Home
Figuur 3b. Ontwikkeling van het aantal kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot en met 11 jaar naar stedelijkheid, Oost-Nederland, 2012-2040