KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 6

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 28, nummer 6, juni 2012

Inhoud:
  • Tussen twee werelden; zelfidentificatie van nieuwe Nederlanders
  • Bevolkingsontwikkeling verschilt sterk per provincie in 2011
  • Langer doorwerken in Europa?
  • Vruchtbare grenzen? Nieuwe benaderingen in levenslooponderzoek

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

TUSSEN TWEE WERELDEN

 


 

MOIRA GALLOWAY, IŞIK KULU-GLASGOW & MONIKA SMIT

Zelfidentificatie van nieuwe Nederlanders

In hoeverre identificeren nieuwe Nederlanders zich met Nederland en het land van herkomst? Sluit het ene het andere uit of kunnen beide gevoelens naast elkaar bestaan?
Uit onderzoek van het WODC lijkt eerder sprake van een naar tijd en omstandigheden wisselende zelfidentificatie met Nederland en het herkomstland dan van een onveranderlijke zelfidentificatie met een van beide.

[PDF volledig artikel]

 


 

BEVOLKINGSONTWIKKELING VERSCHILT STERK PER PROVINCIE IN 2011

 


 

HANS KASPER & LOLKE SCHAKEL

De bevolking van Nederland is in 2011 met ruim 70 duizend toegenomen. De demografische processen van geboorte, overlijden, binnenlandse en buitenlandse migratie die de bevolkingsontwikkeling bepalen verschillen sterk per provincie. Hoe zagen deze ontwikkelingen er uit voor het afgelopen jaar? Er is samenhang tussen de migratiestromen en de provinciale banenmarkt.

[PDF volledig artikel]

 


 

LANGER DOORWERKEN IN EUROPA?

 


 

WIETEKE CONEN & HANNA VAN SOLINGE

Als gevolg van de vergrijzing zullen de kosten van onze welvaartsstaat stijgen. Ook zal het arbeidsaanbod op termijn afnemen. Sinds het midden van de jaren negentig staat daarom de verhoging van arbeidsdeelname van (onder andere) ouderen hoog op de agenda van de Nederlandse en Europese beleidsmakers. Maar hoezeer beleidsmakers ook overtuigd zijn van de noodzaak tot langer doorwerken, uiteindelijk zijn het werknemers die samen met hun werkgever alle plannen in de praktijk moeten gaan brengen. Wat vinden werknemers van de plannen over de verhoging van de pensioenleeftijd?

[PDF volledig artikel]

 


 

VRUCHTBARE GRENZEN?

 


 

MELINDA MILLS

Nieuwe benaderingen in levenslooponderzoek

Er is de afgelopen 50 jaar heel wat veranderd op het terrein van de relatie- en gezinsvorming. In haar oratie gaf Melinda Mills een samenvatting van de huidige kennis op dit terrein en presenteerde zij haar onderzoeksagenda waarin zij op zoek gaat naar 'vruchtbare grenzen' van het levenslooponderzoek.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken