KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 8

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 26, nummer 8, oktober 2010

Inhoud:
  • In 2009 tijdelijk minder echtscheidingen via Nederlandse rechter
  • De krimpregio’s van de toekomst; regionale demografische ontwikkelingen tot 2040: omslag van groei naar krimp

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

IN 2009 TIJDELIJK MINDER ECHTSCHEIDINGEN VIA NEDERLANDSE RECHTER

 


 

ARNO SPRANGERS & NIC STEENBRINK

Continuïteit en verandering

In 2009 werden 31.700 huwelijken door de Nederlandse rechter ontbonden. Dit zijn er iets minder dan in 2008, toen 32.900 echtscheidingen werden uitgesproken. Het afschaffen van de flitsscheiding per 1 maart 2009 en de kredietcrisis hebben dus in 2009 niet tot een stijging van het aantal echtscheidingsprocedures geleid. Hier blijkt echter sprake te zijn van ’uitstel‘. In het eerste halfjaar van 2010 is het aantal echtscheidingsprocedures weer met acht procent gestegen. Bij ruim zes op de tien echtscheidingen waren minderjarige kinderen betrokken. Het ging in totaal om 33.300 kinderen. Ongeveer de helft van hen was op het moment van scheiding jonger dan tien jaar.

[PDF volledig artikel]

 


 

DE KRIMPREGIO'S VAN DE TOEKOMST

 


 

MARK TER VEER, SANNE BOSCHMAN & FEMKE VERWEST

Regionale demografische ontwikkelingen tot 2040: omslag van groei naar krimp

Traditionele prognosekaarten laten zien in welke regio’s de bevolking in 2040 kleiner is dan nu. Er zijn echter meer regio’s die in de toekomst krimp zullen meemaken. In dit artikel worden daarom omslagkaarten gepresenteerd die laten zien op welk moment regio’s te maken zullen krijgen met demografische krimp. Met behulp van deze kaarten kunnen bestuurders van deze regio’s beter op krimp anticiperen en kan worden voorkomen dat de problemen die met krimp kunnen samengaan, zoals leegstand en overaanbod van woningen en voorzieningen, verergeren.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken