KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 7

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 26, nummer 7, september 2010

Inhoud:
  • Nieuw family planning initiatief in Indiase deelstaat; een financiële bonus voor uitstel van geboorte
  • Steeds verder voorbij de natuurlijke levensverwachting
  • Aantal adoptiekinderen gedaald

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

NIEUW ONDERZOEK ONDER JODEN IN NEDERLAND

 


 

HANNA VAN SOLINGE & CARLO VAN PRAAG

Continuïteit en verandering

In 1999 werd een groot onderzoek uitgevoerd onder Joden in Nederland. Voor het eerst kon er op basis van een mondelinge enquête, waaraan meer dan 1.000 respondenten meewerkten, een min of meer representatief beeld worden gegeven van de Joden in Nederland en hun binding met het Jodendom. Een nieuw onderzoek uit 2009 bouwt daar op voort.De oorspronkelijke steekproef werd aangevuld met leden van de volgende generatie.De overdracht van de Joodse binding van ouders op kinderen en de Joodse binding van jongeren vormen dan ook belangrijke onderwerpen in dit onderzoek.

[PDF volledig artikel]

 


 

RUSSISCHE MANNEN DRINKEN VEEL EN STERVEN VROEG

 


 

DAVID A. LEON, VLADIMIR M. SHKOLNIKOV & MARTIN MCKEE

Levensverwachting is in Rusland nog steeds laag

In geen ander land schommelt de levensverwachting zo sterk als in Rusland.Bovendien is deze laag,vooral bij de mannen. Overmatig alcoholgebruik speelt hierbij een voorname rol.Schattingen wijzen uit dat circa een derde van alle overlijdensgevallen onder mannen in de arbeidsgeschikte levensfase alcoholgerelateerd is. Dat komt jaarlijks overeen met circa 170.000 sterfgevallen.Om dat aantal omlaag te krijgen moet het onderwerp hoog op de politieke agenda komen en zijn drastische maatregelen nodig.

[PDF volledig artikel]

 


 

IN VEEL WESTERSE LANDEN STIJGEN DE VRUCHTBAARHEIDSCIJFERS WEER

 


 

JOSHUA R. GOLDSTEIN, TOMÁS SOBOTKA & AIVA JASILIONIENE

Een meer duurzame trendombuiging lijkt mogelijk

De tijden van extreem lage vruchtbaarheidscijfers lijken voorbij. De (demografische) verwachtingen voor de toekomst zien er daarmee minder somber uit dan we tot voor kort dachten. Voornaamste reden daarvan is dat ouders de geboorte van hun kinderen nauwelijks meer verder uitstellen. Nog niet in alle landen is het echter zo ver, want er bestaan aanzienlijk faseverschillen in uitstelgedrag.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken