KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 6

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 30, nummer 6, juni 2014

Inhoud:
  • Gemiddeld is een vrouw 12 jaar aan de pil
  • Scheiden, en dan?
  • Wie geeft hulp, wie krijgt hulp?

[PDF volledig nummer]

  Demos

 

GEMIDDELD IS EEN VROUW 12 JAAR AAN DE PIL


 

ARIE DE GRAAF & GIJS BEETS

Vijftig jaar geleden kwam de anticonceptiepil op de Nederlandse markt. Daarmee kon beter dan ooit tevoren het gewenste aantal en de spreiding van geboorten worden geregeld. Vrij snel was dat ook in Nederland goed zichtbaar: de vruchtbaarheidscijfers daalden aanzienlijk. Maar hoe staat het met het geboorteregelend gedrag in Nederland anno 2013?

[PDF volledig artikel]


 

SCHEIDEN, EN DAN?


 

NIELS KOOIMAN & AAT LIEFBROER

Dat gehuwde en ongehuwde partners lang niet altijd hun hele leven bij elkaar blijven, is ondertussen een algemeen bekend fenomeen. Een forse minderheid van de bevolking is ooit in zijn leven bij een relatieontbinding betrokken, een gebeurtenis die voor alle betrokkenen ingrijpend is. Wie neemt het initiatief tot deze stap? Wie blijft er - na de scheiding - in de gezamenlijke woning achter? En wat betekent het voor de partners, zowel in praktische als meer emotionele zin? En is die betekenis in de loop van de afgelopen vijftien jaar veranderd?

[PDF volledig artikel]


 

WIE GEEFT HULP, WIE KRIJGT HULP?


 

SASKIA TE RIELE, RIANNE KLOOSTERMAN & EVA-MARIA MERZ

Vanuit de politiek wordt meer en meer van burgers gevraagd om elkaar te helpen of zorg te verlenen. In de zogenaamde participatiesamenleving wordt nadrukkelijk een bijdrage gevraagd van vrienden, buren en vooral familie. Zo zouden kinderen een deel van de zorg voor zieke of bejaarde ouders of grootouders voor hun rekening moeten nemen en zouden ouders moeten bijspringen als hun kinderen om hulp verlegen zitten. Wie geven er nu al hulp en wie zijn degenen die hulp krijgen? En in hoeverre wordt de hulp uitgewisseld met familie, vrienden en buren?

[PDF volledig artikel]

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2014


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken