KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 7

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 30, nummer 7, juli/augustus 2014

Inhoud:
  • Verdrinkingsrisico sterk afgenomen
  • Basisscholen Noord-Nederland onder druk
  • Er blijft behoefte aan gezinsplanning
  • Column – Langer leven of liever niet?

[PDF volledig nummer]

  Demos

 

VERDRINKINGSRISICO STERK AFGENOMEN


 

PETER EKAMPER & FRANS VAN POPPEL

Iedere zomer worden we wel weer opgeschrikt door berichten over mensen die tijdens het mooie weer zijn omgekomen door verdrinking. Niet alleen kinderen die verdrinken in een recreatieplas of water rond het huis, maar ook volwassenen die bijvoorbeeld de gevaren van het zwemmen in zee hebben onderschat. Toch is het aantal verdrinkingsdoden in Nederland de afgelopen decennia spectaculair gedaald, vooral onder jonge kinderen.

[PDF volledig artikel]


 

BASISSCHOLEN NOORD-NEDERLAND ONDER DRUK


 

HANS ELSHOF & LEO VAN WISSEN

Vooral in de landelijke gebieden staan de basisscholen onder druk. Leerlingenaantallen lopen terug en veel scholen dreigen té klein te worden om voort te bestaan. Fusies, opheffen? Er zijn weinig opties. Hoe ver kan een basisschoolleerling fietsen? De doorzettende bevolkingskrimp doet ook een duit in het zakje.

[PDF volledig artikel]


 

ER BLIJFT BEHOEFTE AAN GEZINSPLANNING


 

NICO VAN NIMWEGEN

Al jaren zijn we het er over eens. Elk echtpaar of individu heeft het fundamentele recht om zelf in vrijheid en verantwoordelijkheid te beslissen over het aantal kinderen dat zij wensen en de spreiding ervan. Ook heeft iedereen recht op de informatie, de opleiding, de mogelijkheden en de middelen om dit in praktijk te brengen. Dat werd allemaal nog eens bevestigd door (bijna) alle landen ter wereld tijdens de Internationale Bevolkingsconferentie van de Verenigde Naties in Cairo in 1994. Dit jaar is de 20ste verjaardag van deze afspraak. Reden voor een feestje?

[PDF volledig artikel]


 

COLUMN – LANGER LEVEN OF LIEVER NIET?


 

LEO VAN WISSEN

De ontwikkelingen in de levensverwachting in de afgelopen 150 jaar behoren tot de meest indrukwekkende prestaties van de mens. Betere hygiëne, betere voeding en medische technologie hebben er voor gezorgd dat we er elk decennium ongeveer 2,5 jaar in levensverwachting op vooruit zijn gegaan. Elke week krijgt u er dus een weekend bij! Als deze trends zich voortzetten in de toekomst wordt de helft van de nu pasgeborenen 100 jaar of ouder.
Ondanks deze indrukwekkende ontwikkelingen is het gekke nu dat veel mensen dit helemaal geen goed nieuws vinden. Daarbij denken zij dan vooral aan het vooruitzicht van meer ziekte en afhankelijkheid.
Maar stel dat we 100 jaar geleden aan een willekeurige vrouw de toename van de levensverwachting van de 20ste eeuw, van 55 naar 81 jaar hadden voorgespiegeld. Misschien had zij, met haar 19de-eeuwse mindset beleefd bedankt voor dit vooruitzicht.
Wij weten nu beter. Die extra jaren zijn niet alleen grotendeels gezonde jaren gebleken, maar bovendien zijn we door de toegenomen welvaart ook in staat geweest een belangrijk deel van deze extra jaren als vrije tijd te besteden mét een pensioen.
Dat moet als een onwaarschijnlijk sprookje hebben geklonken in een tijd dat men over het algemeen nog doorwerkte tot men er bij neerviel. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar de mogelijkheid dat dit sprookje nog lang niet afgelopen is moeten we serieus nemen, en daar mogen we ons ook best op gepaste wijze over verheugen.

Leo van Wissen is demograaf en directeur van het NIDI

[PDF volledig nummer]

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2014


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken