KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 9

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 27, nummer 9, november 2011

Inhoud:
  • Zeven miljard mensen … hoe laat je die in hun waarde?
  • Europese werkgevers en vergrijzing op de werkvloer; de visie van Nederlandse werkgevers in Europees perspectief
  • Hoeveel mensen hebben er ooit op de aarde geleefd?

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

ZEVEN MILJARD MENSEN

 


 

NICO VAN NIMWEGEN & PETER EKAMPER

… hoe laat je die in hun waarde?

Op 31 oktober is de 7 miljardste wereldburger geboren. Ondanks het feit dat de wereldbevolking jaarlijks groeit met 78 miljoen mensen (de omvang van een land als Egypte), neemt het groeitempo af. Wereldwijd kiezen ouders voor kleinere gezinnen. De verschillen tussen landen zijn echter nog groot en de bevolkingsgroei is ongelijk verdeeld over de wereld.

[PDF volledig artikel]

 


 

EUROPESE WERKGEVERS EN VERGRIJZING OP DE WERKVLOER

 


 

WIETEKE CONEN, HARRY VAN DALEN, KÈNE HENKENS & JOOP SCHIPPERS

De visie van Nederlandse werkgevers in Europees perspectief

Vrijwel alle Europese landen worden geconfronteerd met een vergrijzende beroepsbevolking. Hoewel op de korte termijn de huidige economische crisis zorgt voor een ruimer arbeidsaanbod, krijgen veel Europese landen op de wat langere termijn te maken met tekorten op de arbeidsmarkt. De vergrijzing brengt, door de toenemende kosten van zorg en pensioenen, ook stijgende kosten van welvaartsstaten met zich mee. In veel landen is het beleid dan ook gericht op het verlengen van de arbeidsloopbaan. Het NIDI onderzocht of Europese werkgevers beseffen dat de vergrijzing de arbeidsmarkt zal beroeren en welke maatregelen zij nemen om de gevolgen van vergrijzing te beteugelen.

[PDF volledig artikel]

 


 

HOEVEEL MENSEN HEBBEN ER OOIT OP DE AARDE GELEEFD?

 


 

PETER EKAMPER

De wereldbevolking heeft met 7 miljard inwoners een nieuwe mijlpaal bereikt. Zoveel mensen hebben er nooit tevoren tegelijkertijd op de aarde rondgelopen. Een hiermee samenhangende vraag, die met enige regelmaat opkomt, is hoeveel mensen er tot nu toe eigenlijk ooit op de aarde hebben geleefd.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken