KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

nummer 2

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 28, nummer 2, februari 2012

Inhoud:
  • Meer kinderen als opa en oma oppassen?
  • Kampioen deeltijd; meer uren werken om de vergrijzing op te vangen?
  • De familie Doorsnee op haar retour?

[PDF volledig nummer]

  Demos, jaargang 28, nummer 2, februari 2012

 


 

MEER KINDEREN ALS OPA EN OMA OPPASSEN?

 


 

FLEUR THOMÉSE

Grootouders die oppassen op hun kleinkinderen hebben daar niet alleen zelf plezier van. Ook gezinnen profiteren ervan. Moeders blijven vaker aan het werk. En er zijn zelfs aanwijzingen dat er meer kinderen worden geboren. Waar grootouders nu nog moeten strijden om de gunst van hun schaarse kleinkinderen, zien we straks misschien wel een competitie om de kostbare tijd van opa en oma. Ze zijn met velen, maar worden ook steeds harder nodig.

[PDF volledig artikel]

 


 

KAMPIOEN DEELTIJD

 


 

INGE NOBACK

Meer uren werken om de vergrijzing op te vangen?

Deeltijdwerk heeft er voor gezorgd dat in Nederland veel vrouwen zijn gaan werken en ook blijven werken als ze kinderen krijgen. Maar het aantal uren dat wordt gewerkt is relatief laag. Gaat dat veranderen? Op dit moment zijn het vooral moeders van wie het jongste kind de middelbare schoolleeftijd heeft bereikt en vrouwen die alleenstaand zijn geworden die meer uren gaan werken. Ook mannen die voor de tweede of derde keer vader zijn geworden werken langer.

[PDF volledig artikel]

 


 

DE FAMILIE DOORSNEE OP HAAR RETOUR?

 


 

FRANS VAN POPPEL

"Steeds minder kinderen wonen bij beide ouders" kopte het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige maand. Tegenwoordig woont bijna een op de vijf kinderen niet bij beide biologische ouders. Frans van Poppel liet in zijn oratie "De familie Doorsnee tegen het licht. Anderhalve eeuw veranderingen in de Nederlandse familiestructuur" zien dat deze situatie historische gezien allerminst bijzonder is. De oorzaak is wel veranderd. Ontstonden onvolledige gezinnen vroeger door het overlijden van een of beide ouders, tegenwoordig is echtscheiding de belangrijkste oorzaak.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken