KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Over het NIDI

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI is het nationale demografisch instituut van Nederland. Het NIDI is opgericht in 1970 en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) sinds 2003. Het NIDI is het enige sociaal-wetenschappelijke instituut van de KNAW. Sinds 2014 is het NIDI ook geaffilieerd met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Stevig geworteld in wetenschap en maatschappij, streeft het NIDI naar wetenschappelijke excellentie en laat zich inspireren door de wisselwerking tussen demografische en sociale vraagstukken.

Missie en Strategie

De missie van het NIDI is het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bevolkingsvraagstukken (onze kernactiviteit) en het ontsluiten en vertalen van demografische kennis en informatie voor gebruikers in de wetenschap, het beleid en de samenleving. Het NIDI bouwt en onderhoudt een kennisinfrastructuur voor bevolkingsvraagstukken om de uitdagingen van demografische ontwikkelingen voor mens en maatschappij het hoofd te bieden. Bevolkingsgroei en -krimp, mobiliteit en bevolkingsspreiding, bevolkingsveroudering en -diversiteit, dynamiek van de levensloop, intergenerationele relaties, en gezondheid en levensduur zijn slecht enkele van de dimensies van de uitdaging die het altijd veranderende landschap van bevolkingsvraagstukken biedt. Demografisch onderzoek is noodzakelijk om deze uitdaging aan te gaan en bevolkingsontwikkelingen te kunnen bestuderen, alsmede de effecten daarvan op economische ontwikkelingen, het milieu, sociale netwerken, sociale cohesie, gezondheid en zorg, pensionering en sociale zekerheid, gezinsleven en welzijn.

Het doel van het NIDI is het creëren en delen van demografische kennis en het gebruik van deze kennis te bevorderen. Het creëren van kennis vraagt een creatieve combinatie van bestaande kennis (theorie), nieuwe empirische duiding (data) en methoden van wetenschappelijk onderzoek. Het kennen van de feiten ('what"), de determinanten ("why"), de consequenties ("so what") en de onderliggende mechanismen die oorzaken en geobserveerd trends verbinden ("how") is de beste benadering om de demografische uitdaging aan te gaan.

De visie van het NIDI is om zijn positie als nationaal uniek en internationaal toonaangevend onderzoeksinstituut op het terrein van bevolkingsvraagstukken verder uit te bouwen. Op nationaal niveau streven we naar een stemhebbende rol in het wetenschappelijke debat en maatschappelijke discussies op het gebied van bevolkingsvraagstukken. Op het internationaal niveau streven we naar een positionering als "center of excellence" in de context van de voortdurende globalisering van de maatschappij.

Het onderzoek van het NIDI

  • wordt gedreven door maatschappelijke vraagstukken, wetenschappelijke nieuwsgierigheid en vraag naar kennis
  • is interdisciplinair en internationaal,
  • integreert fundamentele en toegepaste studies,
  • benadrukt de micro-fundering van bevolkingsveranderingen, en
  • heeft een duidelijke focus die de ultieme oorzaak van bevolkingsverandering omvat: 'Lives in Contexts'.

Vier onderzoeksthema's vormen de kern van onze strategie:

Themadoorkruisende beleidsvraagstukken en kennisverspreiding worden gecoördineerd in een aparte werkgroep Policy & Dissemination.

Brochure, evaluatie en jaarverslagen

Wilt u meer informatie over het NIDI? Ga naar: Brochure, evaluatie en jaarverslagen

Contact met het NIDI

Wilt u contact met het NIDI? Ga naar: Contactinformatie

Werken bij het NIDI

Zie het vacatureoverzicht

Wetenschappelijke adviesraad

Voor de samenstelling van de Wetenschappelijke adviesraad van het NIDI zie: Wetenschappelijke adviesraad

Brochure

Hier vindt u de NIDI brochure Populations change because people change met een korte introductie van het instituut:

NIDI Brochure

Download de brochure

Kruimelpad:
  1. Home


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken