KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 1

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 32, nummer 1, januari 2016

Inhoud:
  • Continuïteit in familiebanden
  • De pijn van een scheiding treft vooral moeders met jonge kinderen
  • Langdurige zorg in Nederland: beleid en publieke opinie
  • Familieonderzoek in een veranderende wereld

[PDF volledig nummer]

  Demos

CONTINUÏTEIT IN FAMILIEBANDEN


 

MARTIJN HOGERBRUGGE

In het licht van de participatiesamenleving streeft de overheid er naar de rol van mantelzorgers in de uitvoering van zorgtaken te vergroten. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat familieleden relatief eenvoudig de intensiteit van hun band met een hulpbehoevend familielid kunnen aanpassen. Maar zijn familiebanden wel zo flexibel? Of zijn patronen van contact, hulpuitwisseling en conflict vaak diep ingesleten en moeilijk aan te passen?
Onderzoek gebaseerd op de Netherlands Kinship Panel Study laat zien dat - ondanks een veranderende samenleving - familiebanden relatief stabiel zijn. Dit roept de vraag op of de overheid wellicht te hoge verwachtingen heeft van het aanwenden van familiesolidariteit om de zorgkosten in Nederland verder terug te brengen.

[PDF volledig artikel]


 

DE PIJN VAN EEN SCHEIDING TREFT VOORAL MOEDERS MET JONGE KINDEREN


 

JORNT MANDEMAKERS

Jonge kinderen vergroten de negatieve gevolgen van scheiding voor het welbevinden van de ex-partners. Onderzoek op basis van de Netherlands Kinship Panel Study wijst dat uit. Vooral het welbevinden van moeders van jonge kinderen gaat er sterk op achteruit. Voor mannen en vrouwen zonder jonge kinderen zijn er geen nadelige effecten te traceren.

[PDF volledig artikel]


 

LANGDURIGE ZORG IN NEDERLAND: BELEID EN PUBLIEKE OPINIE


 

THIJS VAN DEN BROEK

Het Nederlandse langdurige-zorgbeleid is de laatste decennia flink veranderd. Er is sprake van een verschuiving naar een zorgmodel waarin de familie een grotere verantwoordelijkheid draagt dan voorheen, terwijl de verantwoordelijkheid van de overheid juist wordt beperkt. Deze ontwikkeling lijkt echter op gespannen voet te staan met hoe de Nederlandse bevolking daarover denkt.

[PDF volledig artikel]


 

FAMILIEONDERZOEK IN EEN VERANDERENDE WERELD


 

SEAN DE HOON

In de 12 jaar tussen de eerste ronde van de Netherlands Kinship Panel Study in 2002 en de vierde ronde in 2014 is de wereld snel veranderd, vooral in de manier van communiceren. Dat heeft niet alleen gevolgen gehad voor de wijze van gegevensverzameling tot nu toe, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Waren er in 2002 12 miljoen mobiele telefoons in Nederland, in 2014 waren dat er 21,5 miljoen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de gegevensverzameling en de respondenten? En welke nieuwe mogelijkheden zijn er in de toekomst voor dit soort surveyonderzoeken?

[PDF volledig artikel]

Kruimelpad:
 1. Home
 2. DEMOS
 3. Jaargang 2016


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken