KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 5

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 28, nummer 5, mei 2012

Inhoud:
  • Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed
  • Landen vergelijken? Voetangels en klemmen
  • Bevolkingskrimp en onderwijs; afscheid van 450 scholen?

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

TROUWEN EN SCHEIDEN IN TIJDEN VAN VOOR- EN TEGENSPOED

 


 

JOOP DE BEER

Als het economisch goed gaat, besluiten meer mensen te trouwen, terwijl een recessie een negatief effect heeft op het aantal huwelijkssluitingen. De relatie tussen economie en echtscheiding lijkt minder eenduidig. Een recessie kan leiden tot meer echtscheidingen door financiële druk en stress. Maar, scheiden is ook duur. Als het economisch slechter gaat zou dat een rem kunnen vormen op het aantal echtscheidingen. Dit artikel laat zien hoe de ontwikkeling van trouwen en scheiden in de afgelopen veertig jaar is beïnvloed door de economische conjunctuur.

[PDF volledig artikel]

 


 

LANDEN VERGELIJKEN?

 


 

CARLO VAN PRAAG

Voetangels en klemmen

De globalisering heeft de wereld enorm veranderd. In menige onderwijsinstelling is de voertaal al lang geen Nederlands meer. Was het demografisch onderzoek vroeger vooral op het eigen land gericht, tegenwoordig stopt het onderzoek niet meer bij de landsgrenzen. Door de steeds nauwere samenwerking tussen Europese landen groeit de behoefte aan internationaal vergelijkend onderzoek. Carlo van Praag reflecteert op de haken en ogen van dit onderzoek.

[PDF volledig artikel]

 


 

BEVOLKINGSKRIMP EN ONDERWIJS

 


 

PETER EKAMPER

Afscheid van 450 scholen?

Hoewel de bevolking van Nederland voorlopig nog steeds groeit, slaat dit over een jaar of dertig mogelijk om in krimp. In sommige regio’s gaat dit al eerder gebeuren en in een aantal regio’s is er zelfs nu al sprake van bevolkingsdaling. Bevolkingskrimp heeft ontegenzeggelijk gevolgen voor het voorzieningenniveau in een gebied. Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs?

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken