KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Persbericht

Kabinet zet de bijl in demografie. Voortbestaan NIDI in gevaar

Pagina-navigatie:
30 mei 2013

De 30 mei jl. aangekondigde bezuinigingen van het kabinet dreigen in één klap een einde te maken aan het wetenschappelijk onderzoek naar bevolkingsvraagstukken in ons land en aan het bestaan van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI. Hiermee wordt ook het demografieonderwijs in ons land bedreigd.

Er is geen sprake van krimp, maar de facto van opheffing nu de totale basisfinanciering van het instituut, 1,9 miljoen euro, komt te vervallen. Met het overboord kiepen van de unieke en bewezen expertise van het NIDI op het voor ons land zo belangrijke onderwerp van de demografische ontwikkeling schiet de overheid in eigen voet. Denk bij voorbeeld aan het immense maatschappelijke belang van het thema vergrijzing. Het onderzoek van het NIDI is internationaal toonaangevend. Als nationaal instituut is het NIDI de spil in het academisch onderwijs in de demografie.

Bevolkingsvraagstukken onverminderd belangrijk
Het NIDI werd in 1970 opgericht toen de zorgen over de explosieve bevolkingsgroei groot waren en duidelijk werd dat ons land onvoldoende demografische deskundigheid bezat om bevolkingsvraagstukken op een verantwoorde manier aan te pakken. Het bevolkingsvraagstuk veranderde sindsdien van karakter, maar is zeker niet minder urgent geworden. Denk aan de vele uitdagingen – maar ook mogelijkheden – die de vergrijzing met zich meebrengt. Of aan de ingrijpende gevolgen van internationale migratie voor de samenstelling van onze bevolking. Ook de opkomende bevolkingskrimp biedt nieuwe uitdagingen voor ons land. Demografische veranderingen drukken een zware stempel op onze samenleving en zijn cruciaal voor de manier waarop wij onze samenleving organiseren. De toekomst van ons pensioenstelsel, de inrichting van ons zorgstelsel, de ruimtelijke planning, de woningmarkt en de arbeidsmarkt, het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening: ze worden stuk voor stuk en vaak heel direct beïnvloed door demografische ontwikkelingen. Voor denken over de toekomst heb je demografen nodig.
Het NIDI doet onderzoek naar bevolkingsvraagstukken. Het onderzoek is internationaal toonaangevend. In een recente externe beoordeling door onafhankelijke deskundigen werd het NIDI zeer positief beoordeeld en kwam het instituut naar voren als hèt zwaartepunt van de Nederlandse kennisinfrastructuur voor bevolkingsvraagstukken. De behoefte hieraan is onverminderd groot.

Demografisch onderzoek onverminderd nodig
Als nationaal demografisch instituut, sinds 2003 onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) draagt het NIDI bij aan de wetenschappelijke informatievoorziening over bevolkingsvraagstukken. Een belangrijke taak van het NIDI is ook om de Nederlandse bevolking te informeren over demografische ontwikkelingen. Dat doen wij onder meer met het maandelijks bulletin DEMOS, gericht op een breed publiek, met name onderwijs, beleidsmakers en de media. Daarin schrijven wij op toegankelijke wijze over bevolkingsvraagstukken en voeden zo het maatschappelijke debat.

 


 

Behoud onderzoek bevolkingsvraagstukken: helpt u mee?


Onderzoek naar bevolkingsvraagstukken is onmisbaar voor de Nederlandse maatschappij. Nederland kent sinds 1970 een topinstituut – het NIDI – waarin al het wetenschappelijke onderzoek op dit gebied plaatsvindt. In de bezuinigingsvoornemens van het ministerie van OCW wordt juist dit instituut wegbezuinigd. Voor de vorming van beleid op lange termijn is het echter essentieel te weten hoe de samenstelling van de Nederlandse bevolking zich gaat ontwikkelen. Bovendien is het NIDI opgericht om kennis en kunde van verschillende universiteiten en disciplines over demografisch onderzoek te bundelen. Daarmee is een internationaal toongevend instituut opgebouwd. Het argument van het ministerie dat universiteiten en planbureaus de taak van het NIDI over kunnen nemen is onjuist omdat er daardoor weer versnippering ontstaat van kennis en heel veel expertise en efficiëntie verloren gaan. Het NIDI vecht daarom voor behoud van dit topinstituut en het voortbestaan van onderzoek naar bevolkingsvraagstukken. Wilt u weten hoe u ons kunt steunen? Lees meer.

 

 


 

Over het NIDI

Het NIDI is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat zich bezighoudt met onderzoek naar ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking.

Informatie over dit persbericht:

Prof.dr. L.J.G. van Wissen
Tel. 070-3565226
Mobiel 06-41242359
wissen@nidi.nl

Adresgegevens

Lange Houtstraat 19
2511 CV Den Haag
Postbus 11650
2502 AR Den Haag
070 356 52 00
info@nidi.nlGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken