KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 9

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 25, nummer 9, themanummer kredietcrisis, november 2009

Inhoud:
  • De crisis en de vruchtbaarheid in de westerse wereld
  • De crisis en internationale migratie
  • Immigratie en werkloosheid in Nederland

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

THEMANUMMER - GEVOLGEN VAN DE KREDIETCRISIS VOOR VRUCHTBAARHEID EN MIGRATIE

 


 

De crisis op de financiële markten (kredietcrisis) die in de zomer van 2007 in de Verenigde Staten ontstond en sindsdien de wereld veroverde en nog steeds economisch in zijn greep houdt, heeft ook een aantal demografische effecten. Menselijk gedrag (geboorte, migratie, relatievorming en ?ontbinding) laat zich nu eenmaal ook door financieel-economische tegenslagen sturen.

 


 

DE CRISIS EN DE VRUCHTBAARHEID IN DE WESTERSE WERELD

 


 

TOMÁSV SOBOTKA, VEGARD SKIRBEKK & DIMITER PHILIPOV

Naar aanleiding van de huidige economische crisis bracht het Duitse weekblad Der Spiegel een artikel over ‘crisisbaby’s’: een waarschuwing dat instabiliteit op de arbeidsmarkt zal leiden tot ongunstiger vooruitzichten voor de toekomst en tot een daling van de vruchtbaarheid. Al in 2002 zei de Australische Minister van werkgelegenheid gevat dat “children are the ultimate vote of confidence in the future”. Kennelijk is het logisch om naar aanleiding van een recessie dalende geboortecijfers te verwachten. Dit artikel gaat na of die logica stand kan houden.

[PDF volledig artikel]

 


 

DE CRISIS EN INTERNATIONALE MIGRATIE

 


 

GIJS BEETS & FRANS WILLEKENS

De gevolgen van economische crises openbaren zich soms eerst jaren of generaties later, zo is in het verleden gebleken. Dit artikel geeft een overzicht van hetgeen tot nu toe bekend is over de effecten van de huidige crisis op internationale migratie. Gedetailleerde studies komen pas over enige tijd beschikbaar, soms pas jaren later. Voorlopig staat min of meer vast dat van alle typen migratie vooral arbeidsmigratie een flinke knauw heeft gekregen, terwijl de aantallen vluchtelingen – om humanitaire of milieuredenen – nauwelijks lijken veranderd.

[PDF volledig artikel]

 


 

IMMIGRATIE EN WERKLOOSHEID IN NEDERLAND

 


 

JOOP DE BEER

Het effect van de huidige economische crisis op de immigratie in Nederland is nog niet in de cijfers te zien. Op grond van ervaringen in de afgelopen 30 jaar valt evenwel te verwachten dat de toegenomen werkloosheid tot een daling van de immigratie zal leiden.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken