KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Persbericht

Groei grote steden: jongeren komen, ouderen blijven

Pagina-navigatie:
5 december 2017

Onlangs berichtte het CBS dat veel jonge gezinnen de grote stad verlaten. Toch groeit de bevolking van de grote steden nog steeds fors. Tegenover het vertrek van gezinnen staat immers de trek van jongeren naar de stad. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) heeft onderzocht welke gevolgen de vestiging van jongeren in de grote stad en het vertrek van gezinnen uit de stad hebben voor de toekomstige groei van de steden.

NIDI-onderzoekers Joop de Beer, Nicole van der Gaag en Peter Ekamper hebben berekend dat als de komende jaren niemand meer uit de grote stad zou vertrekken, de bevolking van de grote vier steden (Amsterdam, Rotterdam, De Haag en Utrecht) explosief zou toenemen, met 40 procent tot 2040. Dat is ruim twee keer zo veel als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS voorspellen. Dit zou tot een enorme druk op de grootstedelijke woningmarkt leiden: het aantal huishoudens zou met een derde toenemen. Het vertrek van gezinnen uit de grote stad geeft dus lucht op de woningmarkt.

Als de trek van jongeren naar de grote stad tot stilstand zou komen, zou de druk op de woningmarkt uiteraard sterk afnemen. Maar ook dan zou de bevolking blijven groeien, met 10 procent tot 2040. Het geboortecijfer in grote steden is immers hoog. Dit komt niet doordat mensen er gemiddeld meer kinderen krijgen dan in de rest van het land, maar doordat de bevolking in de vruchtbare leeftijd er groter is. De komende jaren zullen geboorten de belangrijkste oorzaak van de bevolkingsgroei in de grote steden zijn.

Op dit moment is de bevolking van de vier grote steden nog jong, maar ze krijgen de komende jaren te maken met vergrijzing doordat veel ouderen in de stad blijven wonen. Waar veel jongeren na verloop van tijd weer vertrekken, verhuizen ouderen niet vaak en zeker niet naar een andere gemeente. Woon je nog steeds in de grote stad tegen de tijd dat je de 60 passeert, dan is de kans groot dat je blijft zitten waar je zit. De groei van het aantal huishoudens in de grote vier steden bestaat dan ook vooral uit huishoudens van 60-plussers.

De publicaties over het onderzoek:

Nicole van der Gaag, Joop de Beer & Peter Ekamper (2017),
Komen en gaan in de grote stad. Demos: bulletin over bevolking en samenleving.
Joop de Beer, Peter Ekamper & Nicole van der Gaag (2017),
Grote steden groeien sneller dan de rest van Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken