KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 4

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 27, nummer 4, mei 2011

Inhoud:
  • Dakloos in Nederland; over aantallen en kenmerken
  • De man als blok aan het been van vrouwelijke arbeidsmigranten? Over de indirect discriminerende rol van het arbeidsmigratiebeleid
  • Demografisch beleid in Europa

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

DAKLOOS IN NEDERLAND

 


 

MONIEK COUMANS

Over aantallen en kenmerken

Actuele en betrouwbare cijfers over het aantal daklozen op nationaal niveau ontbreken al jaren. De cijfers die er zijn variëren nogal afhankelijk van de gebruikte methode en de afbakening.
Dit artikel gaat in op de vraag of dakloosheid nog een rol speelt in onze maatschappij en zo ja, over welke groep we het dan eigenlijk hebben.

[PDF volledig artikel]

 


 

DE MAN ALS BLOK AAN HET BEEN VAN VROUWELIJKE ARBEIDSMIGRANTEN?

 


 

VINA WIJKHUIJS & ROEL JENNISSEN

Over de indirect discriminerende rol van het arbeidsmigratiebeleid

Cijfers van het CBS wijzen uit dat ook de afgelopen jaren de geregistreerde arbeidsmigratie naar Nederland voor het grootste deel bestond uit mannen. Slechts een derde van de arbeidsmigranten was vrouw.
Voor een deel komt dit door biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, en door het geheel aan sociale percepties en interacties in een samenleving waaruit typisch 'mannelijke' en typisch 'vrouwelijke' gedragspatronen voortkomen. De vraag is of daarnaast het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid nog een rol speelt.

[PDF volledig artikel]

 


 

DEMOGRAFISCH BELEID IN EUROPA

 


 

MARK TER VEER, ANDRIES DE JONG & ROB LOKE

In Nederland bestaat er weinig beleid met de expliciete doelstelling om het demografisch gedrag te beïnvloeden. Toch grijpen verschillende beleidsmaatregelen hier - direct of indirect - wel in op. Bijvoorbeeld het heffen van accijnzen op sigaretten om een gezonde levenswijze te stimuleren, wat tot minder sterfte moet leiden. Ook in andere landen van Europa worden diverse beleidsmaatregelen genomen met expliciete of impliciete demografische effecten. Om hiervan een indruk te krijgen is vorig jaar een elektronische enquête afgenomen bij een aantal experts uit Europa. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er duidelijke verschillen bestaan in de mate van beleidsinspanningen tussen Noord-Europa enerzijds en Zuiden Oost-Europa anderzijds; West-Europa zit hier tussenin. De overheid in Noord-Europa loopt duidelijk voorop, vooral ten aanzien van migratie, kinderen krijgen en bevordering van gezond gedrag. In Zuid- en Oost-Europa lijkt het beleid daarentegen weinig geneigd om het demografisch gedrag te beïnvloeden.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken