KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 1

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 27, nummer 1, januari 2011

Inhoud:
  • Vier toekomstscenario's voor de multi-etnische samenleving
  • Boemerangkinderen; weer terug naar het ouderlijk huis

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

VIER TOEKOMSTSCENARIO'S VOOR DE MULTI-ETNISCHE SAMENLEVING

 


 

GEORGE GROENEWOLD & JOOP DE BEER

Uitgaande van veronderstellingen over de economische ontwikkeling in Nederland, de rol van de overheid en de aard van het migratie- en inburgeringsbeleid heeft het NIDI vier scenario's van de toekomst van multi-etnisch Nederland opgesteld.
Naast de getalsmatige ontwikkeling beschrijven de vier scenario's mogelijke gedragsreacties van verschillende groepen en spanningen die daardoor kunnen ontstaan in een multi-etnische samenleving.

[PDF volledig artikel]

 


 

BOEMERANGKINDEREN

 


 

ELMA WOBMA & ARIE DE GRAAF

Weer terug naar het ouderlijk huis

Het verlaten van het ouderlijk huis vormt een belangrijke stap in de levensloop. Met deze stap begint de fase van zelfstandigheid. Soms keert een kind, nadat het een periode op zichzelf heeft gewoond, terug naar het ouderlijk huis. Zo'n terugkerend kind wordt een boemerangkind genoemd als het, om wat voor reden ook, vier maanden of langer opnieuw bij de ouders gaat wonen. De laatste jaren neemt het aantal boemerangkinderen toe. In dit artikel wordt naar een verklaring gezocht.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken