Home
Figuur 3d. Ontwikkeling van het aantal kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot en met 11 jaar naar stedelijkheid, Zuid-Nederland, 2012-2040