KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 9

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 31, nummer 9, oktober 2015

Inhoud:
    • Het oudste kind gaat voor
    • Religieuze betrokkenheid in Nederland
    • Het glazen plafond van de Nederlandse wetenschap

[PDF volledig nummer]

  Demos

 

HET OUDSTE KIND GAAT VOOR


 

TOM EMERY

Hebben jongere kinderen het moeilijker dan hun oudere broers of zussen? En als je opgroeit in een groter gezin, kom je er dan bekaaider van af omdat je meer broers en zussen hebt? Het lijken vragen die vooral horen bij familieruzies. Maar recent onderzoek suggereert dat zowel het aantal broers of zussen dat je hebt, als je eigen positie in de kinderrij, een grote invloed kan hebben op de financiële steun die je van je ouders krijgt.

[PDF volledig artikel]


 

RELIGIEUZE BETROKKENHEID IN NEDERLAND


 

HANS SCHMEETS & CARLY VAN MENSVOORT

Slechts een kleine meerderheid van de mensen in ons land voelt zich verbonden met een religieuze groepering. Nog minder mensen brengen dit tot uitdrukking in regelmatig bezoek aan kerk, moskee of synagoge. Er zijn wel grote regionale verschillen in kerkelijke gezindte en kerkbezoek. Het Zuiden lijkt sterk religieus betrokken, maar is het niet. Vooral katholieken tellen veel zogenaamde randkerkelijken: inwoners die als katholiek staan ingeschreven maar zelden of nooit naar de kerk gaan. Nieuwe cijfers over de periode 2010-2014 geven een overzicht van de religieuze staat van ons land.

[PDF volledig artikel]


 

HET GLAZEN PLAFOND VAN DE NEDERLANDSE WETENSCHAP


 

CHRISTOF VAN MOL

Hoewel in Nederland meer vrouwen dan mannen een universitair diploma halen, is de doorstroming van vrouwelijke afgestudeerden naar een wetenschappelijke carrière beperkt. Recente cijfers van de Europese Commissie laten zien dat Nederland onderaan bungelt als het gaat over de participatie van vrouwen in wetenschappelijke functies.

[PDF volledig artikel]


Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2015


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken