KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 10

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 30, nummer 10, november/december 2014

Inhoud:
    • Wie helpt wie? Moeders en kinderen in migrantengezinnen
    • Veranderend demografisch gedrag van dertigers tussen Generatie X en Y
    • Keuzevrijheid in pensioen?

[PDF volledig nummer]

  Demos

WIE HELPT WIE? MOEDERS EN KINDEREN IN MIGRANTENGEZINNEN


 

ILSE ROOYACKERS, HELGA DE VALK & EVA-MARIA MERZ

Op welke manier zijn ouders en volwassen kinderen in gezinnen met een migratieachtergrond elkaar tot steun? NIDI-onderzoek naar moeder-kindrelaties wijst uit dat het overgrote deel van moeders en kinderen emotionele steun uitwisselt. Dit is voor Nederlanders en migranten niet anders. De rol van praktische hulp verschilt bij gezinnen met een migratieachtergrond. Niet-Westerse migranten hebben vaker dan Nederlanders een wederkerige emotionele én praktische relatie met hun moeder. In Turkse en Marokkaanse gezinnen is dit vaker het geval voor dochters dan zonen.

[PDF volledig artikel]


 

VERANDEREND DEMOGRAFISCH GEDRAG VAN DERTIGERS TUSSEN GENERATIE X EN Y


 

RUBEN VAN GAALEN

Hoe gedragen dertigers zich over de tijd als het op samenwonen en kinderen krijgen aankomt? Houdt men vast aan de traditionele patronen van vroeger of wordt alles losser? Bestudering van drie geboortecohorten (1970, 1975 en 1980) laat zien dat dertigers grofweg kunnen worden onderscheiden in drie profielen: een tijdig, een tijd-nemend en een turbulent profiel. De tijdige dertigjarige is meestal getrouwd en heeft een kind; de tijd-nemende woont alleen of woont ongehuwd samen en is kinderloos, de turbulente is meestal zonder partner, is relatief vaak al vader of moeder, en heeft vaak een samenwoonrelatie achter de rug. Radicale wijzigingen tussen de drie geboortecohorten doen zich echter niet voor.

[PDF volledig artikel]


 

KEUZEVRIJHEID IN PENSIOEN?


 

HARRY VAN DALEN & KÈNE HENKENS

Het pensioenstelsel moet op de schop. De maatschappij vergrijst, de arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en de risico’s voor het pensioen komen steeds meer bij de deelnemer te liggen omdat de werkgever niet meer wil opdraaien voor alle premiestijgingen. Dat is de algemene tendens, maar in welke richting moet het pensioenstelsel veranderen?

[PDF volledig artikel]

Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2014


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken