KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nieuws 2014

Pagina-navigatie:
NIDI Scriptieprijs 2014

Femke Hitzert heeft de NIDI Scriptieprijs 2014 gewonnen met haar Masterscriptie getiteld "Breast milk transfer across the globe. The influence of maternal body composition, socioeconomic status and smoking".

Nederlandse Demografiedag 2014

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 10 december 2014 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de zevende keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag 2014 worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraagstukken.

Promotie Marleen Damman

Donderdag 22 mei 2014 verdedigde Marleen Damman haar proefschrift getiteld 'From employee to retiree. Life histories and retirement in the Netherlands', een onderzoek naar de relaties tussen eerdere levensgebeurtenissen in verschillende domeinen van het leven (scholing, werk, gezondheid en familie) en pensioentransities.

Promotie Nicole Hiekel

Donderdag 15 mei 2014 verdedigde Nicole Hiekel haar proefschrift getiteld 'The different meanings of cohabitation across Europe. How cohabiters view their unions and differ in their plans and behaviors', een studie over verschillen tussen samenwoners in hun opvattingen, plannen en gedrag.

Sterke daling leerlingen basisscholen in landelijk gebied

De komende tien jaar staat het landelijk gebied van Nederland voor een forse daling van het aantal basisschoolleerlingen. Tot 2022 daalt het aantal kinderen van 4 tot en met 11 jaar in het landelijk gebied met 22 procent, terwijl in het stedelijk gebied geen daling voorkomt.

Het tweede bedrijf: ander werk na je pensioen

Ter gelegenheid van de affiliatie van het NIDI met de Rijksuniversiteit Groningen presenteerde de directeur van het NIDI het boekje Het tweede bedrijf: ander werk na je pensioen dat een bijzonder en publieksvriendelijk inkijkje geeft in de levens van mensen die na hun pensioen weer actief worden op arbeidsmarkt. Het boekje geeft een inspirerend beeld van een nieuwe generatie gepensioneerden.

KNAW en RUG bekrachtigen voortbestaan NIDI

Hans Clevers, president van de KNAW, en Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversteit Groningen (RUG), bekrachtigden woensdagochtend 19 maart 2014 in Den Haag het besluit om de financiering van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) op zich te nemen.

Het NIDI gaat door – demografisch toponderzoek behouden voor Nederland

Het NIDI kan zijn onderzoek op het huidige niveau voortzetten. In mei vorig jaar kondigde het ministerie van OCW aan zijn subsidie voor het demografisch onderzoek stop te zetten. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben besloten de financiering van dit belangrijke kennisinstituut op zich te nemen. 

Kunstenaars leven langer

Nederlandse kunstenaars leefden vroeger net zo lang als de elite van hun tijd, terwijl ze zelf tot de middenklasse behoorden.

Prestigieuze Vici-beurs voor onderzoeker van het NIDI-KNAW

Prof. dr. Kène Henkens van het NIDI-KNAW krijgt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar pensioengedrag.

Nieuwe NIDI-website

Het NIDI heeft een nieuwe website. De nieuwe huisstijl van de website van het NIDI is ontworpen door Omniafausta.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken