KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 3

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 28, nummer 3, maart 2012

Inhoud:
  • Bevolkingsgroei in de grote steden
  • Tijd van leven? Verwachtingen en feiten lopen uiteen
  • Subjectieve levensverwachting en pensioenplannen
  • Nederlandse families internationaal vergeleken

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

BEVOLKINGSGROEI IN DE GROTE STEDEN

 


 

DORIEN MANTING & MARK TER VEER

De bevolkingsontwikkeling in de vier grote steden wijkt al jaren af van die van Nederland. Waar de Nederlandse bevolking continu is gegroeid, nam de bevolking van de grote steden vanaf het midden van de jaren zestig tot halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw af. Vooral na de eeuwwisseling is er weer sprake van forse groei in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Zelfs Rotterdam groeit nu. Is er iets bijzonders aan de hand?

[PDF volledig artikel]

 


 

TIJD VAN LEVEN?

 


 

FEDERICA TEPPA

Verwachtingen en feiten lopen uiteen

Bewust of onbewust houden we ons allemaal wel eens bezig met de vraag hoe oud we zullen worden. De kans is groot dat we uit bijgeloof het antwoord hebben ‘afgeklopt’. Wat we ons waarschijnlijk niet realiseren, is dat het antwoord op deze vraag van invloed is op beslissingen die wij in ons leven nemen.
Hoeveel moet ik nu sparen voor mijn oude dag? Waar moet ik mijn spaargeld in beleggen en hoeveel? Hoe optimistisch of pessimistisch zijn we over onze eigen levensverwachting? Mannen lijken dit beter in te schattten dan vrouwen. Vooral vrouwen onderschatten stelselmatig hun eigen levensverwachting.

[PDF volledig artikel]

 


 

SUBJECTIEVE LEVENSVERWACHTING EN PENSIOENPLANNEN

 


 

HANNA VAN SOLINGE & KÈNE HENKENS

Een belangrijk argument in de discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd is dat deze meer in de pas moet gaan lopen met de gestegen levensverwachting. Het NIDI onderzocht of de werknemers zelf zich in de besluitvorming rondom stoppen met werken laten leiden door ideeën over hun levensverwachting. Er blijkt meer belangstelling te zijn voor langer doorwerken bij hen die denken ouder te worden. Maar in de praktijk stoppen deze werknemers niet later met werken.

[PDF volledig artikel]

 


 

NEDERLANDSE FAMILIES INTERNATIONAAL VERGELEKEN

 


 

PEARL DYKSTRA

In vrijwel alle landen wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor en de financiële ondersteuning van jong en oud gedeeld tussen families en de overheid. De wijze waarop verschilt sterk van land tot land, stelde Pearl Dykstra in haar oratie 'Families: In alle staten?' Dit heeft haar weerslag op de rol en functie van familie; bijvoorbeeld op die van grootouders bij de opvang van kleinkinderen.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken