KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

NVD-IOM-seminar - Gevlucht en aan het werk? Vragen en oplossingen rond de arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen

Pagina-navigatie:
Datum 9 maart 2017 van 13:00 tot 18:00 uur
Locatie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Voeg toe iCal vCal

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) en International Organization for Migration (IOM) organiseren op donderdag 9 maart 2017 een seminar over de ontwikkelingen omtrent vluchtelingen en hun arbeidsmarktpositie, de barrières die hierbij een rol spelen, alsmede over mechanismen die ontwikkeld zijn om deze barrières te verminderen, waaronder de erkenning van buitenlandse diploma’s en werkervaring en cultureel diversiteitsmanagment beleid van werkgevers.

Het aantal asielverzoeken in Nederland is sinds 2014 flink toegenomen, vooral van personen uit Syrië en Eritrea. In 2015 verwierf een ruime meerderheid (70%) van de ongeveer 46.000 asielzoekers een verblijfsvergunning. Met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van statushouders laten recente cijfers echter een grote achterstand zien. Zo blijkt dat eind 2014 50% van de Eritreeërs en ruim 60% van de Syriërs een bijstandsuitkering ontving. Alhoewel de arbeidsparticipatie stijgt naarmate statushouders langer in Nederland verblijven, blijft het verschil met overige migranten en autochtonen substantieel.

De problematische arbeidsmarktpositie kan verklaard worden door factoren als een lage opleiding, geringe werkervaring en het ontbreken van sociale netwerken. Daarnaast spelen factoren die verbonden zijn met asielmigratie een rol, zoals de asielprocedure, de psychische gezondheid, de plaats waar de opleiding voltooid is, de beheersing van de Nederlandse taal, leeftijd en discriminatie.

Tijdens dit seminar wordt er gesproken en gediscussieerd over de ontwikkelingen omtrent vluchtelingen en hun arbeidsmarktpositie, de barrières die hierbij een rol spelen, alsmede over mechanismen die ontwikkeld zijn om deze barrières te verminderen, waaronder de erkenning van buitenlandse diploma’s en werkervaring en cultureel diversiteitsmanagment beleid van werkgevers. Er is aandacht voor zowel geïnstitutionaliseerde mechanismen en instanties als ook voor relevante nieuwe, vaak informele bottom-up initiatieven.

In aansluiting op het seminar kunnen deelnemers tijdens de informatiemarkt kennis maken met relevante initiatieven t.b.v. (arbeidsmarkt)participatie van statushouders

Meer informatie over dit agenda itemGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken