KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 5

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 30, nummer 5, mei 2014

Inhoud:
  • Hoe dodelijk is uitschakeling van Oranje tijdens WK?
  • Pendelende migranten op latere leeftijd
  • Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografie

[PDF volledig nummer]

  Demos

 

HOE DODELIJK IS UITSCHAKELING VAN ORANJE TIJDENS WK?


 

MARC LUY

Met het WK voetbal op komst in Brazilië heeft Oranje weliswaar kansen om hoge ogen te gooien maar Oranje zit ook in een ‘poule des doods’. Hoe dodelijk is een vervroegde uitschakeling van Oranje voor de Nederlandse kijkers nu echt? De (Duitse) demograaf Marc Luy heeft de proef op de som genomen en de sterftestatistieken van ouderen bekeken rond de WK’s en EK’s van 1998-2010. Hoewel mensen natuurlijk een hartverlamming kunnen krijgen als Robben in de finale naast schiet, is het bewijs dat een uitschakeling van Oranje dodelijk is zeer zwak. Ook 65-plussers kunnen met een gerust hart naar de verrichtingen van Oranje blijven kijken, wat er ook gebeurt.

[PDF volledig artikel]


 

PENDELENDE MIGRANTEN OP LATERE LEEFTIJD


 

YVONNE WITTER & TINEKE FOKKEMA

Het is een bekend beeld van migranten die met een afgeladen auto voor een paar maanden naar Marokko of Turkije vertrekken om daarna weer naar Nederland te gaan. Over dit pendelen bestaan diverse misverstanden bij de buitenwereld. Vaak wordt gedacht dat het pendelen een fase is, pure vakantie of een reflectie van twijfel waar men zich wil vestigen. Uit schaars onderzoek blijkt dat achter dit pendelen van oudere migranten meer schuil gaat: het is een manier van leven. Deze uitkomsten worden geïllustreerd met citaten uit diepte-interviews van Witter (2011) die in 2010 met 22 Surinaamse en Turkse pendelende 60-plussers zijn gehouden.

[PDF volledig artikel]


 

RUIMTELIJK BELEID KAN NIET ZONDER DEMOGRAFIE


 

DORIEN MANTING

Dorien Manting doet in haar oratie ‘Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse’ een oproep voor meer aandacht voor het levensloopperspectief bij de verklaring van ruimtelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Dit wordt besproken aan de hand van twee ruimtelijke vraagstukken: enerzijds de groei van steden en de daling van automobiliteit onder jongeren, en anderzijds een van de veranderingen in de demografische levensloop, te weten het uitstel van gezinsvorming.

[PDF volledig artikel]

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2014


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken