouden tijden, slechte tijden ... wat brengt de vergrijzing ons?

Gouden tijden, slechte tijden ... wat brengt de vergrijzing ons?

De meeste demografen zijn het er wel over eens dat de levensverwachting verder zal toenemen en dat de bevolking zal vergrijzen. Maar er is minder eensgezindheid over de gevolgen van deze vergrijzing. Is de toekomst grijs en somber en zien we vooral problemen, of betekent de toename van de levensverwachting goed nieuws en gaan we gouden tijden tegemoet?

Gouden tijden, slechte tijden ... wat brengt de vergrijzing ons? - Lees verder...

Toekomstige levensverwachting van 90 jaar niet opzienbarend

Toekomstige levensverwachting van 90 jaar niet opzienbarend

Volgens onderzoekers van het Imperial College in Londen zal de levensverwachting van Zuid-Koreaanse vrouwen in 2030 de 90 passeren. Bovendien zal in geïndustrialiseerde landen het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen kleiner worden.

Toekomstige levensverwachting van 90 jaar niet opzienbarend - Lees verder...

AOW-ers in de aanvullende bijstand

AOW-ers in de aanvullende bijstand

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering waarmee iedere ingezetene van Nederland verzekerd is van een inkomen op zijn oude dag. Om voor een volledige AOW in aanmerking te komen moet men in de vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland gevestigd zijn geweest. Zo niet, dan wordt de AOW-uitkering gekort met 2 procent voor ieder jaar dat men in het buitenland verbleef. Immigranten komen in de regel op een volwassen leeftijd naar Nederland en hebben daarom vaak te maken met een onvolledige opbouw van hun AOW-rechten.

AOW-ers in de aanvullende bijstand - Lees verder...

Samenwonen: vroeger en nu

Tegenwoordig gaan bijna alle stellen eerst samenwonen voordat men trouwt. Een belangrijke reden waarom mensen niet direct in het huwelijksbootje stappen is omdat ze eerst willen uitproberen of ze echt bij elkaar passen. Toch was nog geen eeuw geleden ongetrouwd samenwonen zeer ongepast.

Samenwonen: vroeger en nu - Lees verder...

Stijgt de AOW-leeftijd niet te hard?

Stijgt de AOW-leeftijd niet te hard?

Vanaf 2016 wordt jaarlijks bekeken hoe sterk de AOW-leeftijd moet stijgen waarbij de levensverwachting de bepalende factor is. De facto komt de huidige koppeling erop neer dat iedere stijging van de levensverwachting vertaald wordt in een net zo sterke stijging in pensioenleeftijd. Volgens De Beer, Van Dalen en Henkens zal op lange termijn de balans tussen werk- en pensioenjaren danig uit het lood zijn geslagen als de levensverwachting door blijft groeien. Met andere woorden, de AOW-leeftijd stijgt met de huidige koppeling te hard. Een nieuwe regering doet er goed aan om een evenwichtige koppeling aan te brengen.

Stijgt de AOW-leeftijd niet te hard? - Lees verder...

Kène Henkens lid van de KHMW

Prof. dr. Kène Henkens is op 18 februari benoemd is tot lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Kène Henkens lid van de KHMW - Lees verder...

Oud NVD-voorzitter en oudste NVD-lid Henk Heeren overleden

Hendrik Jan (Henk) Heeren, sinds 1970 lector en vanaf 1980 hoogleraar Sociologie van de bevolkingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht overleed te Utrecht op 17 februari 2017 op 94-jarige leeftijd.

Oud NVD-voorzitter en oudste NVD-lid Henk Heeren overleden - Lees verder...

DEMOS - nummer 2, februari 2017

DEMOS - nummer 2, februari 2017

In dit nummer artikelen over: Verkiezingsprogramma’s over migratie / Hoe Nederlanders denken over discriminatie / Welke kiezers zweven het meest?

DEMOS - nummer 2, februari 2017 - Lees verder...

Verkiezingsprogramma’s over migratie: bijstellen of de beuk erin?

Verkiezingsprogramma’s over migratie: bijstellen of de beuk erin?

Een van de belangrijke thema’s bij de komende Tweede Kamerverkiezingen is de immigratie en de daaraan gerelateerde discussie rond vluchtelingen en asielzoekers. Wat vinden we hierover terug in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen? Wat voor beleidsmaatregelen staan zij voor en – misschien nog wel belangrijker – wat is de toonzetting van de programma’s?

Verkiezingsprogramma’s over migratie: bijstellen of de beuk erin? - Lees verder...

Hoe Nederlanders denken over discriminatie

Hoe Nederlanders denken over discriminatie

Discriminatie is een belangrijk thema in de Nederlandse samenleving en zal zeker een rol spelen bij de aanstaande verkiezingen. Vooral op de arbeidsmarkt dichten Nederlanders minderheden en specifieke groepen als ouderen weinig kansen toe. Deze negatieve inschatting van discriminatie op de arbeidsmarkt ligt in Nederland op een veel hoger niveau dan in andere EU-landen. Waarom neemt ons land een uitzonderingspositie in?

Hoe Nederlanders denken over discriminatie - Lees verder...

Welke kiezers zweven het meest?

De verkiezingsstrijd van 2012 kenmerkte zich door een nek-aan-nekrace tussen de VVD en de PvdA. Deze partijen trokken dan ook veel zwevende kiezers naar zich toe, die hoopten door een strategische stem Rutte dan wel Samsom het Torentje in te helpen. Toen de VVD en PvdA uiteindelijk met elkaar gingen regeren leken veel van deze strategische stemmers toch niet helemaal tevreden met dat resultaat. Waar zijn zij sindsdien heen gezweefd?

Welke kiezers zweven het meest? - Lees verder...

Levensverwachting Zuid-Koreaanse vrouwen in 2030 naar 91 jaar

In geindustrialiseerde landen gaat de levensverwachting de komende 15 jaar nog sterk toenemen. In 2030 zal in deze landen de levensverwachting bij geboorte het hoogst zijn in Zuid Korea, zowel voor mannen (84,1 jaar) als vrouwen (90,8 jaar).

Levensverwachting Zuid-Koreaanse vrouwen in 2030 naar 91 jaar - Lees verder...

Prestigieuze Vici-beurs voor Ute Bültmann

Prestigieuze Vici-beurs voor Ute Bültmann

Prof. dr. Ute Bültmann, hoogleraar Arbeid en Gezondheid bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en tevens affiliated researcher bij het NIDI, krijgt een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar het thema "De jeugd van heden vormt de werkers van morgen".

Prestigieuze Vici-beurs voor Ute Bültmann - Lees verder...

Migratie en de Nederlandse verzorgingsstaat

Migratie en de Nederlandse verzorgingsstaat

Waarom kiezen migranten voor Nederland? Vaak wordt gedacht dat dat komt vanwege het hoge niveau van de verzorgingsstaat. Volgens Helga de Valk is dat een misvatting. Want als het waar zou zijn dan zouden met name Scandinavische landen populair moeten zijn en dan zouden migranten nooit meer willen vertrekken. Cijfers ondersteunen dat beeld niet.

Migratie en de Nederlandse verzorgingsstaat - Lees verder...

Door EU Horizon 2020 gefinancierde nieuwe fase van het Generations and Gender Programme van start gegaan

Door EU Horizon 2020 gefinancierde nieuwe fase van het Generations and Gender Programme van start gegaan

Tijdens een bijeenkomst op 26 januari in Parijs is een nieuwe fase van het Generations and Gender Programme (GGP) officieel van start gegaan. De nieuwe fase, “Evaluate, Plan and Initiate” wordt door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie met 2 miljoen euro gefinancierd. Met deze Horizon 2020 fondsen voor onderzoek en innovatie gaat GGP zich nu richten op zowel het verder uitbreiden van haar wetenschappelijke activiteiten als op het versterken van de organisatie van dit internationale programma.

Door EU Horizon 2020 gefinancierde nieuwe fase van het Generations and Gender Programme van start gegaan - Lees verder...

DEMOS - nummer 1, januari 2017

DEMOS - nummer 1, januari 2017

In dit nummer artikelen over: Multiculturalisme en criminaliteit / Veertig jaar ‘Bevolking en Welzijn in Nederland’ / Samenwonen en een kind / Column: Stop de bevolkingsgroei

DEMOS - nummer 1, januari 2017 - Lees verder...

Multiculturalisme en criminaliteit

Multiculturalisme en criminaliteit

De kans dat mannen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond verdacht worden van criminaliteit verschilt aanzienlijk tussen gemeenten. Die verschillen lijken verband te houden met hoe er lokaal wordt omgegaan met culturele en etnische diversiteit. De bevolking in de ene gemeente is meer multicultureel georiënteerd dan in de andere. Marokkaanse en vooral Turkse Nederlanders zijn minder crimineel in tolerantere gemeenten met een kleinere sociale afstand tussen de bevolkingsgroepen.

Multiculturalisme en criminaliteit - Lees verder...

Veertig jaar ‘Bevolking en Welzijn  in Nederland’

Veertig jaar ‘Bevolking en Welzijn in Nederland’

Op 25 januari 2017 was het precies 40 jaar geleden dat prof. dr. Pieter Muntendam het eindrapport van de naar hem genoemde Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk aan de toenmalige minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Irene Vorrink (PvdA), aanbood. De minister ontving een rapport met als titel Bevolking en Welzijn in Nederland. Het omvatte 292 pagina’s, waaronder een lijst van 66 aanbevelingen. Het rapport was gebaseerd op 23 speciaal vervaardigde onderzoeksrapporten en op de verslagen van de acht werkgroepen van de Staatscommissie zelf. De wetenschappelijk secretaris van de commissie blikt terug op een rapport dat in die tijd de gemoederen danig bezig hield.

Veertig jaar ‘Bevolking en Welzijn in Nederland’ - Lees verder...

Samenwonen en een kind

Zestig jaar geleden was de weg naar volwassenheid in Westerse samenlevingen eenduidig: na het verlaten van het ouderlijk huis ging je trouwen en kreeg je kinderen. Sindsdien zijn er steeds meer mensen die alternatieve paden naar de volwassenheid bewandelen.

Samenwonen en een kind - Lees verder...

Persbericht: Minderheid werkgevers vindt buitenlandse studie belangrijk

Vorige week werd het ErasmusPro programma gelanceerd, dat jongeren met een leerbaan in de gelegenheid stelt maximaal zes maanden in een ander Europees land te studeren. Eén van de beweegredenen is het vergroten van de arbeidsmarktkansen van de jongeren die deelnemen. Maar is dit werkelijk zo? Christof Van Mol, verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) zocht recent uit of werkgevers in 31 landen buitenlandse studie en/of stage mee laten wegen wanneer ze nieuwe werknemers aannemen.

Persbericht: Minderheid werkgevers vindt buitenlandse studie belangrijk - Lees verder...

DEMOS - nummer 10, november/december 2016

DEMOS - nummer 10, november/december 2016

In dit nummer artikelen over de dubbele bodem van ‘A Christmas Carol’, segregatie op kleine schaal en asielzoekers in Oostenrijk

DEMOS - nummer 10, november/december 2016 - Lees verder...

Wie was Scrooge? De dubbele bodem van ‘A Christmas Carol’

Wie was Scrooge? De dubbele bodem van ‘A Christmas Carol’

Ieder jaar komt op televisie wel een verfilming van de kerstvertelling A Christmas Carol van Charles Dickens (1812-1870) langs. En wie het niet kent van de beeldbuis heeft het ongetwijfeld voor zijn boekenlijst op de middelbare school gelezen. Oppervlakkige lezing van het boek doet vermoeden dat we er met Kerst aan herinnerd moeten worden om altijd ons hart te laten spreken en dat we ons moeten bekommeren om de mensen die het minder hebben.

Wie was Scrooge? De dubbele bodem van ‘A Christmas Carol’ - Lees verder...

Segregatie op kleine schaal - Surinamers in Amsterdam en Turken in Almelo

Segregatie op kleine schaal - Surinamers in Amsterdam en Turken in Almelo

Segregatie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond doet zich vooral voor in steden. Dit wordt meestal onderzocht op basis van administratieve buurten. Uit onderzoek van het NIDI en het CBS met een nieuwe methode blijkt echter dat segregatie vaak een veel kleinschaliger karakter heeft.

Segregatie op kleine schaal - Surinamers in Amsterdam en Turken in Almelo - Lees verder...

Asielzoekers in Oostenrijk

De vluchtelingenstroom die Europa in 2015 op zijn grondvesten deed schudden is zeker nog niet uitgewerkt. Eind 2015 stond de teller voor de Europese Unie op 1,25 miljoen vluchtelingen, waarbij de aanvankelijke stromen uit het Midden-Oosten en vooral uit Syrië en Irak werden aangevuld met asielzoekers uit Afghanistan, Eritrea en andere delen van Afrika. Door geografische en politieke factoren – denk aan de politieke verwikkelingen op de Balkan en in Hongarije en Tsjechië – deed een groot deel van deze stroom Oostenrijk aan. En hoewel de meeste vluchtelingen doorreisden naar het Noordwesten van Europa bleef een relatief groot deel van de stroom in Oostenrijk.

Asielzoekers in Oostenrijk - Lees verder...

KNAW kent IISG en NIDI € 500.000 toe voor migratieonderzoek

KNAW kent IISG en NIDI € 500.000 toe voor migratieonderzoek

Het Onderzoeksfonds van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het NIDI 500.000 euro toe voor het onderzoeksproject "Het multiculturele drama in perspectief: 40 jaar levenslopen van migranten en niet-migranten in Nederland".

KNAW kent IISG en NIDI € 500.000 toe voor migratieonderzoek - Lees verder...

DEMOS - nummer 9, oktober 2016

DEMOS - nummer 9, oktober 2016

In dit nummer artikelen over criminaliteit en ouderschap, waarom demografen de toekomst kunnen voorspellen en waarom intelligente mensen langer leven.

DEMOS - nummer 9, oktober 2016 - Lees verder...

Een gezin houdt delinquent op het rechte pad

Een gezin houdt delinquent op het rechte pad

Veel criminele jongeren gaan door met het plegen van delicten nadat ze een straf hebben uitgezeten. Drie jaar na het verblijf in een justitiële instelling komt ongeveer 60 procent van deze jongeren opnieuw met justitie in aanraking vanwege het plegen van een delict. Maar gebeurtenissen op latere leeftijd kunnen helpen om deze jongeren op het rechte pad te houden. Vooral ouderschap lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen.

Een gezin houdt delinquent op het rechte pad - Lees verder...

Waarom kunnen demografen de toekomst voorspellen?

Waarom kunnen demografen de toekomst voorspellen?

Demografen maken voorspellingen voor de lange termijn. Terwijl economen al blij zijn als ze de economische groei in het volgende jaar goed kunnen voorspellen, zijn demografen gewend om uitspraken te doen over de bevolkingsgroei in de komende tientallen jaren. Hoe komt het dat demografen denken dat ze zover vooruit kunnen kijken?

Waarom kunnen demografen de toekomst voorspellen? - Lees verder...

Intelligente mensen leven langer

Mensen met een hoger opleidingsniveau hebben een betere gezondheid en een hogere levensduur. Dit geldt ook voor de relatief egalitaire Nederlandse samenleving met haar toegankelijke gezondheidszorg. Het verschil in levensduur tussen universitair opgeleiden en degenen met uitsluitend basisonderwijs bedraagt zes à zeven jaar. Het verschil in aantal jaren in goed-ervaren gezondheid is zelfs zo’n 19 jaar. Hoewel de laatste jaren veel vooruitgang is geboekt in het ontwarren van de oorzakelijke verbanden tussen opleidingsniveau en gezondheid, is er nog steeds te weinig bekend over de mechanismen die verklaren waarom hoogopgeleiden gezonder zijn en langer leven.

Intelligente mensen leven langer - Lees verder...

DEMOS - nummer 8, september 2016

DEMOS - nummer 8, september 2016

In dit nummer artikelen over verhuizen aan de grens, toekomstverkenningen en gezondheid: Internationale migratie op de vierkante kilometer / Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050? / Leefomgeving en gezondheid

DEMOS - nummer 8, september 2016 - Lees verder...

Internationale migratie op de vierkante kilometer

Internationale migratie op de vierkante kilometer

De grens tussen verhuizen en emigreren kan zeer smal zijn, zowel in geografisch, demografisch als cultureel opzicht. Verhuizingen kunnen soms op de vierkante kilometer plaatsvinden en toch als internationale migratie in de statistieken worden opgenomen. Neem het voorbeeld van de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Vlaamse gemeente Baarle-Hertog.

Internationale migratie op de vierkante kilometer - Lees verder...

Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?

Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?

De afgelopen decennia concentreerden bevolking en banen zich steeds meer in stedelijke gebieden, vooral in de Randstad. De vraag is hoe sterk deze beweging zich in de toekomst doorzet. Onzekerheid is troef, zoals blijkt uit vier toekomstbeelden van het CPB en het PBL. Zowel een toekomst waarin de sterke concentratie van bevolking naar de Randstad doorzet is mogelijk als ook een toekomst met minder concentratie en mogelijk zelfs meer spreiding van de bevolking.

Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050? - Lees verder...

Leefomgeving en gezondheid

Lichamelijke activiteit, niet roken, gezond en gevarieerd eten en gematigd gebruik van alcohol verhogen de kans om gezond oud te worden. Naast een gezonde leefstijl wordt het belang van een goed sociaal netwerk steeds vaker benadrukt voor een lang en gezond leven. Al deze factoren hebben betrekking op het gezond oud worden. En je kunt er zelf direct invloed op uitoefenen en zo de kans op een lang en gezond leven groter maken.

Leefomgeving en gezondheid - Lees verder...

Promotie Jaap Oude Mulders

Promotie Jaap Oude Mulders

Vrijdag 16 september 2016 verdedigde Jaap Oude Mulders zijn proefschrift getiteld 'Organizations, managers, and the employment of older workers after retirement', een onderzoek naar de vraag op welke manier werkgevers (organisaties en managers) omgaan met het doorwerken van oudere werknemers, in het bijzonder in de periode na pensioen.

Promotie Jaap Oude Mulders - Lees verder...

DEMOS - nummer 7, juli / augustus 2016

DEMOS - nummer 7, juli / augustus 2016

In dit speciale Engelstalige nummer ter gelegenheid van de Europese Bevolkingsconferentie 2016 artikelen over: hoe oudere werknemers worstelen met hogere pensioenleeftijd, NIDI-bevolkingsscenario voor China, India en Nigeria, alles wat je wil weten over migrantengezinnen, het Generations and Gender Programme, en hoe belangrijk zijn ouders voor demografisch gedrag van hun kinderen?

DEMOS - nummer 7, juli / augustus 2016 - Lees verder...

Taken by surprise: How older workers struggle with a higher retirement age

Taken by surprise: How older workers struggle with a higher retirement age

Until 2006 the Netherlands, like many other European countries, had a very strong “early retirement culture”. But that is history now. Early exit routes have been closed, and moreover, State Pension Age will increase to 67. Employees and employers need to change their perspectives on retirement in response to pension reforms that have taken place in quick succession. New NIDI research shows how older workers are reacting to the changing pension landscape: many feel they have been taken by surprise and there is a great deal of anger. For a large group of older workers, retiring later is not as easy as it may seem.

Taken by surprise: How older workers struggle with a higher retirement age - Lees verder...

NIDI scenario: Strong population decline in China

NIDI scenario: Strong population decline in China

United Nations projections assume that by the end of this century one third of the world population will live in India, China or Nigeria. While population growth in India will slow down and the population size of China will decline, population growth in Nigeria will accelerate. A new NIDI scenario projects less population growth in Nigeria and sharp population decline in China.

NIDI scenario: Strong population decline in China - Lees verder...

Everything you always wanted to know about migrant families

Everything you always wanted to know about migrant families

Migration is one of the major factors causing population change in Europe today. Understanding these changes requires insight in the life courses and family dynamics of migrants. A NIDI team of researchers working on the FaMiLife project has investigated the role of international migration on the lives of migrants and their families, both in origin and destination countries.

Everything you always wanted to know about migrant families - Lees verder...

Inequality in demographic behaviour

Inequality is on the rise across Western societies. A key aspect of inequality is that the life choices and life chances of individuals depend on their social background. This certainly is true for socio-economic outcomes, like how much you earn and the status of your job. But to what extent is this true for demographic behaviour, like leaving home, marriage, parenthood and divorce?

Inequality in demographic behaviour - Lees verder...

The Generations and Gender Programme

The Generations and Gender Programme (GGP) is a research infrastructure devoted to the study of the causes and consequences of demographic change, including changes in family dynamics, gender relations and relationships between generations. The GGP was founded in 2000 by a consortium of European institutes, statistical offices and universities under the umbrella of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

The Generations and Gender Programme - Lees verder...

Grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Vrijdag 24 juni presenteerde de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur bij NWO de website onderzoeksfaciliteiten.nl. In deze online database kunnen onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden onderzoeksfaciliteiten vinden en mogelijkheden tot samenwerking verkennen.

Grootschalige onderzoeksfaciliteiten - Lees verder...

DEMOS - nummer 6, juni 2016

DEMOS - nummer 6, juni 2016

In dit nummer artikelen over vrouwen in de stad, roken, arbeidsmigratiedruk en eenzaamheid: Emancipatie en de trek naar de stad / Roken veroorzaakte vroeger grote verschillen in levensverwachting / Arbeidsmigratiedruk in Turkije / Verbondenheid beschermt oudere migranten tegen ernstige eenzaamheid.

DEMOS - nummer 6, juni 2016 - Lees verder...

Emancipatie en de trek naar de stad

Emancipatie en de trek naar de stad

Sinds vorige maand telt Nederland 17 miljoen inwoners. De verwachting is dat de bevolking de komende decennia nog doorgroeit naar 18 miljoen inwoners. De bevolkingsgroei is echter niet gelijkmatig over Nederland verdeeld geweest. De afgelopen 15 jaar groeide de bevolking vooral in de Randstad. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht kregen er samen 280 duizend inwoners bij - een kwart van de totale groei. Zet deze trend zich in de toekomst voort? Hoe kijken verschillende prognosemakers daar eigenlijk tegenaan?

Emancipatie en de trek naar de stad - Lees verder...

Roken en levensverwachting

Roken en levensverwachting

Voor roken zijn de negatieve effecten op de gezondheid inmiddels alom bekend. De generaties geboren aan het begin van de twintigste eeuw leefden echter in een compleet andere context, waarbij mannen massaal rookten en vrouwen amper. Dit verschil in rookgewoontes blijkt verantwoordelijk te zijn voor het oplopen van het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen geboren tussen 1895 en 1925, tot meer dan 8 jaar in het voordeel van de vrouwen.

Roken en levensverwachting - Lees verder...

Arbeidsmigratiedruk in Turkije

Arbeidsmigratiedruk in Turkije

De migratie naar de Europese Unie wordt vandaag de dag beheerst door grote stromen migranten die vanwege oorlog, onderdrukking of armoede een nieuw bestaan willen opbouwen in de EU. Sinds 20 maart 2016 helpt Turkije om deze stromen beter te beheersen. Als tegenprestatie schaffen EU-landen waarschijnlijk de Schengen-visumplicht voor Turkije af. De lat voor arbeidsmigratie naar de EU wordt dan voor Turken lager gelegd. Veel zal afhangen van de groei van het aantal banen in Turkije. Zal dit de druk om te emigreren verminderen?

Arbeidsmigratiedruk in Turkije - Lees verder...

Oudere migranten en eenzaamheid

Oudere migranten zijn vaker eenzaam dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Er is nog maar weinig bekend over de specifieke oorzaken hiervan, noch wat er kan worden gedaan om zich te wapenen tegen ernstige eenzaamheid. Eerste onderzoeksresultaten laten zien dat Turkse en Marokkaanse oudere migranten minder sterk eenzaam zijn wanneer zij zich verbonden voelen met de Nederlandse samenleving of met hun eigen etnische groep.

Oudere migranten en eenzaamheid - Lees verder...

Worden wij Nederlanders straks massaal 100 jaar of ouder?

Al jaren neemt de levensverwachting van de Nederlander gestaag toe. Maar of we binnenkort massaal honderd jaar of ouder worden? Dat is nog maar zeer de vraag.

Worden wij Nederlanders straks massaal 100 jaar of ouder? - Lees verder...

De tentoonstelling ‘100 worden – en ervan genieten’

De tentoonstelling ‘100 worden – en ervan genieten’

De President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) professor José van Dijck en de Gemeentesecretaris van Den Haag Annet Bertram, openden op 23 mei gezamenlijk deze interactieve tentoonstelling in het Atrium, Stadhuis Den Haag.

De tentoonstelling ‘100 worden – en ervan genieten’ - Lees verder...

Promotie Tom Kleinepier

Promotie Tom Kleinepier

Donderdag 26 mei 2016 verdedigde Tom Kleinepier zijn proefschrift getiteld 'Life courses of immigrants and their descendants', een onderzoek naar hoe jongeren van diverse etnische herkomstgroepen in Nederland de transitie naar volwassenheid maken, waarbij voornamelijk is gekeken naar gebeurtenissen in hun familie- en gezinsleven.

Promotie Tom Kleinepier - Lees verder...

Kunst ontmoet wetenschap

Kunst ontmoet wetenschap

In het stadhuis van Den Haag ontmoeten wetenschap en kunst elkaar tot 3 juni. Een unieke samenwerking tussen migratie-onderzoekers van het NIDI en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). De fotocollectie die getoond wordt in het Atrium van het stadhuis is onderdeel van een tentoonstelling over demografie die is georganiseerd door het NIDI.

Kunst ontmoet wetenschap - Lees verder...

DEMOS - nummer 5, mei 2016

DEMOS - nummer 5, mei 2016

In dit themanummer ter gelegenheid van de tentoonstelling "100 worden – en ervan genieten" artikelen over: de kans om 100 te worden, het sociaal 'konvooi' als beste middel tegen eenzaamheid, overgewicht bij kinderen, de lange arm van de Hongerwinter, intergenerationele solidariteit bij migranten, welbevinden van ouderen en doorwerken na pensioen.

DEMOS - nummer 5, mei 2016 - Lees verder...

DEMOS - nummer 4, april 2016

DEMOS - nummer 4, april 2016

In dit nummer artikelen over bevolkingsprognoses voor de grote steden, mensenrechten en de tentoonstelling "100 worden ...": Grenzen aan de groei van grote steden? / Steun voor mensenrechten: principes of eigenbelang? / Tentoonstelling "100 worden ... en ervan genieten"

DEMOS - nummer 4, april 2016 - Lees verder...

Grenzen aan de groei van grote steden?

Grenzen aan de groei van grote steden?

Sinds vorige maand telt Nederland 17 miljoen inwoners. De verwachting is dat de bevolking de komende decennia nog doorgroeit naar 18 miljoen inwoners. De bevolkingsgroei is echter niet gelijkmatig over Nederland verdeeld geweest. De afgelopen 15 jaar groeide de bevolking vooral in de Randstad. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht kregen er samen 280 duizend inwoners bij - een kwart van de totale groei. Zet deze trend zich in de toekomst voort? Hoe kijken verschillende prognosemakers daar eigenlijk tegenaan?

Grenzen aan de groei van grote steden? - Lees verder...

Steun voor mensenrechten: principes of eigenbelang?

Steun voor mensenrechten: principes of eigenbelang?

De steun voor mensenrechten lijkt in Nederland tamelijk oppervlakkig. Als het gaat om abstracte principes zoals vrijheid van meningsuiting en anti-discriminatie is er wel sprake van brede steun. Die steun lijkt echter snel minder te worden als het gaat om de toepassing in concrete situaties. We lijken vooral de rechten te steunen die betrekking hebben op de eigen groep, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Steun voor mensenrechten: principes of eigenbelang? - Lees verder...

DEMOS - nummer 3, maart 2016

DEMOS - nummer 3, maart 2016

In dit nummer artikelen over godsdienstige plechtigheden, Ghanese familiebanden en doorwerken na pensioen: godsdienstige plechtigheden blijven belangrijk bij geboorte, huwelijk en overlijden / samenleven over grenzen: Ghanese paren in Nederland en het Verenigd Koninkrijk / doorwerken na pensioen in Europa

DEMOS - nummer 3, maart 2016 - Lees verder...

Godsdienstige plechtigheden blijven belangrijk bij geboorte, huwelijk en overlijden

Godsdienstige plechtigheden blijven belangrijk bij geboorte, huwelijk en overlijden

De rol van godsdienst in onze samenleving is steeds kleiner geworden. Maar ondanks de sterke afname van bijvoorbeeld kerkbezoek zijn er nog steeds levensgebeurtenissen waarbij godsdienstige plechtigheden een belangrijke rol kunnen spelen, zoals bij geboorte, huwelijk of het overlijden van een dierbare. In hoeverre hechten Nederlanders nog waarde aan een godsdienstig plechtigheid bij deze gebeurtenissen? In ieder geval minder dan andere Europeanen, zo lijkt het.

Godsdienstige plechtigheden blijven belangrijk bij geboorte, huwelijk en overlijden - Lees verder...

Samenleven over grenzen: Ghanese paren in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Samenleven over grenzen: Ghanese paren in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Niet alle migranten die zich in Nederland vestigen willen zich met hun gezin herenigen. Nieuw onderzoek naar Ghanese migranten wijst uit dat familie- en gezinsrelaties over de grenzen heen langdurig kunnen blijven bestaan: living apart together across borders. Een streng migratiebeleid kan het onderhouden van deze zogenoemde transnationale familierelaties echter bemoeilijken.

Samenleven over grenzen: Ghanese paren in Nederland en het Verenigd Koninkrijk - Lees verder...

Doorwerken na pensioen in Europa

De tijd dat werknemers bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de arbeidsmarkt definitief vaarwel zeggen ligt achter ons. Het percentage ouderen dat werkt na de officiële pensioenleeftijd stijgt in Nederland en in de meeste andere Europese landen. De maatschappelijke acceptatie van werken na pensioen verschilt echter sterk in Europa.

Doorwerken na pensioen in Europa - Lees verder...

Promotie Ellen Dingemans

Promotie Ellen Dingemans

Woensdag 9 maart 2016 verdedigde Ellen Dingemans haar proefschrift getiteld 'Working after retirement. Determinants and consequences of bridge employment', een onderzoek naar werken na pensioen. Er is onderzocht wie er doorwerken na hun pensionering en wat de gevolgen zijn voor het welbevinden.

Promotie Ellen Dingemans - Lees verder...

DEMOS - nummer 2, februari 2016

DEMOS - nummer 2, februari 2016

In dit nummer artikelen over langer doorwerken, Antilliaanse migratie en opwarming van de aarde: Langer doorwerken valt nog niet mee / Geschiedenis en betekenis van de Antilliaanse migratie / Leidt opwarming van de aarde tot minder geboorten?

DEMOS - nummer 2, februari 2016 - Lees verder...

Langer doorwerken valt nog niet mee

Langer doorwerken valt nog niet mee

Door de elkaar snel opvolgende veranderingen in de regelgeving rondom het pensioen moeten werknemers én werkgevers hun oriëntatie op pensioen grondig herzien. Voor grote groepen werknemers raakte de pensioendatum waarop men al jaren rekende plotseling uit zicht. Nieuw NIDI-onderzoek laat zien hoe oudere werknemers reageren op de wijzigingen in de pensioenregelingen: veel oudere werknemers voelen zich overvallen en boosheid is vaak troef. Langer doorwerken blijkt voor een aanzienlijke groep oudere werknemers niet mee te vallen.

Langer doorwerken valt nog niet mee - Lees verder...

Geschiedenis en betekenis van de Antilliaanse migratie

Geschiedenis en betekenis van de Antilliaanse migratie

Migratie is een kernbegrip in het bestaan van de zes eilanden die vroeger de Nederlandse Antillen heetten. De eerste eeuwen van hun koloniale geschiedenis werden de eilanden (opnieuw) bevolkt door immigranten uit Afrika en Europa. In de twintigste eeuw groeiden de bevolkingen sterk, nu vooral door intraregionale migratie. Nog steeds maken regionale migranten een belangrijk deel uit van de eilandbevolkingen, maar de laatste decennia werd ook de demografische band met Nederland sterker. Het resultaat: een grote diversiteit die het vrijwel onmogelijk maakt om van ‘de’ Antilliaan te spreken.

Geschiedenis en betekenis van de Antilliaanse migratie - Lees verder...

Leidt opwarming van de aarde tot minder geboorten?

Barreca en collega’s, onderzoekers van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research, hebben vastgesteld dat een hoge temperatuur tot een laag geboortecijfer leidt. Zij hebben berekend dat als het op een dag warmer is dan 26 graden er negen maanden later in de Verenigde Staten 0,4 procent minder kinderen worden geboren. Op grond van deze samenhang voorspellen ze dat de opwarming van de aarde zal leiden tot een daling van het aantal geboorten. Voor de Verenigde Staten berekenen ze dat het aantal geboorten na 2070 door de klimaatverandering met 2,6 procent zal dalen. Klopt die verwachting?

Leidt opwarming van de aarde tot minder geboorten? - Lees verder...

Allianz European Demographer Award 2016 voor Helga de Valk

Allianz European Demographer Award 2016 voor Helga de Valk

Prof. dr. Helga de Valk is de winnaar van de Allianz European Demographer Award 2016. De Valk, themaleider bij het NIDI, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit van Brussel en hoofdredacteur van het European Journal of Population, kreeg de award toegekend als een van de meest veelbelovende jonge onderzoekers en haar werk over migratie, integratie en interculturele vraagstukken.

Allianz European Demographer Award 2016 voor Helga de Valk - Lees verder...

Promotie Levi van den Bogaard

Promotie Levi van den Bogaard

Vrijdag 12 februari 2016 verdedigde Levi van den Bogaard zijn proefschrift getiteld 'The late shift; how retirement affects civic participation and well-being', een onderzoek naar in hoeverre pensionering van invloed is op de maatschappelijke participatie en het welzijn van mensen.

Promotie Levi van den Bogaard - Lees verder...

Interdisciplinair NIDI-team ontvangt NIAS-beurs

Interdisciplinair NIDI-team ontvangt NIAS-beurs

Deze week zijn NIDI-onderzoekers Harry van Dalen, Kène Henkens en Hanna van Solinge begonnen als fellow bij het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar. Samen met hun internationale collega’s Doug Hershey, Martin Hyde, Mo Wang en Hannes Zacher maken zij deel uit van een interdisciplinaire themagroep die zich een half jaar zal gaan buigen over pensioneringsonderzoek.

Interdisciplinair NIDI-team ontvangt NIAS-beurs - Lees verder...

DEMOS - nummer 1, januari 2016

DEMOS - nummer 1, januari 2016

In dit nummer artikelen over familiebanden in Nederland: continuïteit in familiebanden / de pijn van een scheiding / langdurige zorg in Nederland / familieonderzoek in een veranderende wereld

DEMOS - nummer 1, januari 2016 - Lees verder...

Continuïteit in familiebanden

Continuïteit in familiebanden

In het licht van de participatiesamenleving streeft de overheid er naar de rol van mantelzorgers in de uitvoering van zorgtaken te vergroten. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat familieleden relatief eenvoudig de intensiteit van hun band met een hulpbehoevend familielid kunnen aanpassen. Maar zijn familiebanden wel zo flexibel? Of zijn patronen van contact, hulpuitwisseling en conflict vaak diep ingesleten en moeilijk aan te passen?

Continuïteit in familiebanden - Lees verder...

De pijn van een scheiding treft vooral moeders met jonge kinderen

De pijn van een scheiding treft vooral moeders met jonge kinderen

Jonge kinderen vergroten de negatieve gevolgen van scheiding voor het welbevinden van de ex-partners. Onderzoek op basis van de Netherlands Kinship Panel Study wijst dat uit. Vooral het welbevinden van moeders van jonge kinderen gaat er sterk op achteruit. Voor mannen en vrouwen zonder jonge kinderen zijn er geen nadelige effecten te traceren.

De pijn van een scheiding treft vooral moeders met jonge kinderen - Lees verder...

Langdurige zorg in Nederland: beleid en publieke opinie

Langdurige zorg in Nederland: beleid en publieke opinie

Het Nederlandse langdurige-zorgbeleid is de laatste decennia flink veranderd. Er is sprake van een verschuiving naar een zorgmodel waarin de familie een grotere verantwoordelijkheid draagt dan voorheen, terwijl de verantwoordelijkheid van de overheid juist wordt beperkt. Deze ontwikkeling lijkt echter op gespannen voet te staan met hoe de Nederlandse bevolking daarover denkt.

Langdurige zorg in Nederland: beleid en publieke opinie - Lees verder...

Familieonderzoek in een veranderende wereld

In de 12 jaar tussen de eerste ronde van de Netherlands Kinship Panel Study in 2002 en de vierde ronde in 2014 is de wereld snel veranderd, vooral in de manier van communiceren. Dat heeft niet alleen gevolgen gehad voor de wijze van gegevensverzameling tot nu toe, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

Familieonderzoek in een veranderende wereld - Lees verder...

Promotie George Groenewold

Donderdag 7 januari 2016 verdedigde George Groenewold zijn proefschrift getiteld 'Migration and acculturation; determinants, interrelations, future prospects', een onderzoek naar de invloed van psychosociale en contextuele factoren op internationale migratie en acculturatie.

Promotie George Groenewold - Lees verder...

DEMOS - nummer 10, november/december 2015

DEMOS - nummer 10, november/december 2015

In dit nummer artikelen over jonge homo- en biseksuelen, vondelingen en de vier grote steden.

DEMOS - nummer 10, november/december 2015 - Lees verder...

Jonge homo’s: gelijke rechten, meer problemen

Jonge homo’s: gelijke rechten, meer problemen

Als lesbische, homoseksuele of biseksuele jongere kan je wieg nergens beter staan dan in Nederland – een land dat juridisch vrijwel geen onderscheid meer maakt tussen heteroseksuele en homo- of biseksuele burgers en waar de sociale acceptatie van deze groep hoog is. Je zou verwachten dat de huidige generatie lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren dan ook niet meer de problemen ervaart waar eerdere generaties mee te maken kregen. Niets blijkt minder waar.

Jonge homo’s: gelijke rechten, meer problemen - Lees verder...

Vondelingen in Nederland

Vondelingen in Nederland

Af en toe komen baby’s die te vondeling zijn gelegd groot in het nieuws. Maar wat weten we over dit verschijnsel? Is het echt zo bijzonder of gebeurt het vaker dan we denken? Onderzoek van het NIDAA werpt hier voor het eerst licht op. Er wordt in Nederland gemiddeld over één à twee vondelingen per jaar bericht. Vaak betreft het pasgeborenen, maar ook wordt wel eens een kind van enkele jaren oud gevonden. Vooral de grote steden in het Westen springen er uit, en vreemd genoeg wordt er nauwelijks over vondelingen bericht in Overijssel en Drenthe.

Vondelingen in Nederland - Lees verder...

Vier grote steden: toen, nu en in de toekomst

De grote steden staan in het centrum van de belangstelling. In het beleid komt dit tot uitdrukking in de ‘Agenda Stad’ waarmee het kabinet het economisch belang van de grote steden verder wil versterken. Bloei en neergang van steden komt tot uitdrukking in bevolkingsontwikkelingen. Hoe waren die evolkingsontwikkelingen in de grote steden enkele decennia geleden en wat is het demografisch perspectief voor de toekomst?

Vier grote steden: toen, nu en in de toekomst - Lees verder...

NIDI Scriptieprijs 2015

NIDI Scriptieprijs 2015

Josje ten Kate heeft de NIDI Scriptieprijs 2015 gewonnen met haar Masterscriptie getiteld "Collectivism, marriage, and well-being; how and why the extent to which marriage leads to greater subjective well-being depends on national collectivism".

NIDI Scriptieprijs 2015 - Lees verder...

DEMOS - nummer 9, oktober 2015

DEMOS - nummer 9, oktober 2015

In dit nummer artikelen over financiële steun aan kinderen, religieuze betrokkenheid en vrouwen in de wetenschap.

DEMOS - nummer 9, oktober 2015 - Lees verder...

Het oudste kind gaat voor

Het oudste kind gaat voor

Hebben jongere kinderen het moeilijker dan hun oudere broers of zussen? En als je opgroeit in een groter gezin, kom je er dan bekaaider van af omdat je meer broers en zussen hebt? Het lijken vragen die vooral horen bij familieruzies. Maar recent onderzoek suggereert dat zowel het aantal broers of zussen dat je hebt, als je eigen positie in de kinderrij, een grote invloed kan hebben op de financiële steun die je van je ouders krijgt.

Het oudste kind gaat voor - Lees verder...

Religieuze betrokkenheid in Nederland

Religieuze betrokkenheid in Nederland

Slechts een kleine meerderheid van de mensen in ons land voelt zich verbonden met een religieuze groepering. Nog minder mensen brengen dit tot uitdrukking in regelmatig bezoek aan kerk, moskee of synagoge. Er zijn wel grote regionale verschillen in kerkelijke gezindte en kerkbezoek. Het Zuiden lijkt sterk religieus betrokken, maar is het niet. Vooral katholieken tellen veel zogenaamde randkerkelijken: inwoners die als katholiek staan ingeschreven maar zelden of nooit naar de kerk gaan. Nieuwe cijfers over de periode 2010-2014 geven een overzicht van de religieuze staat van ons land.

Religieuze betrokkenheid in Nederland - Lees verder...

Het glazen plafond van de Nederlandse wetenschap

Hoewel in Nederland meer vrouwen dan mannen een universitair diploma halen, is de doorstroming van vrouwelijke afgestudeerden naar een wetenschappelijke carrière beperkt. Recente cijfers van de Europese Commissie laten zien dat Nederland onderaan bungelt als het gaat over de participatie van vrouwen in wetenschappelijke functies.

Het glazen plafond van de Nederlandse wetenschap - Lees verder...

DEMOS - nummer 8, september 2015

DEMOS - nummer 8, september 2015

In dit nummer artikelen over de toekomstige wereldbevolking, religie en uit huis gaan.

DEMOS - nummer 8, september 2015 - Lees verder...

NIDI voorspelt bevolkingskrimp in China en groei in India en Nigeria

NIDI voorspelt bevolkingskrimp in China en groei in India en Nigeria

Volgens de Verenigde Naties zal aan het einde van deze eeuw een derde van de wereldbevolking in India, China of Nigeria wonen. Terwijl de bevolking van India en China in de tweede helft van de eeuw zal krimpen, zal die van Nigeria juist heel sterk toenemen. Hoe zeker is deze prognose? Een alternatief NIDI-scenario laat een andere ontwikkeling zien.

NIDI voorspelt bevolkingskrimp in China en groei in India en Nigeria - Lees verder...

Demografie en religie: de invloed van fundamentalisme

Demografie en religie: de invloed van fundamentalisme

Religieus fundamentalisme wordt meer en meer als een zorg van Westerse maatschappijen gezien. Het roept de vraag op hoe de rol van religie doorspeelt in waarden die een rol spelen in de samenleving en demografie. Op basis van de World Values Survey wordt bezien hoe moslims in islamitische landen staan ten opzichte van vraagstukken die ook voor demografen van belang zijn, zoals abortus, zelfmoord, euthanasie en scheiding. Wijken deze waarden onder moslims sterk af van andere religies in de wereld?

Demografie en religie: de invloed van fundamentalisme - Lees verder...

Uit huis gaan vergeleken

Het is een simpele indicator: de leeftijd bij het verlaten van het ouderlijk huis. Maar als je de cijfers voor een hele reeks landen achter elkaar zet, dan zie je opmerkelijke verschillen. Waar het in het ene land heel gebruikelijk is om lang thuis te blijven wonen (denk aan het ‘Hotel Mama’ in Italië), is het in het andere land, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, de gewoonste zaak van de wereld om al op jonge leeftijd het ouderlijk huis te verlaten.

Uit huis gaan vergeleken - Lees verder...

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2015

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2015

In dit nummer artikelen over Oost-Europeanen in Den Haag, kinderen van gescheiden vaders en vluchtelingen

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2015 - Lees verder...

Haagse Oost-Europeanen blijvers of niet?

Haagse Oost-Europeanen blijvers of niet?

De Haagse bevolking is de afgelopen jaren gegroeid. Een belangrijk deel van deze groei bestaat uit Oost-Europeanen. Bij binnenkomst zijn Haagse Oost-Europeanen door de jaren heen relatief jong en voornamelijk alleenstaand of samenwonend zonder kinderen. Naarmate men langer in Den Haag verblijft, verandert dat naar samenwonend en van samenwonend naar samenwonend met kind(eren). De blijvers zijn na ongeveer zes jaar wat woon- en huishoudenssituatie betreft niet meer te onderscheiden van de gemiddelde Hagenaar.

Haagse Oost-Europeanen blijvers of niet? - Lees verder...

Kinderen en hun gescheiden vaders in vier Europese landen

Kinderen en hun gescheiden vaders in vier Europese landen

Als ouders scheiden heeft dat vaak ingrijpende economische en sociale gevolgen. Relatief veel gescheiden moeders zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de bijstand. Ook zijn er negatieve effecten - hoewel niet altijd even sterk en dikwijls tijdelijk van aard - op het welbevinden van zowel ouders als kind. Daarnaast kunnen de onderlinge relaties door een scheiding veranderen. De relatie tussen vader en kind lijkt dan het meest problematisch. Over dit onderwerp zijn er in Nederland nog niet veel goede gegevens. Een nieuwe studie biedt inzicht.

Kinderen en hun gescheiden vaders in vier Europese landen - Lees verder...

Meer vluchtelingen dan ooit

Wereldwijd is het aantal vluchtelingen het afgelopen jaar sterker gegroeid dan ooit. De UNHCR - de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties - schatte eind 2013 het totale aantal vluchtelingen op ruim 51 miljoen. Eind 2014 is het aantal vluchtelingen, waarvan de helft kinderen, gegroeid tot bijna 60 miljoen.

Meer vluchtelingen dan ooit - Lees verder...

Promotie Kim Caarls

Promotie Kim Caarls

Woensdag 1 juli 2015 verdedigde Kim Caarls haar proefschrift getiteld 'Living apart together across borders; how Ghanaian couples form, transform, or dissolve in the context of international migration', een onderzoek naar de verschillende manieren waarop internationale migratie het familieleven van migranten kan beïnvloeden.

Promotie Kim Caarls - Lees verder...

Intra-Europese mobiliteit: garantie voor meer Europese identiteit en solidariteit?

Intra-Europese mobiliteit: garantie voor meer Europese identiteit en solidariteit?

De Europese Commissie ziet intra-Europese mobiliteit als een manier om de steun voor het Europese integratieproject onder burgers te vergroten. Het achterliggende idee is dat Europeanen die in een ander Europees land gaan wonen om te werken, studeren of voor familie-redenen Europeser zouden worden en zo het Europese project ‘van onderuit’ zouden steunen. Maar is dit werkelijk zo? Onderzoekers verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) zochten het uit.

Intra-Europese mobiliteit: garantie voor meer Europese identiteit en solidariteit? - Lees verder...

DEMOS - nummer 6, juni 2015

DEMOS - nummer 6, juni 2015

In dit nummer artikelen over geboortedaling in Rwanda, doorstuderen biedt bescherming op de arbeidsmarkt en terugkeer van Joden naar Israël

DEMOS - nummer 6, juni 2015 - Lees verder...

Geboortedaling in Rwanda: voorbeeld voor Sub-Saharisch Afrika?

Geboortedaling in Rwanda: voorbeeld voor Sub-Saharisch Afrika?

De geboortedaling in Rwanda in de afgelopen tien jaar is fors te noemen. Van gemiddeld ruim 6 kinderen per vrouw naar 4,5 is een aanzienlijke stap die om een verklaring roept. In welke mate zijn economische en sociale factoren van belang geweest in deze daling en welke rol heeft de overheid hierbij gespeeld? Met voorzichtig optimisme kijken de auteurs naar de toekomst waarin deze daling volgens hen zal voortzetten.

Geboortedaling in Rwanda: voorbeeld voor Sub-Saharisch Afrika? - Lees verder...

Doorstuderen biedt bescherming op de arbeidsmarkt; een terugblik op de carrière van oudere werknemers

Doorstuderen biedt bescherming op de arbeidsmarkt; een terugblik op de carrière van oudere werknemers

Het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen staat hoog op de politieke agenda. Is langer doorwerken echter ook haalbaar voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt? Vooral lager opgeleide ouderen lopen het risico om arbeidsongeschikt of werkloos te raken. Doorstuderen zoals via een postacademische opleiding lijkt oudere werknemers tegen onvrijwillige uittreding te beschermen.

Doorstuderen biedt bescherming op de arbeidsmarkt; een terugblik op de carrière van oudere werknemers - Lees verder...

Terugkeer van Joden naar Israël

De recente oproep van de Israëlische premier Netanyahu aan alle Joden in de wereld om naar Israël te komen roept de vraag op hoe het staat met de Joodse diaspora. Hoe omvangrijk is die diaspora en hoe heeft de Israëlische wet op de terugkeer van verspreide Joden naar Israël tot nu toe uitgewerkt?

Terugkeer van Joden naar Israël - Lees verder...

Inspirerende NIDI-RUG policy briefing

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) organiseerde op 27 mei in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen Sustainable Society de NIDI-RUG policy briefing getiteld: Grenzeloos migreren? Binnen-Europese mobiliteit, kansen en uitdagingen.

Inspirerende NIDI-RUG policy briefing - Lees verder...

DEMOS - nummer 5, mei 2015

DEMOS - nummer 5, mei 2015

In dit nummer artikelen over de toekomstige wereldbevolking, kennismigranten en Europese studentenuitwisseling

DEMOS - nummer 5, mei 2015 - Lees verder...

Is krimp van de wereldbevolking in zicht?

Is krimp van de wereldbevolking in zicht?

Volgens de experts van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking blijven groeien tot bijna elf miljard aan het einde van deze eeuw. Volgens onderzoekers van het Wittgenstein Centre in Wenen komt er over vijftig jaar – na een top van ruim negen miljard – een einde aan de groei van de wereldbevolking. Negen of elf miljard: het is nogal een verschil! Wie heeft gelijk?

Is krimp van de wereldbevolking in zicht? - Lees verder...

Woonvoorkeuren van kennismigranten

Woonvoorkeuren van kennismigranten

Europese steden en regio’s beconcurreren elkaar om internationale kenniswerkers aan te trekken. Het is voor overheden daarom belangrijk om te weten waarom deze ‘kennismigranten’ voor een bepaalde stad kiezen en hoe zij daar willen wonen. Hun woonvoorkeuren zijn echter aanzienlijk minder uniform dan vaak verondersteld wordt in het beleid. Vooral verschillen tussen beroepsgroepen vallen op.

Woonvoorkeuren van kennismigranten - Lees verder...

Studentenuitwisseling: luieren op kosten van Europa?

Studentenuitwisseling: luieren op kosten van Europa?

Meer dan 3 miljoen studenten namen reeds deel aan studentenuitwisseling via het Erasmusprogramma sinds 1987. Het programma kampt echter met veel vooroordelen. Studenten zouden voornamelijk naar Zuid-Europese bestemmingen trekken waar ze op kosten van de Europese Unie een langgerekte vakantie doorbrengen. Studie belandt daarbij op de achtergrond. Dit stereotype beeld strookt niet helemaal met de realiteit.

Studentenuitwisseling: luieren op kosten van Europa? - Lees verder...

DEMOS - nummer 4, april 2015

DEMOS - nummer 4, april 2015

In dit nummer artikelen over: woningdelen, historische geboortepatronen en moeders in Caribisch Nederland

DEMOS - nummer 4, april 2015 - Lees verder...

Samen een woning delen?

Samen een woning delen?

De participatiesamenleving staat volop in de belangstelling en doet een beroep op het zorgen voor elkaar. Samen een woning delen kan worden gezien als de uiterste vorm van zorgen voor elkaar. Maar hoe vaak komt het eigenlijk voor dat volwassen kinderen een woning delen met hun ouders? En stijgt dit aantal woningdelers nu steeds meer kinderen op middelbare leeftijd nog levende ouders hebben?

Samen een woning delen? - Lees verder...

Nederlandse geboortepatronen in historisch perspectief

Nederlandse geboortepatronen in historisch perspectief

Geboorten zijn niet evenredig gespreid over het jaar. In sommige seizoenen worden meer kinderen geboren dan in andere. Dat verschijnsel kwam vroeger meer voor dan nu. Seizoensfluctuaties in geboorten zijn al zichtbaar in de oudste Nederlandse statistieken waarover we beschikken, maar ze zijn in de loop der jaren sterk veranderd. Extreme omstandigheden, denk aan de Hongerwinter, kunnen ernstige verstoringen van het patroon teweeg brengen. Dit artikel laat dat zien aan de hand van statistieken die bijna twee eeuwen bestrijken.

Nederlandse geboortepatronen in historisch perspectief - Lees verder...

Moeders in Caribisch Nederland

In Caribisch Nederland worden vrouwen op jongere leeftijd moeder dan vrouwen in Europees Nederland en zijn vaker alleenstaand. Vrouwen van Antilliaanse/Arubaanse herkomst die in Nederland wonen, worden iets later voor het eerst moeder dan vrouwen in Caribisch Nederland. Zonder partner een kind grootbrengen is voor vrouwen in Caribisch Nederland geen bijzonderheid. Dat is ook zo voor ruim vier op de tien vrouwen van Antilliaanse/Arubaanse herkomst die in Nederland wonen.

Moeders in Caribisch Nederland - Lees verder...

DEMOS - nummer 3, maart 2015

DEMOS - nummer 3, maart 2015

In dit nummer artikelen over: over kinderwens, bevolkingskrimp en ongelijkheid tussen vrouwen en mannen

DEMOS - nummer 3, maart 2015 - Lees verder...

Kinderwens stabiel

Kinderwens stabiel

Verreweg de meeste mensen willen kinderen en realiseren een gezin met twee kinderen. Kinderloosheid, een gezin met één kind of een gezin met drie of meer kinderen zijn, voor zover een keuze, minder populair. De verdeling van gezinnen naar kindertal is de afgelopen drie decennia niet wezenlijk meer veranderd. Ook voor de nabije toekomst zijn er, volgens het Onderzoek Gezinsvorming 2013, geen aanwijzingen dat er een trendbreuk op komst is.

Kinderwens stabiel - Lees verder...

Internationale Vrouwendag blijft nodig

Jaarlijks wordt op 8 maart tijdens de Internationale Vrouwendag aandacht gevraagd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ondanks alle goede voornemens, inspanningen en ook de resultaten die er de afgelopen decennia in veel landen zijn geboekt, blijven de man/vrouwverschillen in de wereld erg groot. Er is nog lang geen sprake van ‘gelijkheid’. Als we de stand van zaken nuchter beschouwen en naar de cijfers kijken, dan zal het ook nog wel even duren voordat dit doel is bereikt.

Internationale Vrouwendag blijft nodig - Lees verder...

DEMOS - nummer 2, februari 2015

DEMOS - nummer 2, februari 2015

In dit nummer artikelen over: Wanneer zijn werknemers te oud? Managers aan het woord / Au pairs: uitwisseling of kinderoppas? Kinderhuwelijken

DEMOS - nummer 2, februari 2015 - Lees verder...

Wanneer zijn werknemers te oud?

Wanneer zijn werknemers te oud?

Ouderen worden steeds meer aangemoedigd om langer door te werken. Werkgevers lijken echter niet bijster enthousiast om ouderen tot op hoge leeftijd in dienst te houden. Onderzoek van het NIDI toont aan dat managers vinden dat ouderen nog veel waarde hebben en gelijkwaardig moeten worden behandeld op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn managers echter sterk verdeeld over wanneer werknemers te oud zijn om mee te draaien.

Wanneer zijn werknemers te oud? - Lees verder...

Au pairs: uitwisseling of kinderoppas?

Au pairs: uitwisseling of kinderoppas?

Al decennia lang gaan jongeren – voornamelijk jonge vrouwen – als au pair naar het buitenland om de taal en cultuur te verkennen van het land van hun keuze terwijl zij inwonen bij een gastgezin en helpen met de verzorging van jonge kinderen. Het Nederlandse beleid met betrekking tot au pairs heeft als doel culturele uitwisseling te stimuleren. In hoeverre komen de motieven van gastgezinnen en buitenlandse jongeren om deel te nemen aan het au-pairprogramma hiermee overeen? In 2013 heeft het WODC hier onderzoek naar gedaan.

Au pairs: uitwisseling of kinderoppas? - Lees verder...

Kinderhuwelijken

Kinderhuwelijken zijn een schending van de rechten van het kind. Ondanks mensenrechtenverdragen die zonder uitzondering het kinderhuwelijk verbieden is de praktijk echter anders. Volgens schattingen van de Verenigde Naties trouwt een op de drie meisjes in ontwikkelingslanden voor hun 18de verjaardag en een op de negen meisjes zelfs voor hun 15de verjaardag. Elk jaar trouwen wereldwijd ruim 14 miljoen meisjes voor hun 18de: 39 duizend meisjes per dag.

Kinderhuwelijken - Lees verder...

DEMOS - nummer 1, januari 2015

DEMOS - nummer 1, januari 2015

In dit nummer artikelen over : Wie speelt een rol in het verlaten van het ouderlijk huis van Marokkanen en Turken? / Levensloop van invloed op ensioenplannen / Trending toppers in de demografie

DEMOS - nummer 1, januari 2015 - Lees verder...

Wie speelt een rol in het verlaten van het ouderlijk huis van Marokkanen en Turken?

Wie speelt een rol in het verlaten van het ouderlijk huis van Marokkanen en Turken?

Het verlaten van het ouderlijk huis is een belangrijke gebeurtenis in de levensloop van jongeren. Met deze stap begint een nieuwe levensfase met meer emotionele en economische zelfstandigheid. Het NIDI voerde onderzoek uit naar de reden waarom en het moment waarop jongeren van verschillende herkomstgroepen uit huis gaan.

Wie speelt een rol in het verlaten van het ouderlijk huis van Marokkanen en Turken? - Lees verder...

Levensloop van invloed op pensioenplannen

Levensloop van invloed op pensioenplannen

De basis voor keuzes rondom pensionering wordt al tijdens de actieve loopbaan gelegd. Niet alleen ervaringen op het werk of problemen met de eigen gezondheid maar ook gebeurtenissen op het gebied van relatievorming en -ontbinding hangen samen met de plannen die oudere werknemers maken over werk en pensioen. Vooral mensen met een stabiele carrière en een stabiel huwelijk blijken meer geneigd tot vervroegd uittreden.

Levensloop van invloed op pensioenplannen - Lees verder...

Trending toppers in de demografie

Wie hebben de afgelopen vijf jaar artikelen geschreven die opvallen in de demografie? En waar schrijven ze over? Opmerkelijk zijn de groeiende Europese bijdrage aan het vakgebied en het toegenomen belang van het thema migratie en integratie. Uiteraard speelt Nederland daarbinnen ook een aardig deuntje mee.

Trending toppers in de demografie - Lees verder...

DEMOS - nummer 10, december 2014

DEMOS - nummer 10, december 2014

In het november/december 2014 nummer van DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, artikelen over Wie helpt wie? Moeders en kinderen in migrantengezinnen, Veranderend demografisch gedrag van dertigers tussen Generatie X en Y, en Keuzevrijheid in pensioen?

DEMOS - nummer 10, december 2014 - Lees verder...

Wie helpt wie? Moeders en kinderen in migrantengezinnen

Wie helpt wie? Moeders en kinderen in migrantengezinnen

Op welke manier zijn ouders en volwassen kinderen in gezinnen met een migratieachtergrond elkaar tot steun? NIDI-onderzoek naar moeder-kindrelaties wijst uit dat het overgrote deel van moeders en kinderen emotionele steun uitwisselt. Dit is voor Nederlanders en migranten niet anders. De rol van praktische hulp verschilt bij gezinnen met een migratieachtergrond. Niet-Westerse migranten hebben vaker dan Nederlanders een wederkerige emotionele én praktische relatie met hun moeder. In Turkse en Marokkaanse gezinnen is dit vaker het geval voor dochters dan zonen.

Wie helpt wie? Moeders en kinderen in migrantengezinnen - Lees verder...

Veranderend demografisch gedrag van dertigers tussen Generatie X en Y

Veranderend demografisch gedrag van dertigers tussen Generatie X en Y

Hoe gedragen dertigers zich over de tijd als het op samenwonen en kinderen krijgen aankomt? Houdt men vast aan de traditionele patronen van vroeger of wordt alles losser? Bestudering van drie geboortecohorten (1970, 1975 en 1980) laat zien dat dertigers grofweg kunnen worden onderscheiden in drie profielen: een tijdig, een tijd-nemend en een turbulent profiel. De tijdige dertigjarige is meestal getrouwd en heeft een kind; de tijd-nemende woont alleen of woont ongehuwd samen en is kinderloos, de turbulente is meestal zonder partner, is relatief vaak al vader of moeder, en heeft vaak een samenwoonrelatie achter de rug. Radicale wijzigingen tussen de drie geboortecohorten doen zich echter niet voor.

Veranderend demografisch gedrag van dertigers tussen Generatie X en Y - Lees verder...

Keuzevrijheid in pensioen?

Het pensioenstelsel moet op de schop. De maatschappij vergrijst, de arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en de risico’s voor het pensioen komen steeds meer bij de deelnemer te liggen omdat de werkgever niet meer wil opdraaien voor alle premiestijgingen. Dat is de algemene tendens, maar in welke richting moet het pensioenstelsel veranderen?

Keuzevrijheid in pensioen? - Lees verder...

NIDI Scriptieprijs 2014

NIDI Scriptieprijs 2014

Femke Hitzert heeft de NIDI Scriptieprijs 2014 gewonnen met haar Masterscriptie getiteld "Breast milk transfer across the globe. The influence of maternal body composition, socioeconomic status and smoking".

NIDI Scriptieprijs 2014 - Lees verder...

DEMOS - nummer 9, oktober 2014

DEMOS - nummer 9, oktober 2014

In het oktober 2014 nummer van DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, artikelen over Van voorloper tot achterblijver; 100 jaar zwangerschapsverlof in Nederland / Steun van kinderen tijdens de overgang van werk naar pensioen / Actief ouder worden in Europa langs de meetlat

DEMOS - nummer 9, oktober 2014 - Lees verder...

Van voorloper tot achterblijver

Van voorloper tot achterblijver

In 1913 nam het Nederlandse parlement de Ziektewet aan waarin voor het eerst betaald zwangerschapsverlof voor werkende vrouwen was opgenomen. Door veel tegenstand duurde het echter nog tot 1930 voordat de Ziektewet van kracht werd. De geschiedenis van het Nederlandse zwangerschapsverlof laat zien dat de voorhoedepositie van ons land in 1930 is omgeslagen in achterstand zowel bij het zwangerschaps- en bevallingsverlof als bij het later ingevoerde ouderschapsverlof.

Van voorloper tot achterblijver - Lees verder...

Steun van kinderen tijdens de overgang van werk naar pensioen

Steun van kinderen tijdens de overgang van werk naar pensioen

Pensionering is een belangrijke en vaak ingrijpende gebeurtenis in het leven van veel ouderen. Steun van de kinderen kan mogelijk helpen om de overgang van werk naar pensioen soepel te laten verlopen. Over intergenerationele steun bij de pensionering is echter nog weinig bekend. Ontvangen ouders steun van hun kinderen bij hun pensionering? En bij welke ouders is dit vooral het geval? Steun van de kinderen bij pensionering blijkt niet veel voor te komen.

Steun van kinderen tijdens de overgang van werk naar pensioen - Lees verder...

Actief ouder worden in Europa langs de meetlat

Dat we in Europa steeds langer leven en steeds langer gezond zijn is geen nieuws. De oudere bevolking is de snelst groeiende leeftijdsgroep. Vooral door de toenemende vitaliteit van deze groep, wordt op haar een steeds groter maatschappelijk beroep gedaan. Ook van de senioren zelf wordt een bijdrage gevraagd om de uitdagingen van de vergrijzing te helpen trotseren.

Actief ouder worden in Europa langs de meetlat - Lees verder...

Nederlandse Demografiedag 2014

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 10 december 2014 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de zevende keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag 2014 worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraagstukken. Het programma van de Demografiedag biedt ruimte aan demografen, economen, sociologen, geografen, psychologen, epidemiologen, historici en andere professionals die op dit uitdagende terrein werken om hun werk te presenteren en te bespreken.

Nederlandse Demografiedag 2014 - Lees verder...

DEMOS - nummer 8, september 2014

DEMOS - nummer 8, september 2014

In het september 2014 nummer van DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, artikelen over bootvluchtelingen stellen solidariteit in EU op de proef / eenzaamheid is moeilijk op te lossen en treft niet alleen ouderen / Ongehuwd samenwonen in Europa

DEMOS - nummer 8, september 2014 - Lees verder...

Bootvluchtelingen stellen solidariteit in EU op de proef

Bootvluchtelingen stellen solidariteit in EU op de proef

Op 18 oktober vorig jaar werd de wereld opgeschrikt door een dramatische schipbreuk bij Lampedusa, het meest zuidelijke eiland van Italië, op slechts 120 kilometer van de Tunesische kust. Bijna 400 merendeels Afrikaanse vluchtelingen verdronken in het zicht van de haven. Zij hadden de oversteek gewaagd vanaf Libië op een gammele boot, die ook nog eens veel te zwaar belast was. Het tragische ongeval was zeker geen losstaand incident. Weliswaar waren nooit eerder bij één zo’n schipbreuk zoveel mensen om het leven gekomen, maar zowel voordien als nadien hebben talloze andere vluchtelingenbootjes de overtocht evenmin gehaald.

Bootvluchtelingen stellen solidariteit in EU op de proef - Lees verder...

Eenzaamheid is moeilijk op te lossen en treft niet alleen ouderen

Eenzaamheid is moeilijk op te lossen en treft niet alleen ouderen

Een op de drie Nederlanders voelt zich eenzaam. Eenzaamheid krijgt veel aandacht in de media en bestrijding ervan is een speerpunt in landelijk en lokaal overheidsbeleid. De nadruk ligt vaak te eenzijdig op eenzaamheid onder ouderen. En hoe kan eenzaamheid het beste worden aangepakt? Of moeten we er mee leren leven?

Eenzaamheid is moeilijk op te lossen en treft niet alleen ouderen - Lees verder...

Ongehuwd samenwonen in Europa

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa aan populariteit gewonnen, meestal ten koste van het huwelijk. Deze toegenomen populariteit is onderdeel van een bredere maatschappelijke ontwikkeling op het terrein van de relatie- en gezinsvorming.

Ongehuwd samenwonen in Europa - Lees verder...

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2014

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2014

In het juli/augustus 2014 nummer van DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, artikelen over verdrinkingsrisico sterk afgenomen / basisscholen Noord-Nederland onder druk / er blijft behoefte aan gezinsplanning.

DEMOS - nummer 7, juli/augustus 2014 - Lees verder...

Verdrinkingsrisico sterk afgenomen

Verdrinkingsrisico sterk afgenomen

Iedere zomer worden we wel weer opgeschrikt door berichten over mensen die tijdens het mooie weer zijn omgekomen door verdrinking. Niet alleen kinderen die verdrinken in een recreatieplas of water rond het huis, maar ook volwassenen die bijvoorbeeld de gevaren van het zwemmen in zee hebben onderschat. Toch is het aantal verdrinkingsdoden in Nederland de afgelopen decennia spectaculair gedaald, vooral onder jonge kinderen.

Verdrinkingsrisico sterk afgenomen - Lees verder...

Basisscholen Noord-Nederland onder druk

Basisscholen Noord-Nederland onder druk

Vooral in de landelijke gebieden staan de basisscholen onder druk. Leerlingenaantallen lopen terug en veel scholen dreigen té klein te worden om voort te bestaan. Fusies, opheffen? Er zijn weinig opties. Hoe ver kan een basisschoolleerling fietsen? De doorzettende bevolkingskrimp doet ook een duit in het zakje.

Basisscholen Noord-Nederland onder druk - Lees verder...

Er blijft behoefte aan gezinsplanning

Er blijft behoefte aan gezinsplanning

Elk echtpaar of individu heeft het fundamentele recht om zelf in vrijheid en verantwoordelijkheid te beslissen over het aantal kinderen dat zij wensen en de spreiding ervan. Ook heeft iedereen recht op de informatie, de opleiding, de mogelijkheden en de middelen om dit in praktijk te brengen. Dat werd allemaal nog eens bevestigd door (bijna) alle landen ter wereld tijdens de Internationale Bevolkingsconferentie van de Verenigde Naties in Cairo in 1994. Dit jaar is de 20ste verjaardag van deze afspraak. Reden voor een feestje?

Er blijft behoefte aan gezinsplanning - Lees verder...

Langer leven of liever niet?

De ontwikkelingen in de levensverwachting in de afgelopen 150 jaar behoren tot de meest indrukwekkende prestaties van de mens. Betere hygiëne, betere voeding en medische technologie hebben er voor gezorgd dat we er elk decennium ongeveer 2,5 jaar in levensverwachting op vooruit zijn gegaan. Elke week krijgt u er dus een weekend bij! Als deze trends zich voortzetten in de toekomst wordt de helft van de nu pasgeborenen 100 jaar of ouder. Ondanks deze indrukwekkende ontwikkelingen is het gekke nu dat veel mensen dit helemaal geen goed nieuws vinden. Daarbij denken zij dan vooral aan het vooruitzicht van meer ziekte en afhankelijkheid. Maar stel dat we 100 jaar geleden aan een willekeurige vrouw de toename van de levensverwachting van de 20ste eeuw, van 55 naar 81 jaar hadden voorgespiegeld. Misschien had zij, met haar 19de-eeuwse mindset beleefd bedankt voor dit vooruitzicht. Wij weten nu beter. Die extra jaren zijn niet alleen grotendeels gezonde jaren gebleken, maar bovendien zijn we door de toegenomen welvaart ook in staat geweest een belangrijk deel van deze extra jaren als vrije tijd te besteden mét een pensioen. Dat moet als een onwaarschijnlijk sprookje hebben geklonken in een tijd dat men over het algemeen nog doorwerkte tot men er bij neerviel. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar de mogelijkheid dat dit sprookje nog lang niet afgelopen is moeten we serieus nemen, en daar mogen we ons ook best op gepaste wijze over verheugen.

Langer leven of liever niet? - Lees verder...

DEMOS - nummer 6, juni 2014

DEMOS - nummer 6, juni 2014

In het juni 2014 nummer van DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, artikelen over het Onderzoek Gezinsvorming (OG): gemiddeld is een vrouw 12 jaar aan de pil / scheiden, en dan? / wie geeft hulp, wie krijgt hulp?

DEMOS - nummer 6, juni 2014 - Lees verder...

Gemiddeld is een vrouw 12 jaar aan de pil

Gemiddeld is een vrouw 12 jaar aan de pil

Vijftig jaar geleden kwam de anticonceptiepil op de Nederlandse markt. Daarmee kon beter dan ooit tevoren het gewenste aantal en de spreiding van geboorten worden geregeld. Vrij snel was dat ook in Nederland goed zichtbaar: de vruchtbaarheidscijfers daalden aanzienlijk. Maar hoe staat het met het geboorteregelend gedrag in Nederland anno 2013?

Gemiddeld is een vrouw 12 jaar aan de pil - Lees verder...

Scheiden, en dan?

Scheiden, en dan?

Dat gehuwde en ongehuwde partners lang niet altijd hun hele leven bij elkaar blijven, is ondertussen een algemeen bekend fenomeen. Een forse minderheid van de bevolking is ooit in zijn leven bij een relatieontbinding betrokken, een gebeurtenis die voor alle betrokkenen ingrijpend is. Wie neemt het initiatief tot deze stap? Wie blijft er - na de scheiding - in de gezamenlijke woning achter? En wat betekent het voor de partners, zowel in praktische als meer emotionele zin? En is die betekenis in de loop van de afgelopen vijftien jaar veranderd?

Scheiden, en dan? - Lees verder...

Wie geeft hulp, wie krijgt hulp?

Wie geeft hulp, wie krijgt hulp?

Vanuit de politiek wordt meer en meer van burgers gevraagd om elkaar te helpen of zorg te verlenen. In de zogenaamde participatiesamenleving wordt nadrukkelijk een bijdrage gevraagd van vrienden, buren en vooral familie. Zo zouden kinderen een deel van de zorg voor zieke of bejaarde ouders of grootouders voor hun rekening moeten nemen en zouden ouders moeten bijspringen als hun kinderen om hulp verlegen zitten. Wie geven er nu al hulp en wie zijn degenen die hulp krijgen? En in hoeverre wordt de hulp uitgewisseld met familie, vrienden en buren?

Wie geeft hulp, wie krijgt hulp? - Lees verder...

DEMOS - nummer 5, mei 2014

DEMOS - nummer 5, mei 2014

In het mei 2014 nummer van DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, artikelen over: Hoe dodelijk is uitschakeling van Oranje tijdens WK? / Pendelende migranten op latere leeftijd / Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografie

DEMOS - nummer 5, mei 2014 - Lees verder...

Hoe dodelijk is uitschakeling van Oranje tijdens WK?

Hoe dodelijk is uitschakeling van Oranje tijdens WK?

Met het WK voetbal op komst in Brazilië heeft Oranje weliswaar kansen om hoge ogen te gooien maar Oranje zit ook in een ‘poule des doods’. Hoe dodelijk is een vervroegde uitschakeling van Oranje voor de Nederlandse kijkers nu echt? De (Duitse) demograaf Marc Luy heeft de proef op de som genomen en de sterftestatistieken van ouderen bekeken rond de WK’s en EK’s van 1998-2010. Hoewel mensen natuurlijk een hartverlamming kunnen krijgen als Robben in de finale naast schiet, is het bewijs dat een uitschakeling van Oranje dodelijk is zeer zwak. Ook 65-plussers kunnen met een gerust hart naar de verrichtingen van Oranje blijven kijken, wat er ook gebeurt.

Hoe dodelijk is uitschakeling van Oranje tijdens WK? - Lees verder...

Pendelende migranten op latere leeftijd

Pendelende migranten op latere leeftijd

Het is een bekend beeld van migranten die met een afgeladen auto voor een paar maanden naar Marokko of Turkije vertrekken om daarna weer naar Nederland te gaan. Over dit pendelen bestaan diverse misverstanden bij de buitenwereld. Vaak wordt gedacht dat het pendelen een fase is, pure vakantie of een reflectie van twijfel waar men zich wil vestigen. Uit schaars onderzoek blijkt dat achter dit pendelen van oudere migranten meer schuil gaat: het is een manier van leven. Deze uitkomsten worden geïllustreerd met citaten uit diepte-interviews van Witter (2011) die in 2010 met 22 Surinaamse en Turkse pendelende 60-plussers zijn gehouden.

Pendelende migranten op latere leeftijd - Lees verder...

Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografie

Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografie

Dorien Manting doet in haar oratie ‘Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse’ een oproep voor meer aandacht voor het levensloopperspectief bij de verklaring van ruimtelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Dit wordt besproken aan de hand van twee ruimtelijke vraagstukken: enerzijds de groei van steden en de daling van automobiliteit onder jongeren, en anderzijds een van de veranderingen in de demografische levensloop, te weten het uitstel van gezinsvorming.

Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografie - Lees verder...

Promotie Marleen Damman

Promotie Marleen Damman

Donderdag 22 mei 2014 verdedigde Marleen Damman haar proefschrift getiteld 'From employee to retiree. Life histories and retirement in the Netherlands', een onderzoek naar de relaties tussen eerdere levensgebeurtenissen in verschillende domeinen van het leven (scholing, werk, gezondheid en familie) en pensioentransities.

Promotie Marleen Damman - Lees verder...

Promotie Nicole Hiekel

Promotie Nicole Hiekel

Donderdag 15 mei 2014 verdedigt Nicole Hiekel haar proefschrift getiteld 'The different meanings of cohabitation across Europe. How cohabiters view their unions and differ in their plans and behaviors' over methoden voor het schatten en voorspellen van geboorte, sterfte en migratie.

Promotie Nicole Hiekel - Lees verder...

DEMOS - nummer 4, april 2014

DEMOS - nummer 4, april 2014

In het april 2014 nummer van DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, artikelen over: Hoe grijs is Nederland eigenlijk? / Hoogopgeleide migranten laten Nederland links liggen / Demotie: panacee in een vergrijzende arbeidsmarkt?

DEMOS - nummer 4, april 2014 - Lees verder...

Hoe grijs is Nederland eigenlijk?

Hoe grijs is Nederland eigenlijk?

De bezorgdheid over het toenemende aantal ouderen houdt onvoldoende rekening met de stijgende levensverwachting en met veranderingen in de beroepsbevolking. Het is hoog tijd voor een alternatieve, meer objectieve maatstaf van vergrijzing.

Hoe grijs is Nederland eigenlijk? - Lees verder...

Hoogopgeleide migranten laten Nederland links liggen

Hoogopgeleide migranten laten Nederland links liggen

Het lukt Nederland niet om met de Regeling Hoogopgeleiden veel buitenlandse toptalenten aan te trekken. Hoogopgeleide migranten kiezen vooral om professionele redenen voor een bepaald land, maar ook individuele omstandigheden en percepties spelen een rol. Dit blijkt uit een evaluatie van de Regeling Hoogopgeleiden.

Hoogopgeleide migranten laten Nederland links liggen - Lees verder...

Demotie: panacee in een vergrijzende arbeidsmarkt?

Demotie: panacee in een vergrijzende arbeidsmarkt?

De crisis heeft zijn sporen nagelaten en werkgevers zien nu kansen om de cao’s te ‘moderniseren’ en een instrument als demotie – teruggang in functie en salaris – veelvuldiger te gebruiken. Is dat een oplossing?

Demotie: panacee in een vergrijzende arbeidsmarkt? - Lees verder...

Sterke daling leerlingen basisscholen in landelijk gebied

De komende tien jaar staat het landelijk gebied van Nederland voor een forse daling van het aantal basisschoolleerlingen. Tot 2022 daalt het aantal kinderen van 4 tot en met 11 jaar in het landelijk gebied met 22 procent, terwijl in het stedelijk gebied geen daling voorkomt.

Sterke daling leerlingen basisscholen in landelijk gebied - Lees verder...

KNAW en RUG bekrachtigen voortbestaan NIDI

KNAW en RUG bekrachtigen voortbestaan NIDI

Hans Clevers, president van de KNAW, en Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversteit Groningen (RUG), bekrachtigden woensdagochtend 19 maart 2014 in Den Haag het besluit om de financiering van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) op zich te nemen. Zij ondertekenden de overeenkomst in het bijzijn van vertegenwoordigers van diverse ministeries, de KNAW, de RUG en het NIDI. Poppema onthulde tevens het nieuwe naambord op de gevel van het instituut.

KNAW en RUG bekrachtigen voortbestaan NIDI - Lees verder...

DEMOS - nummer 3, maart 2014

DEMOS - nummer 3, maart 2014

In het maart 2014 nummer van DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, artikelen over: De moderne vrouw blijft haar opvattingen trouw / Later AOW, meer werkenden? / Het NIDI is gered! Demografisch toponderzoek blijft behouden voor Nederland

DEMOS - nummer 3, maart 2014 - Lees verder...

De moderne vrouw blijft haar opvattingen trouw

De moderne vrouw blijft haar opvattingen trouw

Het eerste kind brengt niet alleen veel leven in de brouwerij, het zet paren ook aan om de taken anders te verdelen. Gaat dit gepaard met verschuivende opvattingen en normen over werk en gezin? Op basis van het langlopende onderzoek Familiebanden in Nederland worden paren in de tijd gevolgd. De eersteling maakt de taakverdeling tussen mannen en vrouwen traditioneler: de man richt zich meer op het werk en de vrouw juist minder. De opvattingen over gezin en familie veranderen echter niet door de komst van een kind.

De moderne vrouw blijft haar opvattingen trouw - Lees verder...

Later AOW, meer werkenden?

Later AOW, meer werkenden?

De AOW-leeftijd stijgt en we gaan later met pensioen. Maar leidt een hogere pensioenleeftijd nu echt tot (veel) meer werkenden? Dat loopt zo’n vaart niet. Vooruitberekeningen laten zien dat de huidige krimp van de beroepsbevolking niet zal omslaan in een sterke groei. Het lijkt dus verstandig om ons niet te rijk te rekenen, maar zuinig te zijn op onze arbeid.

Later AOW, meer werkenden? - Lees verder...

Het NIDI gaat door – demografisch toponderzoek behouden voor Nederland

Het NIDI gaat door – demografisch toponderzoek behouden voor Nederland

Het NIDI kan zijn onderzoek op het huidige niveau voortzetten. In mei vorig jaar kondigde het ministerie van OCW aan zijn subsidie voor het demografisch onderzoek stop te zetten. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben besloten de financiering van dit belangrijke kennisinstituut op zich te nemen. Op woensdag 19 maart wordt de overeenkomst tussen NIDI, KNAW en RUG ondertekend in Den Haag.

Het NIDI gaat door – demografisch toponderzoek behouden voor Nederland - Lees verder...

DEMOS - nummer 2, februari 2014

DEMOS - nummer 2, februari 2014

In dit nummer artikelen over: de lengte van het kunstenaarsleven in de Lage Landen / Olympische Winterspelen 2014 / Nieuwe tinten grijs? / Arbeidsparticipatie ouderen weer op niveau door vrouwen

DEMOS - nummer 2, februari 2014 - Lees verder...

De lengte van het kunstenaarsleven in de Lage Landen

De lengte van het kunstenaarsleven in de Lage Landen

Op 13 november 2013 werd op het strand van Scheveningen de landing van Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau van twee eeuwen daarvoor, nagespeeld. Wie bij zo’n gelegenheid een aantal wat minder jeugdige dames met witte mutsen en hun mannelijke leeftijdsgenoten in bijpassende kledij, uitgelaten met oranje sjerpen ziet wuiven, vraagt zich al gauw af hoe het leven er in die tijd werkelijk uitzag. Een tipje van de sluier wordt opgelicht aan de hand van unieke demografische gegevens over een kleine 40.000 kunstenaars. De Gouden Eeuw kende niet alleen hoogtepunten in aantallen kunstenaars maar ook dieptepunten in gezondheid en levensverwachting.

De lengte van het kunstenaarsleven in de Lage Landen - Lees verder...

Olympische Winterspelen 2014

Olympische Winterspelen 2014

Tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji presteerden de Nederlandse sporters boven verwachting goed met 8 gouden, 7 zilveren en 9 bronzen medailles. TeamNL eindigde daarmee op de 5de plaats in het medailleklassement achter Rusland, Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten, maar voor Olympische wintergrootmachten als Duitsland en Oostenrijk. Maar hoe goed was de Nederlandse prestatie als we rekening houden met verschillen tussen landen in bevolkingsomvang en welvaart?

Olympische Winterspelen 2014 - Lees verder...

Nieuwe tinten grijs?

Nieuwe tinten grijs?

Nu de omvangrijke naoorlogse geboortegeneraties de pensioenleeftijd bereiken, zijn we ons in rap tempo op een grijzere bevolking aan het voorbereiden. Dit geldt vooral als het gaat om de betaalbaarheid van de pensioenen, de kosten van de zorg en de krimp van de beroepsbevolking. Maar is Nederland wel zo grijs als we vaak denken?

Nieuwe tinten grijs? - Lees verder...

Arbeidsparticipatie ouderen weer op niveau door vrouwen

Arbeidsparticipatie ouderen weer op niveau door vrouwen

Nadat decennialang oudere werknemers de arbeidsmarkt vooral hebben verlaten door vroegpensioen of door met de VUT te gaan, lijkt thans een einde te zijn gekomen aan wat wel de ‘cultuur van vervroegd uittreden’ werd genoemd. Mede doordat de gemiddelde leeftijd waarop ouderen het arbeidsproces verlaten toeneemt, stijgt ook de arbeidsparticipatie van deze groep. Het UWV kopte vorig jaar dat de arbeidsdeelname van ouderen (55-64 jarigen), die een dieptepunt kende in de jaren negentig van de vorige eeuw, weer terug is op het niveau van de jaren zestig. Daarbij werd voorzichtig gemeld dat natuurlijk ook het veranderde arbeidsmarktgedrag van vrouwen een rol speelde. Dat is zeker het geval! Zonder die vrouwen zou helemaal geen sprake zijn van een herstel.

Arbeidsparticipatie ouderen weer op niveau door vrouwen - Lees verder...

DEMOS - nummer 1, januari 2014

DEMOS - nummer 1, januari 2014

In dit nummer artikelen over: De rookepidemie en de levensverwachting / Huren of kopen? Een kwestie van gezin, baan, gezondheid en geldn / Niger en Nederland: zoek de verschillen

DEMOS - nummer 1, januari 2014 - Lees verder...

De rookepidemie en de levensverwachting

De rookepidemie en de levensverwachting

Huidige sterfteprognoses trekken historische sterftetrends door zonder daarbij rekening te houden met belangrijke onderliggende mechanismen, zoals bijvoorbeeld het rookgedrag. De rookepidemie heeft echter tot een omvangrijke en langdurige toename in de sterfte geleid. Wie naar de toekomstige levensverwachting kijkt en het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen wil begrijpen doet er verstandig aan hier aandacht aan te besteden. Het meenemen van de rookepidemie in sterfteprognoses leidt tot het inzicht dat de levensverwachting nog sterker stijgt dan tot nu toe werd aangenomen. Ook zullen de sterfteverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner worden.

De rookepidemie en de levensverwachting - Lees verder...

Huren of kopen

Huren of kopen

De meeste huiseigenaren willen bij verhuizing kopen en de meeste huurders willen blijven huren. Maar er zijn ook overstappers: kopers die willen huren en vooral huurders die willen kopen. Dat is interessant voor een overheid die eigenwoningbezit wil stimuleren. Wie zijn die kopers die geen koopwoning meer willen en welke huurders willen dat juist wel? En wat willen de starters op de woningmarkt? Relatie, baan en gezondheid bepalen de uitkomst, en het geld natuurlijk.

Huren of kopen - Lees verder...

Niger en Nederland

Niger en Nederland

Heeft het zin om Nederland met Niger te vergelijken? Onlangs publiceerde het Amerikaanse Population Reference Bureau het World Population Data Sheet 2013. In feite is dit een soort demografische thermometer, die elk jaar de toestand van de wereldbevolking weergeeft in lange rijen cijfers en indrukwekkende overzichten. Niet minder dan 20 indicatoren worden gebruikt om ruim 200 landen te vergelijken.

Niger en Nederland - Lees verder...

Prestigieuze Vici-beurs voor onderzoeker van het NIDI-KNAW

Prestigieuze Vici-beurs voor onderzoeker van het NIDI-KNAW

Prof. dr. Kène Henkens van het NIDI-KNAW krijgt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar pensioengedrag.

Prestigieuze Vici-beurs voor onderzoeker van het NIDI-KNAW - Lees verder...

Nieuwe NIDI-website

Nieuwe NIDI-website

Vanaf vandaag, 17 januari, heeft het NIDI een nieuwe website. De nieuwe huisstijl van de NIDI-website is ontworpen door Omniafausta Grafisch Ontwerp.

Nieuwe NIDI-website - Lees verder...

DEMOS - nummer 10, december 2013

DEMOS - nummer 10, december 2013

In dit nummer artikelen over: Generaties Nederlandse migranten in Nieuw-Zeeland / De Akademie: het langer wordende leven van rustende leden / Mali: armoede troef

DEMOS - nummer 10, december 2013 - Lees verder...

Nederlandse migranten in Nieuw-Zeeland

Nederlandse migranten in Nieuw-Zeeland

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er drie migratiegolven vanuit Nederland naar Nieuw-Zeeland geweest. De eerste golf emigreerde vooral vanwege werk en inkomen en vergrijst nu in snel tempo. De jongste golf bestaat uit hoogopgeleide professionals die vooral voor een betere lifestyle kiezen. Het Nederlandse volksdeel in het land van de Kiwis krimpt en het Nederlandse culturele erfgoed kalft er af.

Nederlandse migranten in Nieuw-Zeeland - Lees verder...

De Akademie: het langer wordende leven van rustende leden

De Akademie: het langer wordende leven van rustende leden

De sterfteontwikkeling onder de leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen loopt de laatste halve eeuw goeddeels parallel aan die van Nederlandse mannen. Zij leven echter wel beduidend langer. Nieuwe cijfers laten zien dat ‘rustende’ leden, in veel gevallen hoogleraren die met emeritaat zijn, steeds langer van hun rust kunnen genieten.

De Akademie: het langer wordende leven van rustende leden - Lees verder...

Mali: armoede troef

Mali: armoede troef

Naar dit land in West Afrika, deels liggend in de Sahara, vertrekken binnenkort bijna 400 Nederlandse militairen om deel te nemen aan de vredesmissie van de Verenigde Naties. Naast gebrek aan veiligheid en stabiliteit worstelt Mali ook met alle demografische problemen die kenmerkend zijn voor de allerarmste ontwikkelingslanden.

Mali: armoede troef - Lees verder...

DEMOS - nummer 9, oktober 2013

DEMOS - nummer 9, oktober 2013

In het oktober 2013 nummer van DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving, artikelen over: Op naar de honderd! Sterke toename van de kans om honderd jaar te worden - Meer sociale cohesie maar niet gelukkiger: een paradox? - Werkgevers en werkende gepensioneerden

DEMOS - nummer 9, oktober 2013 - Lees verder...

Levensduur zal aanzienlijk toenemen

Levensduur zal aanzienlijk toenemen

Van de meisjes die pas zijn geboren, wordt naar verwachting de helft honderd jaar of ouder en van de jongens een op de drie. Dit blijkt uit nieuwe prognoses van de te verwachten levensduur die door het NIDI zijn berekend. Het vieren van de honderdste verjaardag is momenteel nog een vrij uitzonderlijke gebeurtenis. Van de mensen die honderd jaar geleden werden geboren, heeft minder dan een procent de honderd gehaald.

Levensduur zal aanzienlijk toenemen - Lees verder...

Geboorten gedaald tot niveau begin jaren tachtig

Geboorten gedaald tot niveau begin jaren tachtig

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal geboorten is gedaald tot het niveau begin jaren tachtig. Het is vooral het gebrek in het vertrouwen in de toekomst dat het aantal geboortes drukt stelt NIDI-onderzoeker Joop de Beer.

Geboorten gedaald tot niveau begin jaren tachtig - Lees verder...

Intrekken financiering desastreus voor bevolkingsonderzoek

Onderzoek naar bevolkingsvraagstukken is onmisbaar voor de Nederlandse maatschappij. Nederland kent sinds 1970 een topinstituut – het NIDI, een integraal onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW – waarin al het wetenschappelijke onderzoek op dit gebied plaatsvindt. In de bezuinigingsvoornemens van het ministerie van OCW wordt juist dat instituut wegbezuinigd.

Intrekken financiering desastreus voor bevolkingsonderzoek - Lees verder...

Kabinet zet de bijl in demografie

De 30 mei jl. aangekondigde bezuinigingen van het kabinet dreigen in één klap een einde te maken aan het wetenschappelijk onderzoek naar bevolkingsvraagstukken in ons land en aan het bestaan van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI.

Kabinet zet de bijl in demografie - Lees verder...

Population Europe video-serie

Population Europe, het netwerk van Europa's leidende demografische onderzoekscentra, is een video-serie gestart, "Population Europe Inter-Faces", bestaande uit video-interviews met 20 eminente onderzoekers, waaronder Leo van Wissen, Helga de Valk en Aat Liefbroer van het NIDI.

Population Europe video-serie - Lees verder...

Ellen Dingemans wint Netspar Thesis Award 2012

Ellen Dingemans wint Netspar Thesis Award 2012

PhD studente Ellen Dingemans heeft de Netspar Thesis Award 2012 gewonnen voor haar Research Master Thesis getiteld "Bridge employment after early retirement: A bridge to better postretirement well-being of adults?".

Ellen Dingemans wint Netspar Thesis Award 2012 - Lees verder...

European Research Council - Advanced Grant

European Research Council - Advanced Grant

NIDI onderzoeker en hoofd van de afdeling Sociale Demografie prof. dr. Aat Liefbroer heeft een Advanced Grant gekregen van de European Research Council voor een landenvergelijkend onderzoek naar het verband tussen sociale achtergrond, gezinsvorming en welzijn.

European Research Council - Advanced Grant - Lees verder...

Vergrijzing is een kans, geen bedreiging

Vandaag verschijnt het rapport 'Actief ouder worden in Nederland'. Het rapport schetst de demografische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Tot het jaar 2040 stijgt in Nederland het aantal vijfenzestigplussers met ruim twee miljoen, zo blijkt. De auteurs signaleren een andere kijk op vergrijzing, waarbij naast de kosten ook de kansen worden gezien. De rol van ouderen is bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet langer uitgespeeld.

Vergrijzing is een kans, geen bedreiging - Lees verder...

ESFR Young Scientist Prize

ESFR Young Scientist Prize

NIDI onderzoeker Eva-Maria Merz heeft de European Society of Family Research (ESFR) Young Scientist Prize gewonnen met haar artikel The attitude towards childlessness in Europe: Cultural and institutional explanations.

ESFR Young Scientist Prize - Lees verder...

PhD student Tom Kleinepier wint NSV scriptieprijs 2012

PhD student Tom Kleinepier wint NSV scriptieprijs 2012

PhD student Tom Kleinepier heeft de scriptieprijs van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) 2012 ontvangen. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt voor de beste masterthesis die in de voorafgaande twee kalenderjaren aan één van de sociologieopleidingen in Nederland is geschreven.

PhD student Tom Kleinepier wint NSV scriptieprijs 2012 - Lees verder...

Promotie Joop de Beer

Promotie Joop de Beer

Donderdag 15 december 2011 verdedigde Joop de Beer, hoofd van de afdeling Population Dynamics, zijn proefschrift getiteld 'Transparency in population forecasting; methods for fitting and projecting fertility, mortality and migration' over methoden voor het schatten en voorspellen van geboorte, sterfte en migratie.

Promotie Joop de Beer - Lees verder...

Aat Liefbroer verkozen tot lid van de KNAW

Aat Liefbroer verkozen tot lid van de KNAW

NIDI-onderzoeker en hoofd van de afdeling Sociale Demografie Aat Liefbroer is verkozen als één van de elf nieuwe leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de afdeling Letterkunde (geesteswetenschappen, rechtswetenschappen, gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen).

Aat Liefbroer verkozen tot lid van de KNAW - Lees verder...

Comparative Family Policy Database

Comparative Family Policy Database

Er is een gereviseerde versie van de Comparative Family Policy Database beschikbaar over de periode 1960 tot 2008.

Comparative Family Policy Database - Lees verder...

PopTrain Europa

PopTrain Europa

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan heeft het NIDI PopTrain Europa - een webgeörienteerd demografisch simulatieprogramma - ontwikkeld. PopTrain Europa biedt de mogelijkheid om de bevolkingsontwikkeling van 31 Europese landen te simuleren.

PopTrain Europa - Lees verder...

40 jaar demografie in Nederland

40 jaar demografie in Nederland

Hoe bepalen demografische gebeurtenissen onze levensloop? Deze vraag staat al veertig jaar centraal staat bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW). Met het symposium ‘Lives in Context’ vierde het NIDI op donderdag 25 november 2010 zijn veertigjarig jubileum.

40 jaar demografie in Nederland - Lees verder...

Nieuwe directeur NIDI

Nieuwe directeur NIDI

Per 1 november 2010 is prof.dr. Leo van Wissen directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (NIDI-KNAW). In deze hoedanigheid volgde hij prof.dr.ir. Frans Willekens op. Voor meer informatie zie het persbericht van de KNAW.

Nieuwe directeur NIDI - Lees verder...

De Joden in Nederland anno 2009

De Joden in Nederland anno 2009

Het NIDI onderzocht in opdracht van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) de demografie van de Joden in Nederland en de inhoud van hun Joodse binding. Het onderzoek bouwt voort op een eerder grootschalig onderzoek uit 2001.

De Joden in Nederland anno 2009 - Lees verder...