KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 5

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 27, nummer 5, juni/juli 2011

Inhoud:
  • Nederlanders over bevolkingsdruk en levensgeluk
  • Kernenergie en demografie
  • Meer geld naar HIV/AIDS, minder naar family planning en reproductieve gezondheidszorg
  • Langer leven met een jongere partner

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

NEDERLANDERS OVER BEVOLKINGSDRUK EN LEVENSGELUK

 


 

HARRY VAN DALEN & KÈNE HENKENS

Bevolkingsdruk heeft op mensen een verschillende uitwerking. Sommigen vinden de drukte van bijvoorbeeld de stad heerlijk en gruwelen van het platteland en anderen gruwelen juist van de stad en komen pas tot leven waar rust en ruimte heerst. In onderstaand artikel wordt bezien wat het vermogen van Nederlanders is om met bevolkingsdruk om te gaan en wat het met hun geluksgevoel doet. Het is vooral de ervaren en niet de feitelijke bevolkingsdruk die bepalend is voor het geluksgevoel. En mensen die niet overweg kunnen met bevolkingsdruk zijn over het algemeen minder gelukkig dan de meer drukbestendige Nederlanders.

[PDF volledig artikel]

 


 

KERNENERGIE EN DEMOGRAFIE

 


 

LUC BONNEUX

De zeebeving en de daaropvolgende tsunami in Japan vergden 24.000 doden, aannemend dat er bij de 8.000 vermisten geen overlevenden meer zijn (status 1 juni). In de zwaarst getroffen prefectuur Miyiagi, waar hele dorpen van de kaart werden geveegd, zijn bijna 14.000 mensen dood of vermist. Toch werd het nieuws gedomineerd door de getroffen kerncentrales van Fukushima, hoewel daar tot nog toe geen slachtoffers vielen te betreuren. Dit artikel geeft een kort overzicht van de medisch wetenschappelijke stand van zaken en trekt conclusies ten aanzien van de demografische kern van deze vraagstukken.

[PDF volledig artikel]

 


 

MEER GELD NAAR HIV/AIDS, MINDER NAAR FAMILY PLANNING EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEIDSZORG

 


 

GIJS BEETS

Verdwijnt de Europese empathie?

Sinds de Internationale VN-Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling (Cairo, 1994) hebben ontwikkelde landen veel toezeggingen gedaan om de ontwikkelingslanden te steunen. Hoe gaat het met die toezeggingen en wat gebeurde er sinds de economische crisis? Nu de cijfers over 2009 beschikbaar zijn, is te zien dat er minder geld beschikbaar wordt gesteld dan eerder overeengekomen, ook al konden enkele, vooral kleinere landen hun budgetten verhogen. De consequentie is dat allerlei targets niet gehaald dreigen te worden. Ook voor 2010 ziet het er somber uit, hoewel niet alle donoren zoveel last van de crisis lijken te hebben (gehad). Opvallend is verder dat de laatste jaren verhoudingsgewijs meer geld wordt besteed aan HIV/AIDS en minder aan family planning en reproductieve gezondheidszorg.

[PDF volledig artikel]

 


 

LANGER LEVEN MET EEN JONGERE PARTNER

 


 

SVEN DREFAHL

Leeftijdsverschil met partner heeft verschillend effect op levensverwachting mannen en vrouwen

Het leeftijdsverschil tussen partners heeft invloed op het sterfterisico, maar blijkt tegengesteld voor mannen en vrouwen. Terwijl mannen 'profiteren' wanneer zij met een jongere partner samenwonen, blijkt het sterfterisico voor vrouwen het gunstigst indien zij het leven met een even oude partner delen.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken