KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 10

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 32, nummer 10, november/december 2016

Inhoud:
  • Wie was Scrooge? De dubbele bodem van 'A Christmas Carol'
  • Segregatie op kleine schaal; Surinamers in Amsterdam en Turken in Almelo
  • Asielzoekers in Oostenrijk
  • Column: Kerst en ons ‘sociaal konvooi’

[PDF volledig nummer]

  Demos

 

WIE WAS SCROOGE?


 

HARRY VAN DALEN

De dubbele bodem van 'A Christmas Carol'

Ieder jaar komt op televisie wel een verfilming van de kerstvertelling A Christmas Carol van Charles Dickens (1812-1870) langs. En wie het niet kent van de beeldbuis heeft het ongetwijfeld voor zijn boekenlijst op de middelbare school gelezen. Oppervlakkige lezing van het boek doet vermoeden dat we er met Kerst aan herinnerd moeten worden om altijd ons hart te laten spreken en dat we ons moeten bekommeren om de mensen die het minder hebben.

[PDF volledig artikel]


 

SEGREGATIE OP KLEINE SCHAAL


 

BART SLEUTJES & JEROEN OOIJEVAAR

Surinamers in Amsterdam en Turken in Almelo

Segregatie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond doet zich vooral voor in steden. Dit wordt meestal onderzocht op basis van administratieve buurten. Uit onderzoek van het NIDI en het CBS met een nieuwe methode blijkt echter dat segregatie vaak een veel kleinschaliger karakter heeft. Naarmate we meer inzoomen, worden lokale verschillen in segregatie duidelijker zichtbaar. Buurten die zogenaamd sterk gesegregeerd zijn, blijken dat bij nader inzien maar deels te zijn. Neem de voorbeelden van Surinamers in Amsterdam en Turken in Almelo.

[PDF volledig artikel]


 

ASIELZOEKERS IN OOSTENRIJK


 

NICO VAN NIMWEGEN

De vluchtelingenstroom die Europa in 2015 op zijn grondvesten deed schudden is zeker nog niet uitgewerkt. Eind 2015 stond de teller voor de Europese Unie op 1,25 miljoen vluchtelingen, waarbij de aanvankelijke stromen uit het Midden-Oosten en vooral uit Syrië en Irak werden aangevuld met asielzoekers uit Afghanistan, Eritrea en andere delen van Afrika.
Door geografische en politieke factoren – denk aan de politieke verwikkelingen op de Balkan en in Hongarije en Tsjechië – deed een groot deel van deze stroom Oostenrijk aan. En hoewel de meeste vluchtelingen doorreisden naar het Noordwesten van Europa bleef een relatief groot deel van de stroom in Oostenrijk.

[PDF volledig artikel]


 

COLUMN - KERST EN ONS 'SOCIAAL KONVOOI'


 

JENNY GIERVELD

Een gevarieerd netwerk van familieleden, vrienden, collega’ en anderen – je sociale konvooi – vormt de basis voor sociale verbondenheid. Wederkerige aandacht voor elkaar en klaarstaan om elkaar bij praktische of emotionele problemen in het dagelijks leven te ondersteunen, functioneert dan als een soort van ‘eerste-hulplijn’.

Sommige mensen verkiezen een klein konvooi: bijvoorbeeld de partner, kinderen, een buur en een goede vriend. Andere mensen hebben graag een groter konvooi om zich een: naast de partner en kinderen, bijvoorbeeld ook een broer, zus of ander familielid en naast een goede vriend waarderen ze ook betekenisvolle contacten met mede leden van een vereniging, mede-vrijwilligers enzovoort.

Vooral de kwaliteit van de contacten is erg belangrijk voor gevoelens van sociale verbondenheid; dat leden van het konvooi elkaar wederzijds ondersteunen waar dat nodig of nuttig is. Een goed functionerend konvooi komt echter niet zomaar uit de lucht vallen. Het komt alleen maar tot kwaliteit wanneer we tijd voor elkaar vrij maken. Verwaarloosde contacten met leden van ons konvooi verdienen een snelle ingreep.

Traditioneel vormt de periode rond Kerst een goede gelegenheid om elkaar weer eens uit te nodigen en te bezoeken. Familieleden komen eten, met een groepje vrienden verzorgen we een gezellige middag. En de mensen uit ons sociale konvooi die door gezondheidsproblemen niet meer uit huis komen, zullen we zeker opzoeken. Maar let op! Een bezoekje of kaartje eenmaal per jaar helpt deze mensen niet. We moeten er voor hen zijn het gehele jaar door .....

Jenny Gierveld is Honorary Fellow bij het NIDI.

[PDF column]

[PDF volledig nummer]

Kruimelpad:
 1. Home
 2. DEMOS
 3. Jaargang 2016


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken