KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 3

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 32, nummer 3, maart 2016

Inhoud:
  • Godsdienstige plechtigheden blijven belangrijk bij geboorte, huwelijk en overlijden
  • Samenleven over grenzen: Ghanese paren in Nederland en het Verenigd Koninkrijk
  • Doorwerken na pensioen in Europa
  • Column: Hadden demografen V&D kunnen redden?

[PDF volledig nummer]

  Demos

GODSDIENSTIGE PLECHTIGHEDEN BLIJVEN BELANGRIJK BIJ GEBOORTE, HUWELIJK EN OVERLIJDEN


 

ELLEN DINGEMANS

De rol van godsdienst in onze samenleving is steeds kleiner geworden. Maar ondanks de sterke afname van bijvoorbeeld kerkbezoek zijn er nog steeds levensgebeurtenissen waarbij godsdienstige plechtigheden een belangrijke rol kunnen spelen, zoals bij geboorte, huwelijk of het overlijden van een dierbare. In hoeverre hechten Nederlanders nog waarde aan een godsdienstig plechtigheid bij deze gebeurtenissen? In ieder geval minder dan andere Europeanen, zo lijkt het.

[PDF volledig artikel]


 

SAMENLEVEN OVER GRENZEN: GHANESE PAREN IN NEDERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK


 

KIM CAARLS

Niet alle migranten die zich in Nederland vestigen willen zich met hun gezin herenigen. Nieuw onderzoek naar Ghanese migranten wijst uit dat familie- en gezinsrelaties over de grenzen heen langdurig kunnen blijven bestaan: living apart together across borders. Een streng migratiebeleid kan het onderhouden van deze zogenoemde transnationale familierelaties echter bemoeilijken.

[PDF volledig artikel]


 

DOORWERKEN NA PENSIOEN IN EUROPA


 

EKATERINA NOVIKOVA & ELLEN DINGEMANS

De tijd dat werknemers bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de arbeidsmarkt definitief vaarwel zeggen ligt achter ons. Het percentage ouderen dat werkt na de officiële pensioenleeftijd stijgt in Nederland en in de meeste andere Europese landen. De maatschappelijke acceptatie van werken na pensioen verschilt echter sterk in Europa.

[PDF volledig artikel]


 

COLUMN - HADDEN DEMOGRAFEN V&D KUNNEN REDDEN?


 

JOOP SCHIPPERS

De Nederlandse samenleving vergrijst. Toch is verjonging vaak nog het parool. Dat geldt in omroepland waar om de zoveel tijd een ervaren presentator - of vaker nog presentatrice - wordt afgedankt, bij politieke partijen als in aanloop naar de verkiezingen een nieuwe lijst wordt samengesteld en het was een aantal jaren geleden ook het antwoord van V&D op het teruglopende aantal klanten in de winkel. Zolang sprake is van een 'jonge'bevolkingsopbouw lijkt verjonging een logische reactie op de veranderende samenstelling van het kijkersbestand, het electoraat of het winkelend publiek. In een vergrijzende samenleving lijkt die reactie minder logisch. Niet alleen vanuit het perspectief van de aantallen: er zijn nu eenmaal meer ouderen en minder jongeren. Maar ook vanuit het perspectief van het gedrag van de verschillende leeftijdsgroepen. Ouderen hebben vaste kijkpatronen ontwikkeld, zijn trouwe stembusgangers en kwamen van jongs af aan bij V&D. Als kind aan de hand van hun moeder die er knopen of elastiek kocht, als tiener voor hun schoolagenda en later als volwassene voor een wekkerradio, een trui of een cd. Natuurlijk, ook ouderen kijken steeds vaker naar 'Uitzending gemist' en YouTube, slaan ook wel eens een verkiezing over en kopen steeds meer via internet. Maar die vaste patronen zitten er - meer dan bij jongeren die hun eigen patronen ontwikkelen en die van hun (groot)ouders al snel als fossiel bestempelen - wel in en worden niet van de ene op de andere dag losgelaten. En dan hebben we het nog niet gehad over het verschil in koopkracht tussen de huidige generaties oud en jong. De tragiek is dat de 'traditionele' verjongingsreflex door het management van V&D het zicht heeft belemmerd op de kansen die traditioneel gedrag van ouderen het warenhuis had kunnen bieden. Meer focus op de oudere klant had weliswaar niet automatisch de redding van het concern betekend. Maar het had ook de oudere medewerkers in elk geval de overtuiging geboden dat echt alles geprobeerd was om de catastrofe voor het ooit zo succesvolle familiebedrijf af te wenden. Demografen alleen hadden het concern niet gered, maar samen met gedragswetenschappers waren ze wellicht een eind gekomen.

Joop Schippers is hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en lid van de Wetenschapscommissie van het NIDI

[PDF column]

[PDF volledig nummer]

Kruimelpad:
 1. Home
 2. DEMOS
 3. Jaargang 2016


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken