KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nederlandse Demografiedag 2015

Pagina-navigatie:
Datum 25 november 2015
Locatie Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
Contact
Voeg toe iCal vCal

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 25 november 2015 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de achtste keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag 2015 worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraagstukken.

Het programma van de Demografiedag biedt ruimte aan demografen, economen, sociologen, geografen, psychologen, epidemiologen, historici en andere professionals die op dit uitdagende terrein werken om hun werk te presenteren en te bespreken.

Tijdens het plenaire gedeelte zal professor Tomáš Sobotka (Vienna Institute of Demography, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital) een keynote lecture geven over “European fertility: continuity and reversals”. De kern van de Demografiedag wordt verder gevormd door enkele rondes van zowel Nederlandstalige als Engelstalige parallelle sessies en een speciale Postersessie.

Call for Abstracts: deadline 14 augustus 2015

Onderzoekers kunnen uiterlijk tot en met vrijdag 14 augustus 2015 een abstract (maximaal 200 woorden) indienen via de website www.nvdemografie.nl. De Demografiedag 2015 richt zich op de volle breedte van het interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsontwikkelingen en de achtergronden en gevolgen van demografische trends. Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek op het terrein van vruchtbaarheid, gezinsvorming, partnerkeuze, huishoudens, migratie en migranten, sterfte, gezondheid en zorg, gezin, familie, generaties, werk en pensioen, prognose, bevolkingsgroei en -krimp en vergrijzing is van harte welkom. Onderzoekers ontvangen uiterlijk halverwege september bericht of hun bijdrage is geaccepteerd, en of men kan presenteren in een parallelle sessie of in de postersessie. Deelnemers kunnen er voor kiezen om alleen een poster te presenteren.

NIDI-NVD Master Scriptieprijs 2015

Tijdens de Demografiedag 2015 wordt de NIDI-NVD Scriptieprijs uitgereikt voor de beste masterscriptie op het terrein van het onderzoek naar bevolkingsvraagstukken. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) stelt voor deze prijs €500 beschikbaar. Kijk voor de spelregels op www.nvdemografie.nl. Scripties kunnen tot en met woensdag 30 september 2015 worden ingestuurd naar demografiedag@gmail.com

NVD Poster Award 2015

De NVD Poster Award wordt in 2015 voor het eerst uitgereikt  voor de poster die op de Demografiedag 2015 onderzoeksresultaten over bevolkingsvraagstukken het best in beeld brengt. Aan deze prijs is een geldbedrag van €100 verbonden. Posters worden tijdens de Demografiedag beoordeeld.

Registratie

U kunt zich uiterlijk tot en met 1 november inschrijven voor de Demografiedag 2015 via de website www.nvdemografie.nl. Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig inschrijven is verstandig. Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website of neemt u contact met ons op via demografiedag@gmail.com.

U kunt ook lid worden van de LinkedIn groep 'Dutch Demography' en de 'Demografiedag 2015' groep op Facebook.

Meer informatie over dit agenda itemGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken