KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 5

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 31, nummer 5, mei 2015

Inhoud:
  • Is krimp van de wereldbevolking in zicht?
  • Woonvoorkeuren van kennismigranten
  • Studentenuitwisseling: luieren op kosten van Europa?
  • Column – Europa is nog geen Luxemburg

[PDF volledig nummer]

  Demos

IS KRIMP VAN DE WERELDBEVOLKING IN ZICHT?


 

JOOP DE BEER

Volgens de experts van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking blijven groeien tot bijna elf miljard aan het einde van deze eeuw. Volgens onderzoekers van het Wittgenstein Centre in Wenen komt er over vijftig jaar – na een top van ruim negen miljard – een einde aan de groei van de wereldbevolking. Negen of elf miljard: het is nogal een verschil! Wie heeft gelijk?

[PDF volledig artikel]


 

WOONVOORKEUREN VAN KENNISMIGRANTEN


 

BART SLEUTJES

Europese steden en regio’s beconcurreren elkaar om internationale kenniswerkers aan te trekken. Het is voor overheden daarom belangrijk om te weten waarom deze ‘kennismigranten’ voor een bepaalde stad kiezen en hoe zij daar willen wonen. Hun woonvoorkeuren zijn echter aanzienlijk minder uniform dan vaak verondersteld wordt in het beleid. Vooral verschillen tussen beroepsgroepen vallen op.

[PDF volledig artikel]


 

STUDENTENUITWISSELING


 

CHRISTOF VAN MOL & SANNE DOUMA

Luieren op kosten van Europa?

Meer dan 3 miljoen studenten namen reeds deel aan studentenuitwisseling via het Erasmusprogramma sinds 1987. Het programma kampt echter met veel vooroordelen. Studenten zouden voornamelijk naar Zuid-Europese bestemmingen trekken waar ze op kosten van de Europese Unie een langgerekte vakantie doorbrengen. Studie belandt daarbij op de achtergrond. Dit stereotype beeld strookt niet helemaal met de realiteit.

[PDF volledig artikel]


 

COLUMN – EUROPA IS NOG GEEN LUXEMBURG


 

HAN ENTZINGER

Een paar keer per jaar rijd ik tijdens de avondspits langs Luxemburg. Telkens weer ben ik verbijsterd over de lengte van de dagelijkse files vanuit die stad richting de drie buurlanden. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat het vrij verkeer van werknemers tussen de EU-lidstaten, dat zich hier voor je ogen ontrolt, een doorslaand succes is. Luxemburg lijkt dat te bewijzen: een derde van de bevolking van het groothertogdom en een nog groter deel van zijn beroepsbevolking is geboren in een ander EU-land. Toch is dat schijn die bedriegt.
Luxemburg is de uitzondering op de regel. In totaal werkt niet meer dan drie procent van alle EU-burgers in een andere dan de eigen lidstaat. Daaronder zijn er verhoudingsgewijs meer uit de nieuwe lidstaten dan uit de oude. Begrijpelijk, want het verschil in kansen op werk, maar bovenal het verschil in beloning is voor hen bepaald de moeite waard. Migratiedeskundigen hanteren wel de vuistregel dat het loonniveau in het land van bestemming minstens vier keer zo hoog moet zijn als in het land van herkomst voordat arbeidsmigratie van enige omvang loont. Is het verschil kleiner of is er geen verschil, dan is het vooral nieuwsgierigheid of de liefde die mensen verleidt werk te zoeken in een ander land.
Daarop hadden de bedenkers van het vrij verkeer in Europa destijds niet gerekend. Zij hadden verwacht dat mensen veel sneller in beweging zouden komen. Telkens weer verbaast de Europese Commissie zich erover dat maar zo weinig mensen gebruik maken van dat vrij verkeer, een van de pijlers van het EU-gebouw. Hoofdoorzaken hiervan zijn taal- en cultuurverschillen, de slechte onderlinge afstemming van onderwijs- en sociale zekerheidsstelsels (pensioenopbouw!), en werkgevers die onbedoeld – maar soms ook bedoeld – hun bedrijfstak afschermen voor werknemers uit andere landen.
Nederland is op deze regel geen uitzondering: slechts 2,8 procent van onze beroepsbevolking komt uit een ander EU-land en het aantal Nederlanders dat elders in de EU woont en werkt, ligt daar net iets onder. Zelfs onze studenten zijn met moeite voor een semester naar het buitenland te krijgen. In diverse uitwisselingsprogramma’s van de EU scoort Nederland onder het gemiddelde. Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst. Ik vrees dat Luxemburg nog lang een uitzondering zal blijven.

Han Entzinger is (em.) hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was tot voor kort lid van de wetenschappelijke adviesraad van NIDI.

[PDF volledig nummer]

Kruimelpad:
 1. Home
 2. DEMOS
 3. Jaargang 2015


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken