KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 9

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 28, nummer 9, oktober/november 2012

Inhoud:
  • Arbeidsparticipatie ouderen in de lift
  • Familienormen; voor wie voelen we ons verantwoordelijk?
  • Actief ouder worden is meer dan bewegen
  • Leeftijd volksvertegenwoordigers; vergrijzing in lokaal bestuur, vergroening in landsbestuur

[PDF volledig nummer]

  Demos

 


 

ARBEIDSPARTICIPATIE OUDEREN IN DE LIFT

 


 

KOOS ARTS & FERDY OTTEN

Het aantal ouderen in de beroepsbevolking stijgt snel. Vooral doordat meer vrouwen steeds langer doorwerken loopt de arbeidsparticipatie van ouderen verder op maar daalt de gemiddelde arbeidsduur. De gemiddelde pensioenleeftijd is inmiddels gestegen tot ruim 63 jaar. De vergrijzing van de beroepsbevolking is het grootst in het onderwijs, het openbaar bestuur en de landbouw en visserij, zo blijkt onder meer uit het onlangs verschenen rapport van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) over "Actief ouder worden in Nederland".

[PDF volledig artikel]

 


 

FAMILIENORMEN

 


 

Voor wie voelen we ons verantwoordelijk?

Voelen wij ons als kind meer verplicht om voor onze ouders te zorgen? Of vinden we vooral dat ouders verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun kinderen? In elke samenleving zijn er normen over deze rollen en verantwoordelijkheden van ouders en kinderen die werken als gedragscodes. Uit recent onderzoek dat in een aantal Europese landen is gehouden blijkt dat er systematische verschillen zijn tussen landen in deze gedragscodes. Net als in resultaten van veel ander onderzoek is er sprake van een scheidslijn tussen Oost en West.

[PDF volledig artikel]

 


 

ACTIEF OUDER WORDEN IS MEER DAN BEWEGEN

 


 

CRETIEN VAN CAMPEN & MIRJAM DE KLERK

Actief ouder worden in Nederland

Ouder worden gaat vanzelf. De roep om ‘actief’ ouder te worden, die we vaak van overheidswege horen, klinkt daarom wat vreemd in de oren. 2012 is nu zelfs door de Europese Commissie uitgeroepen tot Het Europees Jaar van actief ouder worden. Het doel van dit jaar is om ouderen in beweging te brengen.

[PDF volledig artikel]

 


 

LEEFTIJD VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

 


 

HANNA VAN SOLINGE & PETER EKAMPER

Vergrijzing in lokaal bestuur, vergroening in landsbestuur

Net als in de rest van de samenleving slaat de vergrijzing ook toe in het lokale bestuur. De gemiddelde leeftijd van zowel gemeenteraadsleden, wethouders als burgemeesters is sinds 1998 flink toegenomen. Onze volkvertegenwoordiging in de Tweede Kamer volgt deze trend echter niet. De gemiddelde leeftijd van de net aangetreden Kamerleden is 44,2 jaar. Dat is vrijwel even oud als de nieuwe ploeg van 2010, die was bij beëdiging gemiddeld 5 dagen jonger.

[PDF volledig artikelGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken