KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Familie

Foto: gastouderland.nl

Mensen zijn sociale wezens die met andere mensen verbonden zijn. Verwantschap bindt ons met gezin en verdere familie door ouder-kind relaties die een brug slaan tussen generaties. Andere banden ontstaan door het  aangaan van - min of meer duurzame - relaties. Ook door vriendschapsbanden zijn wij met andere mensen verbonden.Door deze banden ontstaan familie- en sociale netwerken. Deze netwerken zijn niet statisch maar veranderen voortdurend en strekken zich steeds vaker over meerdere generaties uit.

Demografische  veranderingen zoals de toenemende levensduur, het gedaalde kindertal,  veranderingen in samenwonen, huwelijk, scheiding en hertrouw zijn daarbij belangrijk. Zij zorgen ook voor het ontstaan van variatie in het aantal leefvormen en soorten huishoudens. Ondanks veranderingen in de samenlevingsverbanden waarin wij geboren worden en opgroeien en de relaties die wij aangaan of verbreken, blijft de partnerrelatie onveranderd populair en is de familie nog steeds een belangrijk bindmiddel in onze samenleving. Het aantal huishoudens in Nederland groeit nog steeds gestaag, maar de omvang is afgenomen.

Familie-en sociale netwerken zijn een stevig maatschappelijk bindmiddel en ook belangrijk voor het verlenen van onderlinge steun, zowel binnen als tussen generaties.

Lees ook

Jarl Mooyaart (2017),
Samenwonen: vroeger en nu Demos 33 (3), p. 8.
Matthijs Kalmijn (2015),
Kinderen en hun gescheiden vaders in vier Europese landen Demos 31 (6), p. 4-7.
Ruben van Gaalen (2014),
Veranderd demografisch gedrag van dertigers tussen Generatie X en Y Demos 30 (10), p. 5-7.
Nicole Hiekel (2014),
Ongehuwd samenwonen in Europa Demos 30 (8), p. 8.
Niels Kooiman & Aat Liefbroer, N. (2014),
Scheiden, en dan? Demos 30 (6), p. 1-6.
Dick J. van de Kaa (2013),
Homohuwelijk in opmars; steeds rijkere keuze aan partnerrelaties Demos 29 (3), p. 1-4.
Renske Keizer & Pearl A. Dykstra (2013),
Zorgende vaders Demos 29 (1), p. 1-4.
Joop de Beer (2012),
Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed Demos 28 (5), p. 1-5.

Samenstelling & redactie

Nico van Nimwegen

Peter Ekamper

Grafiek

Huishoudens naar type*, Nederland, 1947-2016

 

Huishoudens naar type, Nederland, 1947-2016

* % van het totale aantal particuliere huishoudens.
Bron: CBS & Volkstellingen.

Feiten en cijfers

Huishoudens en huishoudensomvang, Nederland, 1900-2016

 


Jaar aantal
huis-
houdens
*

(x 1.000)
waarvan (%)
huis-
houdens-
omvang
**
  alleen-
staand
(echt)
paar
zonder
kinderen
(echt)
paar
met
kind(eren)
een-
ouder-
gezin
 
2016   7.721 37,6 28,4 26,2 7,2 2,9
2010 7.386 36,1 28,8 27,7 6,6 2,9
2000 6.801 33,4 29,6 30,6 5,7 3,0
1990 5.978 30,3 26,4 36,7 5,8 3,1
1980 4.904 22,7 24,3 46,9 5,1 3,3
1971 4.002 17,1 23,2 53,2 5,0 3,7
1960 3.204 12,2 22,4 56,1 6,2 3,8
1947 2.483 9,2 18,7 59,1 9,3 4,0
1900 1.113 8,0 - - - 4,8

*  aantal particuliere huishoudens
** gemiddeld aantal personen per meerpersoonshuishouden

 

Bron: CBS & Volkstellingen.Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken