KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 6

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 32, nummer 6, juni 2016

Inhoud:
  • Emancipatie en de trek naar de stad
  • Roken veroorzaakte vroeger grote verschillen in levensverwachting
  • Arbeidsmigratiedruk in Turkije
  • Verbondenheid beschermt oudere migranten tegen ernstige eenzaamheid

[PDF volledig nummer]

  Demos

 

EMANCIPATIE EN DE TREK NAAR DE STAD


 

JAN LATTEN & MARJOLIJN DAS

De opmars van de stad en de opmars van vrouwen zijn meer met elkaar verbonden dan je op het eerste gezicht zou denken. Vrouwen die in hun leven de keus maken om vanuit elders in Nederland naar de Randstad te trekken plukken daar de vruchten van. Opleiding is daarbij een doorslaggevende factor.

[PDF volledig artikel]


 

ROKEN VEROORZAAKTE VROEGER GROTE VERSCHILLEN IN LEVENSVERWACHTING


 

FANNY JANSSEN & FRANS VAN POPPEL

In november 2015 werd de landelijke campagne 'We gaan voor een rookvrije generatie' gestart. Een campagne gericht op het ontmoedigen van roken op jonge leeftijd. Ervaringen die men op jonge leeftijd opdoet zijn van groot belang voor gedragingen op latere leeftijd en kunnen enorme effecten met zich meebrengen. Voor roken zijn de negatieve effecten op de gezondheid inmiddels alom bekend. De generaties geboren aan het begin van de twintigste eeuw leefden echter in een compleet andere context, waarbij mannen massaal rookten en vrouwen amper. Dit verschil in rookgewoontes blijkt verantwoordelijk te zijn voor het oplopen van het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen geboren tussen 1895 en 1925, tot meer dan 8 jaar in het voordeel van de vrouwen.

[PDF volledig artikel]


 

ARBEIDSMIGRATIEDRUK IN TURKIJE


 

GEORGE GROENEWOLD

De migratie naar de Europese Unie wordt vandaag de dag beheerst door grote stromen migranten die vanwege oorlog, onderdrukking of armoede een nieuw bestaan willen opbouwen in de EU. Sinds 20 maart 2016 helpt Turkije om deze stromen beter te beheersen. Als tegenprestatie schaffen EU-landen waarschijnlijk de Schengen-visumplicht voor Turkije af. De lat voor arbeidsmigratie naar de EU wordt dan voor Turken lager gelegd. Veel zal afhangen van de groei van het aantal banen in Turkije. Zal dit de druk om te emigreren verminderen?

[PDF volledig artikel]


 

VERBONDENHEID BESCHERMT OUDERE MIGRANTEN TEGEN ERNSTIGE EENZAAMHEID


 

TINEKE FOKKEMA & JOLIEN KLOK

Oudere migranten zijn vaker eenzaam dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Er is nog maar weinig bekend over de specifieke oorzaken hiervan, noch wat er kan worden gedaan om zich te wapenen tegen ernstige eenzaamheid. Reden voor de Vrije Universiteit en het NIDI om een nieuw onderzoek te starten. De eerste resultaten laten zien dat Turkse en Marokkaanse oudere migranten minder sterk eenzaam zijn wanneer zij zich verbonden voelen met de Nederlandse samenleving of met hun eigen etnische groep.

[PDF volledig artikel]


[PDF volledig nummer]

Kruimelpad:
 1. Home
 2. DEMOS
 3. Jaargang 2016


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken