KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 10

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 27, nummer 10, december 2011

Inhoud:
  • Arbeidsmigratie; terug van (nooit) weggeweest
  • Arbeidsmigratie door de jaren heen
  • Poolse migratie; voorbode van gezinshereniging?
  • Tweehonderd jaar burgerlijke stand

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

ARBEIDSMIGRATIE

 


 

Terug van (nooit) weggeweest

Arbeid is altijd een belangrijke reden geweest voor buitenlanders om naar Nederland te komen. Na de Tweede Wereldoorlog was werk het belangrijkste motief. Ons land voerde een actief beleid om migranten te werven. De oliecrisis van 1973 was een keerpunt: de arbeidsmigratie zakte in en ´gezinsmigratie´ en ´asielmigratie´ gingen domineren. De laatste jaren is arbeidsmigratie echter terug aan kop. In deze aflevering bijdragen over recente historische ontwikkelingen in de arbeidsmigratie en de Poolse migratie in het bijzonder.

 


 

ARBEIDSMIGRATIE DOOR DE JAREN HEEN

 


 

JEANNETTE SCHOORL

Nederland kent een lange geschiedenis van arbeidsmigratie. Grootschalige arbeidsmigratie kwam echter pas op gang in de periode van naoorlogse wederopbouw. In de jaren zestig en zeventig kwamen grote aantallen arbeidsmigranten uit het Middellandse Zeegebied; aanvankelijk vooral uit Italië en Spanje en niet veel later ook uit Turkije en Marokko. De politieke, sociaaleconomische en demografische context is inmiddels sterk veranderd. De arbeidsmigranten komen tegenwoordig vooral uit Oost-Europa.

[PDF volledig artikel]

 


 

POOLSE MIGRATIE

 


 

HAN NICOLAAS

Voorbode van gezinshereniging?

In de afgelopen jaren is het aantal Polen in Nederland snel toegenomen. De toetreding van Polen tot de Europese Unie op 1 mei 2004 was een belangrijke impuls. Vanaf dat moment konden Polen zich in Nederland vrij vestigen. In 2010 ging het om 15 duizend personen. Daarmee is Polen goed voor ruim een kwart van de totale migratie uit EU-landen. Van de Polen die in de afgelopen 10 jaar naar Nederland kwamen, is bijna 60 procent weer vertrokken. Van grootschalige gezinshereniging onder Poolse immigranten is vooralsnog geen sprake.

[PDF volledig artikel]

 


 

TWEEHONDERD JAAR BURGERLIJKE STAND

 


 

HANNA VAN SOLINGE

Inzicht in de omvang, samenstelling en mutaties van de bevolking is onontbeerlijk voor bestuurders. Nederland kreeg in 1811 zijn eerste landelijke registratie: de burgerlijke stand. Gemeenten maken nog steeds akten op van belangrijke demografische gebeurtenissen, zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden. Dit wordt nu verwerkt in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De historische registers van de burgerlijke stand vormen een belangrijk bron voor stamboomonderzoek.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken