KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 5

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 32, nummer 5, mei 2016,

Themanummer tentoonstelling "100 worden – en ervan genieten"

Inhoud:
  • Langer leven, wat betekent dat?
  • Sterke stijging van de kans om 100 te worden
  • Sociaal ‘konvooi’ beste middel tegen eenzaamheid
  • Overgewicht bij kinderen
  • De lange arm van de Hongerwinter
  • Intergenerationele solidariteit bij migranten
  • Welbevinden: wat vinden ouderen er zelf van?
  • Doorwerken na pensioen vooral populair in hogere functies

[PDF volledig nummer]

  Demos

LANGER LEVEN, WAT BETEKENT DAT?


 

Dat onze bevolking vergrijst is bekend. Vergrijzing is geen ramp of noodlot, maar in feite een succesverhaal van menselijke vooruitgang. Het blijkt echter moeilijk te bevatten dat een afnemende bevolkingsgroei en een steeds langere levensduur, die wij grotendeels in gezondheid doorbrengen, een structureel oudere leeftijdsopbouw tot gevolg hebben. We hebben tijd nodig om aan het 'nieuwe oud' te wennen en ook om onze samenleving daarop in te richten. Dat raakt ons allemaal.

Deze speciale uitgave van DEMOS is in zijn geheel gewijd aan het thema van de tentoonstelling "100 worden – en ervan genieten", met een breed palet aan bijdragen van medewerkers van het NIDI en de Rijksuniversiteit Groningen. We hopen dat het onze lezers uitnodigt om de tentoonstelling te bezoeken. Dit kan van 23 mei tot en met 3 juni 2016 in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag en van 7 tot en met 19 juni 2016 in de Der Aa-kerk in Groningen.


 

STERKE STIJGING VAN DE KANS OM 100 TE WORDEN


 

LENNY STOELDRAIJER, FANNY JANSSEN & JOOP DE BEER

De kans van een 18-jarige vrouw om 100 te worden is 17 procent. Die kans was in 1950 maar 3 procent. Het bereiken van de 100-jarige leeftijd wordt dus steeds minder uitzonderlijk. En in de toekomst zal het nog normaler worden. Voor mannen liggen de kansen om 100 te worden een stuk lager dan voor vrouwen. Het is de vraag of de burgemeester dan nog langs komt, maar het bereiken van de 100-jarige leeftijd blijft toch zeker de moeite van het vieren waard.

[PDF volledig artikel]


 

SOCIAAL 'KONVOOI' BESTE MIDDEL TEGEN EENZAAMHEID


 

JENNY DE JONG GIERVELD & TINEKE FOKKEMA

Op het NIDI wordt veel onderzoek gedaan naar het welbevinden van ouderen en de rol die partner en kinderen daarbij spelen. Als ouderen deze familiebanden missen, leidt dat automatisch tot eenzaamheid? En zijn ouderen met partner en/of kinderen dan nooit eenzaam? Recente gegevens over ouderen in Nederland laten zien dat het ontbreken van een partnerrelatie en contact met kinderen voor een belangrijk deel kan worden gecompenseerd door contact met andere mensen. Tijdig investeren in een sociaal netwerk buiten de directe familiekring is dan ook van groot belang.

[PDF volledig artikel]


 

OVERGEWICHT BIJ KINDEREN


 

LEONIE ELSENBURG, NYNKE SMIDT, HANS HOEK & AART LIEFBROER

Overgewicht en obesitas onder kinderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Kinderen met een hoge body mass index (BMI) hebben een verhoogd risico op ziektes zoals hart- en vaatziekten en type 2 diabetes ('ouderdomssuikerziekte'). Daarom is het belangrijk om vast te stellen welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de BMI van kinderen.

[PDF volledig artikel]


 

DE LANGE ARM VAN DE HONGERWINTER


 

PETER EKAMPER, FRANS VAN POPPEL, GOVERT BIJWAARD & L.H. LUMEY

De winter van 1944-1945 staat in Nederland bekend als de Hongerwinter. De onmiddellijke effecten van de blootstelling aan de Hongerwinter zijn overduidelijk. Door de honger waren veel vrouwen niet meer vruchtbaar; het aantal verwekte kinderen in die periode daalde dan ook dramatisch. De verstoorde groei in de baarmoeder leidde tot een sterke daling van het geboortegewicht van Hongerwinterkinderen. Maar hoe zit het met gezondheidseffecten op de lange termijn?

[PDF volledig artikel]


 

INTERGENERATIONELE SOLIDARITEIT BIJ MIGRANTEN


 

ILSE ROOYACKERS & HELGA DE VALK

In hoeverre lijken Nederlanders en niet-Westerse migranten op elkaar in de relaties die volwassen kinderen met hun moeder onderhouden? En wat voor effect heeft acculturatie op moeder-kind relaties?

[PDF volledig artikel]


 

WELBEVINDEN: WAT VINDEN OUDEREN ER ZELF VAN?


 

LOUISE MEIJERING, LINDEN DOUMA, INGE HUTTER, WENDY OUDE VRIELINK & NARDI STEVERINK

Subjectief welbevinden kan worden omschreven als iemands waardering van zijn of haar eigen leven. Meer inzicht in het subjectieve welbevinden van ouderen is belangrijk omdat dit samengaat met een betere ervaren en objectieve gezondheid. In onderzoek over welbevinden van ouderen wordt maar weinig aandacht besteed aan de mening van ouderen zelf.

[PDF volledig artikel]


 

DOORWERKEN NA PENSIOEN VOORAL POPULAIR IN HOGERE FUNCTIES


 

HANNA VAN SOLINGE & KÈNE HENKENS

De leeftijd waarop men AOW kan ontvangen schuift langzaam op in Nederland. Vanaf 2021 zullen werknemers moeten doorwerken tot 67 jaar. Veel werknemers voelen zich hierdoor overvallen en zijn er boos over. Er is echter ook een kleine groep werknemers die geen moeite heeft met deze ontwikkelingen.

[PDF volledig artikel]


[PDF volledig nummer]

Kruimelpad:
 1. Home
 2. DEMOS
 3. Jaargang 2016


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken