KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Oud NVD-voorzitter en oudste NVD-lid Henk Heeren overleden

Pagina-navigatie:
27 februari 2017

Hendrik Jan (Henk) Heeren, sinds 1970 lector en vanaf 1980 hoogleraar Sociologie van de bevolkingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht overleed te Utrecht op 17 februari 2017 op 94-jarige leeftijd.

Heeren werd geboren in Amsterdam in 1922, studeerde Sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in Utrecht in 1967 op een proefschrift over de migratiepolitiek van de Indonesische overheid (Transmigratie in Indonesië: interne migratie en de verhouding van immigranten/autochtonen, speciaal met betrekking tot Zuid- en Midden-Sumatra). Heeren ging met emeritaat in 1987.

Henk Heeren was vanaf het eerste volledige kalenderjaar van het bestaan van het NIDI in 1971 tot medio 1980 lid van het Algemeen Bestuur van het NIDI. Nadien bleef hij als lid van de Wetenschappelijke Commissie van het Nationaal Programma Demografisch Onderzoek en als lid van het Programmeringscollege Demografisch Onderzoek nauw met het NIDI verbonden. Na de statusverandering van het NIDI in 1987 werd Heeren namens de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) lid van de Raad van Advies van de Stichting NIDI. Hij bleef dit tot 1991.

Henk Heeren was van 1984 tot 1990 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Demografie. Hij bleef ook na zijn emeritaat een trouw bezoeker van de wetenschappelijke en huishoudelijke bijeenkomsten van de NVD, tot en met de laatste bijeenkomst in november 2016.

Heeren publiceerde bij de aanvang van zijn wetenschappelijke carrière alleen en in samenwerking met anderen vooral over de snelle veranderingen in het huwelijk in Nederland in de jaren zestig (Huwelijksleeftijd in Nederland: demografische en sociologische beschouwingen over de dalende huwelijksleeftijd in Nederland) en vooral over de resultaten van het voor Nederland nieuwe survey-onderzoek naar geboorteregeling en kinderwens (Gezinnen in groei: een onderzoek naar de gezinsplanning van vrouwen van het huwelijkscohort - 1961 te Utrecht). Later verschoof zijn aandacht naar studies over etnische minderheden en migratie in Nederland (Etnische minderheden en wetenschappelijk onderzoek: veranderingen in taal, recht, religie en sociaaleconomische positie in Nederland; Migranten en minderheden) en naar wetenschappelijke en populariserende boeken en artikelen over bevolkingsontwikkeling en bevolkingsbeleid (De Nederlandse bevolking: heden en morgen; Bevolkingsgroei en bevolkingsbeleid in Nederland; Ontgroening: proces van aanpassing; Bevolkingsgroei en overheidsbeleid; Bevolkingsgroei van Nederland; Bevolkingsontwikkeling in West-Europa; Van nu tot nul: bevolkingsgroei en bevolkingspolitiek in Nederland). Ook schreef hij over de geschiedenis van de Nederlandse sociologie (Van sociografie tot sociologie: de Amsterdamse sociografische school en haar betekenis voor de Nederlandse sociologie).

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken