KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 10

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 33, nummer 10, november/december 2017

Inhoud:

pdf

  Demos

 

HIJ EN/OF ZIJ: TRANSGENDERS EN INTERSEKSE IN NEDERLAND


 

NICOLE VAN DER GAAG & NICO VAN NIMWEGEN

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor transgenders en mensen die worden geboren met een lichaam dat niet aansluit bij het standaardbeeld van man of vrouw. Hoewel door de toegenomen aandacht de zichtbaarheid van vooral transgenders is toegenomen, is er in de samenleving nog veel onbekend over deze groep burgers. Om wie gaat het eigenlijk en hoe groot is deze groep in Nederland?

[Lees het volledige artikel / PDF]


 

OUDERE WERKNEMER KOMT MET MANTELZORG IN HET GEDRANG


 

KÈNE HENKENS & HANNA VAN SOLINGE

De Nederlandse verzorgingsstaat is sterk in beweging. Langer doorwerken is het devies maar burgers dienen ook meer dan vroeger hun familie bij te staan wanneer zorg gevraagd wordt. NIDI-onderzoek laat zien dat bijna de helft van de werkende 60-plussers actief is als mantelzorger en voor velen van hen vormt dat een zware belasting. De werksituatie en de pensioenregelingen bieden nog weinig flexibiliteit om deze belasting te verminderen.

[Lees het volledige artikel / PDF]


 

FEESTMAAND DECEMBER... WIE DOET ER MEE?


 

ILSE ROOYACKERS

December is een echte Nederlandse feestmaand waarbij Sinterklaas en de Kerstdagen eruitspringen. Vooral rond Sinterklaas is er discussie over de aankleding van het feest, maar ook zonder die "Pietendiscussie" kan je je afvragen in hoeverre Sinterklaas eigenlijk wordt gevierd door wat tegenwoordig Nederlanders met een migratieachtergrond heet. En hoe zit het met de Kerst?

[Lees het volledige artikel / PDF]


 

COLUMN - GEBREKKIGE MIGRATIESTATISTIEK


 

FRANS WILLEKENS

Internationale migratie houdt de gemoederen bezig en staat hoog op de politieke agenda. Opvattingen, belangen en ’feiten’ sturen het debat en het beleid. Betrouwbare gegevens zouden houvast kunnen bieden, maar Europa beschikt nauwelijks over betrouwbare immigratie- en emigratiestatistieken.

Om een voorbeeld te geven: iemand die zich vanuit het buitenland in een land vestigt met een verblijfsvergunning is een immigrant. Die omschrijving leidt tot weinig problemen. De praktische invulling wel. Mensen vestigen zich namelijk ook zonder verblijfsvergunning: naar schatting 11 miljoen in de Verenigde Staten en tussen 2 en 4 miljoen in Europa. Een groot deel daarvan, naar schatting 40 procent, is niet illegaal over de grens gekomen, maar blijft na het verstrijken van het visum. Ook de vertrekcijfers zijn bijzonder problematisch omdat deze niet worden bijgehouden of het vertrek niet wordt gemeld. Administratieve controles of een volkstelling leiden soms tot aanzienlijke correcties, soms jaren na de feiten.

Begrippen als vestiging en woonplaats zijn historisch gegroeid en verschillen aanzienlijk tussen lidstaten van de Europese Unie. Omdat standaardisatie niet mogelijk was, vroeg het Europese Bureau voor de Statistiek (Eurostat) wetenschappers om statistische methoden te ontwikkelen die deze verschillen in definities en metingen overbruggen. In 2007 nam het Europese Parlement een wet aan die het gebruik van deze wetenschappelijk verantwoorde schattingsmethoden toelaat. Maar de nieuwe technieken worden niet algemeen gebruikt. Sedert 2009 publiceert Eurostat ‘vergelijkbare’ immigratie- en emigratiegegevens die de lidstaten aanleveren, zonder uitspraak te doen over de kwaliteit van de gegevens. Dat schept schijnzekerheid. Eurostat zelf gebruikt de international migratiegegevens nog niet in hun bevolkingsprognoses.

In Europa wordt veel gesproken over de noodzaak van betrouwbare migratiestatistieken. Het ontbreekt aan daadkracht. Scandinavische landen hebben het goed geregeld. Het land van vestiging stuurt immigratiegegevens door naar het land van herkomst, die de informatie gebruikt voor de emigratiestatistiek. Deze praktijk is vergelijkbaar met de gegevensuitwisseling tussen gemeenten in Nederland. Voorlopig volgt alleen Roemenië het Scandinavische voorbeeld en dan nog niet volledig. Er is nog een lange weg te gaan alvorens in Europa betrouwbare migratiestatistieken een stevig houvast bieden in debat en beleid.

Frans Willekens is Honorary Fellow bij het NIDI.

[PDF column]


 

pdf PDF volledig nummer
Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2017


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken