KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 3

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 30, nummer 3, maart 2014

Inhoud:
  • De moderne vrouw blijft haar opvattingen trouw
  • Later AOW, meer werkenden?
  • Het NIDI is gered! Demografisch toponderzoek blijft behouden voor Nederland

[PDF volledig nummer]

  Demos

 

DE MODERNE VROUW BLIJFT HAAR OPVATTINGEN TROUW


 

KATIA BEGALL

Het eerste kind brengt niet alleen veel leven in de brouwerij, het zet paren ook aan om de taken anders te verdelen. Gaat dit gepaard met verschuivende opvattingen en normen over werk en gezin? Op basis van het langlopende onderzoek Familiebanden in Nederland worden paren in de tijd gevolgd. De eersteling maakt de taakverdeling tussen mannen en vrouwen traditioneler: de man richt zich meer op het werk en de vrouw juist minder. De opvattingen over gezin en familie veranderen echter niet door de komst van een kind.

[PDF volledig artikel]


 

LATER AOW, MEER WERKENDEN?


 

NICOLE VAN DER GAAG & COEN VAN DUIN

De AOW-leeftijd stijgt en we gaan later met pensioen. Maar leidt een hogere pensioenleeftijd nu echt tot (veel) meer werkenden? Dat loopt zo’n vaart niet. Vooruitberekeningen laten zien dat de huidige krimp van de beroepsbevolking niet zal omslaan in een sterke groei. Het lijkt dus verstandig om ons niet te rijk te rekenen, maar zuinig te zijn op onze arbeid.

[PDF volledig artikel]


 

HET NIDI IS GERED!


 

Demografisch toponderzoek blijft behouden voor Nederland

Het NIDI kan zijn onderzoek op het huidige niveau voortzetten. In mei vorig jaar kondigde het ministerie van OCW in het kader van een algemene bezuinigingsronde aan zijn subsidie voor het demografisch onderzoek stop te zetten. Het voortbestaan van het instituut werd daarmee rechtstreeks bedreigd. Maar de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben besloten de financiering van het NIDI op zich te nemen. Hiermee is het NIDI gered en kan het zijn missie voortzetten.

[PDF volledig artikel]

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2014


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken