KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 2

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 31, nummer 2, februari 2015

Inhoud:
  • Wanneer zijn werknemers te oud? Managers aan het woord
  • Au pairs: uitwisseling of kinderoppas?
  • Kinderhuwelijken
  • Column – Geen gebrek aan mensen - wel aan kwalificaties

[PDF volledig nummer]

  Demos

WANNEER ZIJN WERKNEMERS TE OUD? MANAGERS AAN HET WOORD


 

JAAP OUDE MULDERS

Ouderen worden steeds meer aangemoedigd om langer door te werken. Werkgevers lijken echter niet bijster enthousiast om ouderen tot op hoge leeftijd in dienst te houden.
Onderzoek van het NIDI toont aan dat managers vinden dat ouderen nog veel waarde hebben en gelijkwaardig moeten worden behandeld op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn managers echter sterk verdeeld over wanneer werknemers te oud zijn om mee te draaien.

[PDF volledig artikel]


 

AU PAIRS: UITWISSELING OF KINDEROPPAS?


 

DJAMILA SCHANS, HAN NICOLAAS & ELINE NIJHOF

Al decennia lang gaan jongeren – voornamelijk jonge vrouwen – als au pair naar het buitenland om de taal en cultuur te verkennen van het land van hun keuze terwijl zij inwonen bij een gastgezin en helpen met de verzorging van jonge kinderen. Het Nederlandse beleid met betrekking tot au pairs heeft als doel culturele uitwisseling te stimuleren. In hoeverre komen de motieven van gastgezinnen en buitenlandse jongeren om deel te nemen aan het au-pairprogramma hiermee overeen? In 2013 heeft het WODC hier onderzoek naar gedaan.

[PDF volledig artikel]


 

KINDERHUWELIJKEN


 

Kinderhuwelijken zijn een schending van de rechten van het kind. Ondanks mensenrechtenverdragen die zonder uitzondering het kinderhuwelijk verbieden is de praktijk echter anders. Volgens schattingen van de Verenigde Naties trouwt een op de drie meisjes in ontwikkelingslanden voor hun 18de verjaardag en een op de negen meisjes zelfs voor hun 15de verjaardag. Elk jaar trouwen wereldwijd ruim 14 miljoen meisjes voor hun 18de: 39 duizend meisjes per dag.

Bewerkt door: Nico van Nimwegen

[PDF volledig artikel]


 

COLUMN – GEEN GEBREK AAN MENSEN – WEL AAN KWALIFICATIES


 

JOOP SCHIPPERS

Nog in 2008 voorspelde de commissie Bakker, die in opdracht van het kabinet de toekomst van de arbeidsmarkt in kaart moest brengen, dat als gevolg van ontgroening en vergrijzing binnen enkele jaren schaarste aan personeel zou ontstaan. Werkgevers zouden in hun strijd om vacatures vervuld te krijgen tegen elkaar opbieden en werknemers gingen een gouden toekomst tegemoet. Hoe anders is het gelopen. De crisis joeg de werkloosheid hoog op en de vooruitzichten voor werkgelegenheidsherstel waren en zijn nog steeds somber. Terwijl de babyboomers de arbeidsmarkt verlieten, ging de vernietiging van arbeidsplaatsen tijdens de crisis in hoog tempo voort en het einde van die ontwikkeling is nog niet in zicht. Sterker nog, als ‘de robots’ komen, lijkt – zelfs bij voortgaand conjunctureel herstel – de werkgelegenheid nog verder onder druk te raken. Vaak worden daarbij (vak)mensen op mbo-niveau, zoals in de zorg en de commerciële dienstverlening, als risicogroepen aangeduid. Als er al ergens eilandjes van krapte op de arbeidsmarkt ontstaan, is dat in het hogere opleidingssegment. Al snel denken we daarbij aan de sector techniek. Al die hoogwaardige technologische processen moeten immers worden aangestuurd. Waar we gemakkelijk aan voorbijgaan, is dat de samenleving ook in sociaal opzicht steeds ingewikkelder wordt. Politiewerk, zorg, onderwijs, het laten rijden van treinen, maar ook het bouwen van een huis of het uitbaten van een winkel of restaurant zijn zo ingewikkeld geworden dat de bestaande kwalificatieniveaus in veel opzichten niet meer volstaan. Weliswaar dreigt voor de toekomst dus geen tekort aan arbeidskrachten. Wel zal massaal in de kwaliteiten van die arbeidskrachten moeten worden geïnvesteerd om te bewerkstelligen dat ze ook daadwerkelijk op hun rol in de toekomstige economie zijn toegerust. Meer aandacht voor post-initieel onderwijs, een leven lang leren en de overdracht van kennis tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven is daarbij van doorslaggevend belang.

Joop Schippers is hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en lid van de Wetenschapscommissie van het NIDI

[PDF volledig nummer]

Kruimelpad:
 1. Home
 2. DEMOS
 3. Jaargang 2015


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken