KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 7

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 27, nummer 7, september 2011

Inhoud:
  • Europeanen zonder grenzen; internationale verbondenheid in de Europese Unie
  • Oud, ouder, ...oudst
  • Op weg naar de 10 miljard? Nieuwe VN-bevolkingsprognose

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

EUROPEANEN ZONDER GRENZEN

 


 

PETER EKAMPER & JEANNETTE SCHOORL

Internationale verbondenheid in de Europese Unie

Is Europa 'uit'? De belangstelling voor Europa lijkt al jaren af te nemen. De opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement is onverminderd laag. De financiële crisis en de daaropvolgende Eurocrisis stellen de solidariteit binnen de Europese Unie bovendien danig op de proef. Door de crises wordt ook steeds duidelijker hoe landen en economieën in Europa met elkaar verbonden zijn. Maar geldt dat ook voor de burgers? Hoe internationaal zijn we eigenlijk in Europa?

[PDF volledig artikel]

 


 

OUD, OUDER, ...OUDST

 


 

JEROEN VAN GINNEKEN & NICO VAN NIMWEGEN

De maximale levensverwachting is in een aantal rijke landen in de afgelopen 160 jaar met bijna 40 jaar gestegen. Dit is één van de meest opvallende demografische ontwikkelingen. Volgens sommige vooraanstaande demografen zal deze stijging in een tempo van bijna drie extra levensmaanden per jaar ofwel ongeveer zes uur extra per etmaal doorzetten. Maar waar ligt de grens? Vooral de laatste decennia neemt het aantal mensen dat superhoge leeftijden bereikt in ieder geval flink toe. Op zoek naar Methusalem.

[PDF volledig artikel]

 


 

OP WEG NAAR DE 10 MILJARD?

 


 

NICO VAN NIMWEGEN

Nieuwe VN-bevolkingsprognose

Binnenkort zal de wereldbevolking de grens van 7 miljard passeren. Hoewel het groeitempo afneemt zal de wereldbevolking daarna nog flink doorgroeien, waarbij op zeer lange termijn de 10 miljard in zicht kan komen.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken