KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

nummer 1

Inhoud:
  • Aruba, een vergrijzende multiculturele samenleving
  • De ondergang van de Sovjet-Unie; migratie en gezondheid van Russische minderheden
  • Nederlandse demografen klimmen naar de top in hun vak

[PDF volledig nummer]

  Demos, jaargang 28, nummer 1, januari 2012

 


 

ARUBA, EEN VERGRIJZENDE MULTICULTURELE SAMENLEVING

 


 

FRANK EELENS

In 2010 werd in Aruba de Vijfde Volkstelling gehouden. In totaal werden iets meer dan 100.000 personen geteld. Migratie en vergrijzing zijn de belangrijkste thema’s binnen de demografische context van Aruba. Meer dan een derde van de bevolking is in het buitenland geboren. In totaal werden 99 verschillende nationaliteiten geteld. Een op de tien inwoners is 65 jaar of ouder.

[PDF volledig artikel]

 


 

DE ONDERGANG VAN DE SOVJET-UNIE

 


 

GEORGE GROENEWOLD & JEROEN VAN GINNEKEN

Migratie en gezondheid van Russische minderheden

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 maken Russische minderheden nog altijd een groot deel uit van de bevolking in de landen die voorheen de Sovjet-Unie vormden. De grote veranderingen - vooral verslechteringen - in de politieke en sociaal-economische status van deze etnische Russen in de voormalige Sovjetrepublieken hebben tien jaar later echter niet geleid tot grote gezondheidsverschillen met de oorspronkelijke bevolking.

[PDF volledig artikel]

 


 

NEDERLANDSE DEMOGRAFEN KLIMMEN NAAR DE TOP IN HUN VAK

 


 

HARRY VAN DALEN

Demografie is een vak dat aan de randen van enkele faculteiten op de Nederlandse universiteiten wordt gedoceerd of onderzocht. Alleen de Rijksuniversiteit Groningen heeft een masteropleiding demografie en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut kent een stevige verankering in het demografisch onderzoek. Een open vraag is of Nederland met een dergelijke inzet wel meetelt in de wereld van het demografisch onderzoek.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken