KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Publicaties

De resultaten van NIDI-onderzoek worden gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften, boeken en rapporten (zie daarvoor het volledige publicatieoverzicht). Het eigen publicatieprogramma van het NIDI, dat ook open staat voor derden, bestaat uit de volgende publicaties:

DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving

DEMOS, een bulletin over bevolking en samenleving, verschijnt tienmaal per jaar en wil de kennis en meningsvorming over bevolkingsvraagstukken bevorderen. Incidenteel wordt DEMOS in een Engelstalige editie uitgebracht. DEMOS is online beschikbaar vanaf januari 2004. DEMOS is te vinden op demos.nidi.nl

NIDI-boeken

NIDI-rapporten In de reeks NIDI-boeken worden voornamelijk resultaten van NIDI-onderzoek gepubliceerd, maar de reeks staat ook open voor derden.

Overige boeken

Boeken NIDI-onderzoekers publiceren ook in elders uitgegeven boeken. Zie het overzicht van recent verschenen boeken.

NIDI Webartikelen

Korte bijdragen over actuele thema's worden gepubliceerd als NIDI Webartikelen.

NIDI Working Papers

Working papers Het NIDI heeft een kleinschalige serie Working Papers.

DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving

Demos DEMOS, een bulletin over bevolking en samenleving, wordt als de voornaamste maatschappelijke publicatie van het NIDI beschouwd en draagt sterk bij aan de profilering van het instituut. Het bulletin verschijnt tienmaal per jaar in een oplage van 2500 papieren exemplaren en is gericht op een breed, algemeen publiek in kringen van politiek, beleid en onderwijs. DEMOS is online beschikbaar vanaf januari 2004. DEMOS is te vinden op demos.nidi.nl

Overzicht van externe publicaties

De onderzoeksresultaten van het NIDI worden gepubliceerd in diverse externe nationale en internationale tijdschriften, boeken en rapporten. Een overzicht van alle externe publicaties in het lopende en afgelopen jaar vindt u hier: publicaties 2018publicaties 2017

Vaak schrijven we samen met collega's van andere instituten, organisaties en universiteiten in binnen- en buitenland.

 

Geografische spreiding van in het buitenland werkzame co-auteurs van artikelen in tijdschriften uit de (Social) Science Citation Index in de periode 2012-2016

 

De kaart toont de lokaties van onze in het buitenland werkzame co-auteurs over de afgelopen vijf jaar.

Kruimelpad:
  1. Home


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken