KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 1

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 33, nummer 1, januari 2017

Inhoud:

[PDF volledig nummer]

  Demos

MULTICULTURALISME EN CRIMINALITEIT


 

ARJEN LEERKES, ROEL JENNISSEN & TINEKE FOKKEMA

De kans dat mannen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond verdacht worden van criminaliteit verschilt aanzienlijk tussen gemeenten. Die verschillen lijken verband te houden met hoe er lokaal wordt omgegaan met culturele en etnische diversiteit.
De bevolking in de ene gemeente is meer multicultureel georiënteerd dan in de andere. Marokkaanse en vooral Turkse Nederlanders zijn minder crimineel in tolerantere gemeenten met een kleinere sociale afstand tussen de bevolkingsgroepen.

[PDF volledig artikel]


 

VEERTIG JAAR ‘BEVOLKING EN WELZIJN IN NEDERLAND’


 

DICK VAN DE KAA

Op 25 januari 2017 was het precies 40 jaar geleden dat prof. dr. Pieter Muntendam het eindrapport van de naar hem genoemde Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk aan de toenmalige minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Irene Vorrink (PvdA), aanbood. De minister ontving een rapport met als titel Bevolking en Welzijn in Nederland. Het omvatte 292 pagina’s, waaronder een lijst van 66 aanbevelingen. Het rapport was gebaseerd op 23 speciaal vervaardigde onderzoeksrapporten en op de verslagen van de acht werkgroepen van de Staatscommissie zelf. De wetenschappelijk secretaris van de commissie blikt terug op een rapport dat in die tijd de gemoederen danig bezig hield.

[PDF volledig artikel]


 

SAMENWONEN EN EEN KIND


 

JUDITH KOOPS

Zestig jaar geleden was de weg naar volwassenheid in Westerse samenlevingen eenduidig: na het verlaten van het ouderlijk huis ging je trouwen en kreeg je kinderen. Sindsdien zijn er steeds meer mensen die alternatieve paden naar de volwassenheid bewandelen. Een van de meest opvallende veranderingen is de toename in het aantal stellen dat een kind krijgt terwijl zij ongehuwd samenwonen. Wetenschappers dubben of dit voortkomt uit sociaaleconomische ongelijkheid dan wel een ‘vrije’ keuze is.

[PDF volledig artikel]


 

COLUMN - STOP DE BEVOLKINGSGROEI


 

TON COENEN

Bevolkingsgroei is een van de grootste uitdagingen van de eeuw. Tegen het eind van de eeuw telt de aarde volgens VN-prognoses ongeveer 11,2 miljard mensen en dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van nu. De razendsnelle groei zal onevenredig zijn: de bevolking in ontwikkelde landen, zoals Nederland, blijft gelijk of krimpt zelfs iets. De bevolkingsgroei in Sub-Saharaans Afrika daarentegen gaat verviervoudigen.

De wereldwijde cijfers rond zwangerschap en anticonceptie zijn net zo zorgwekkend. Maar liefst 4 op de 10 zwangerschappen zijn ongepland of ongewenst. Ruim 225 miljoen vrouwen die zwangerschap willen voorkomen of uitstellen, hebben geen of beperkte toegang tot anticonceptie en onvoldoende informatie over gezinsplanning. Dat leidt vaak tot hoge vruchtbaarheidscijfers, grote gezinnen en snelle bevolkingsgroei.

Waarom moeten we ons hierom druk maken? Als seksuele voorlichting en beschikbaarheid van anticonceptie wel goed geregeld zijn, kiezen mensen er vaak voor om minder en op latere leeftijd kinderen te krijgen dan voorgaande generaties. Vrouwen kunnen zich dan vaak beter ontwikkelen, en met kleinere gezinnen is er meer geld voor onderwijs en zorg. Zo simpel en effectief is het. Niet voor niets is seksuele gezondheid en rechten een speerpunt van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Wij nemen hier een speciale progressieve voortrekkersrol in – wereldwijd. Zeker nu te verwachten is dat de VS onder president Trump een sterke conservatieve tegenkracht gaat worden, is het extra van belang dat Nederland die leidende rol behoudt.

Daarom moet Nederland in de komende jaren extra inzetten op het bevorderen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor alle meisjes en vrouwen. Bevolkingsgroei heeft vele kanten en vraagt om effectieve antwoorden. Keuzevrijheid en toegang tot anticonceptie vormen daartoe een belangrijke sleutel.

Ton Coenen is directeur van Rutgers | Kenniscentrum Seksualiteit.

[PDF column]

[PDF volledig nummer]

Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2017


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken