KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 7

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 28, nummer 7, juli/augustus 2012


Inhoud:
  • Hoger kindertal helpt niet tegen vergrijzing
  • Vanaf nu 'eerste generatie autochtonen'?
  • Olympische medailles demografisch gewogen
  • Productiviteit van oudere en jongere werknemers in de ogen van managers

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

HOGER KINDERTAL HELPT NIET TEGEN VERGRIJZING

 


 

JOOP DE BEER

De belangrijkste oorzaak van de vergrijzing is de daling van het gemiddelde kindertal in de jaren zeventig. Een stijging van het kindertal biedt evenwel geen oplossing. Het leidt pas op de zeer lange termijn tot een geringe afzwakking van de vergrijzing, maar wel al op korte termijn tot hogere kosten (o.a. onderwijs) en tot een aanzienlijk hogere bevolkingsgroei.

[PDF volledig artikel]

 


 

VANAF NU 'EERSTE GENERATIE AUTOCHTONEN'?

 


 

ARJEN LEERKES

Er is in Nederland al geruime tijd een discussie over het gebruik van de termen 'autochtoon' en 'allochtoon'. De begrippen worden veelvuldig bekritiseerd, maar er is ook de nodige waardering voor. Aan alternatieve manieren om de herkomst van mensen te meten kleven trouwens ook de nodige bezwaren. Er lijkt eigenlijk geen goed alternatief voorhanden. In dit opiniestuk presenteert Arjen Leerkes een idee om de huidige Nederlandse praktijk van etnische categorisering te hervormen.

[PDF volledig artikel]

 


 

OLYMPISCHE MEDAILLES DEMOGRAFISCH GEWOGEN

 


 

PETER EKAMPER

Bij de afgelopen Olympische Zomerspelen in Londen behaalde de Nederlandse ploeg 6 gouden, 6 zilveren en 8 bronzen medailles. Nederland eindigde daarmee op de 13de plaats in het medailleklassement, achter Olympische grootmachten als China, de Verenigde Staten en het organiserend land, maar voor gerenommeerde sportlanden als Canada en Spanje. Hoe goed was de Nederlandse prestatie als we rekening houden met verschillen tussen landen in bevolkingsomvang en welvaart?

[PDF volledig artikel]

 


 

PRODUCTIVITEIT VAN OUDERE EN JONGERE WERKNEMERS IN DE OGEN VAN MANAGERS

 


 

KASIA KARPINSKA

De tijd dat werknemers voor hun zestigste de arbeidsmarkt definitief vaarwel zegden ligt achter ons. Nederland kent een sterk stijgende arbeidsdeelname van ouderen. Deze stijging kan niet los worden gezien van de ingrepen in de sociale zekerheid en de (pre)pensioenen in het voorbije decennium. Ondanks overheidsinitiatieven als de 'Task Force Ouderen' en 'Grijs Werkt' is de beeldvorming over oudere werknemers niet erg positief. Dit blijkt uit een onderzoek onder managers.

[PDF volledig artikel]

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken